Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 129)

63/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

63

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. února 2021 x. 129

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 125 xx xxx 14. února 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 odst. 1 písm. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 15. xxxxx 2021 od 00:00 xxx. do xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.:

1. xxxxxx vysokých xxxx xxxxx zákona č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), x xx xxx, že zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx studentů xx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x jeden čas xxxxxxx více xxx 10 xxxx, při xxxxxx na vysoké xxxxx x účastníků xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxx xx xxxxxxxx x praktické xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praktickou xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx, základních x středních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxx x jeden xxxxxxxxxx pracovník),

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, že xxxxxxxx poskytování ubytování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x konzervatoří xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx odborném a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školách a xxxxxxxxxx v konzervatoři xxxxx xxxxxxxxx zákona, x xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx,

x) škol zřízených Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti,

c) žáků x oboru xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Praktická xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravy xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oborů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (pouze xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pracovník),

f) konání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, závěrečných xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxxxxxx x mezinárodně xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx bez xxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

x) konání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx,

x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx probíhat v xxxxxxxxx xxxxxxx, odděleních xxxx skupinách xxxx xxxx xxxxxxxx,

4. provoz xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx škole, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx školy xxx xxxxxxxxxxxxx zařízení,

b) xxxx v přípravné xxxxx,

x) xxxx 1. x 2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) žáků xxxxxxx stupně základní xxxxx, pokud jsou xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1. xxxx 2. xxxxxxx xxxxxxxx školy,

e) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx základní školy xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zřízených podle §16 odst. 9 xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (pouze jedno xxxx nebo žák, xxxxx pedagogický pracovník x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx),

x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dětí xxxx xxxx,

5. xxxxxx základních xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxxx xxxx s právem xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednoleté xxxxx xxxxxx jazyků x xxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx xxxx účastníků xx základním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx jazyků x denní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx institucích x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx možné xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx času, x xx tak, xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx klubů x školních xxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dětí xxxx xxxx, kteří xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to za xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx nebo skupině xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx pouze x xxxxx xxxxxxx xxxxx prezenční xxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxx, x xx tak, xx zakazuje poskytování xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx vyšších xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx na území Xxxxx republiky jiné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ubytovacích xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx), s xxxxxxxx xxxx a studentů, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výuky xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

9. xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxx vysokých škol xxx, xx součástí xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) oborů xxxxxxxxx x vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škol, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo akreditovaného xxxxxxxxxxxx xxxx studijního xxxxxxxx,

10. xxxxxx škol x školských xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x to xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx vzdělávání, s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx studijního xxxxxxxx,

11. provoz mateřských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a zaměstnanců) xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx nutných xxxxxxxxx, x xxx, xx se omezí xxxxxxx xxxxxxx xxxx x osobami x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení.

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 63/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.