Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 129)

63/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

63

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. února 2021 x. 129

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 ze xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda omezuje x xxxxxxxxx xxx xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.:

1. xxxxxx vysokých xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxx působících xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), x to xxx, xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, účastní-li xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 osob, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx celoživotního xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x praxi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pedagogickou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x mateřských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx x ochranné výchovy,

b) xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx za účasti xxxxxxx 10 osob,

c) xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (pouze xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých škol, xxxxx xxxx xx xxxxx České republiky xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxx středních x xxxxxxx odborných xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xx xxx, xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxxx x konzervatoři xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx:

x) škol xxxxxxxxx xxx zařízeních xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti,

c) žáků x xxxxx vzdělání Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx škola xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (pouze xxxxx xxx xxxx xxxxxxx a jeden xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, maturitních zkoušek, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx vyšších xxxxxxxxx školách xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx školách a x xxxxxxxxxxxxxx,

x tím, xx prezenční xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx třídách, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx zákona, a xx xxx, xx xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 1. x 2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xx žáky 1. xxxx 2. xxxxxxx základní xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx,

x) škol xxxxxxxxx xxx zařízeních pro xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx jedno xxxx nebo žák, xxxxx pedagogický pracovník x případně xxxxxxx xxxxxxxx),

x tím, xx xxxxxxxxx výuka xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

5. xxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxx, jazykových xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jazyků x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx nebo účastníků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxx jazyků x xxxxx výukou xx vzdělávacích xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v jazykové xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

6. provoz xxxxxxxxx volného xxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zájmovém xxxxxxxxxx,

7. xxxxxx školních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx zakazuje osobní xxxxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zájmovém xxxxxxxxxx x výjimkou xxxx xxxx žáků, xxxxx xx xxxxx účastnit xxxxxxxxx výuky podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx přítomni děti xxxx žáci pouze x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žákům xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, kteří xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx mládeže, xxxxxxxx), s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx prezenční xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x školní xxxxxx,

9. xxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) oborů středního x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škol, xx kterých xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

10. xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání, s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škol, ve xxxxxxx xx sportovní xxxxxxx stěžejní součástí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, vyšších xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx (mimo xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx možný jen x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx, xx xx omezí xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 63/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.