Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 129)

63/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

63

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. února 2021 č. 129

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 xx xxx 14. xxxxx 2021, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda omezuje x xxxxxxxxx ode xxx 15. února 2021 xx 00:00 xxx. do xxx 28. února 2021 xx 23:59 xxx.:

1. xxxxxx vysokých škol xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých školách x o xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky (xxxx xxx "vysoké xxxxx"), a to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx studentů xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxx xxx xxxxxxx více xxx 10 xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x středních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x ochranné xxxxxxx,

x) xxxxx xx přijímacích xxxxxxxxx na vysoké xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx jeden xxxxxxx x jeden xxxxxxxxxx pracovník),

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají na xxxxx Xxxxx republiky xxxx bydliště, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu 1,

3. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou:

a) škol xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx,

x) škol zřízených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x oboru xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oborů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx žák xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) konání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx,

x) konání xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x x konzervatořích,

s xxx, xx prezenční xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, odděleních xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx studentů,

4. provoz xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, a xx xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x přípravné xxxxx,

x) xxxx 1. x 2. xxxxxxx xxxxxxxx školy,

d) xxxx xxxxxxx xxxxxx základní xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxx 1. xxxx 2. xxxxxxx xxxxxxxx školy,

e) xxxx x přípravném xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx zřízených xxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx zřízených xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (pouze xxxxx xxxx xxxx žák, xxxxx pedagogický xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx),

x tím, že xxxxxxxxx výuka xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

5. provoz základních xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx xxxxx školského xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xx základním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v základní xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx jazykové zkoušky; xxxxxx jazykové zkoušky xx možné konat xx xxxxxx nejvýše 10 xxxx,

6. provoz xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx vzdělávání,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x studentů x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výuky podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx za xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx žáci pouze x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxx výchovných x ubytovacích zařízení, x xx xxx, xx zakazuje poskytování xxxxxxxxx xxxxx xxxx x studentům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, kteří xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx školských xxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto krizového xxxxxxxx, x zakazuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

9. xxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx škol xxx, xx součástí xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x výjimkou:

a) xxxxxxxxxx xxxx,

x) oborů xxxxxxxxx x xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxx stěžejní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

10. xxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x provoz vysokých xxxx, x to xxx, xx zakazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání, x xxxxxxxx:

x) mateřských xxxx,

x) xxxxx středního a xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx sportovní xxxxxxx stěžejní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxxx mateřských, xxxxxxxxxx x středních xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx (mimo xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zaměstnanců) xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx, xx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.2.2021.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.