Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 128)

62/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

62

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 14. xxxxx 2021 x. 128

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 125 xx xxx 14. února 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x účinností ode xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 hod.

ukládá xxxxxxx xxxxxxx xxxx x správním xxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxx x rámci xxxxx xxxxx pracovišť xxxxxxxx omezený xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx spočívající x:

1. xxxxxxx práce x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ty agendy, xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x služeb xxxxxxx xxxxxx v nezbytně xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx směřujících x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x rozsahu, který xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),

2. xxxxxxx osobního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x adresáty xxxxxxx správy (s xxxxxxxx, x jinými xxxxxxxxx správních xxxxxx) x dalšími xxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxx/xxxxxxxxx") na xxxxxxxx xxxxxx úroveň; xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, elektronického xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx, xxxxx xxx současném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klientům/veřejnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx veškerých xxxxxxxxx xx klientů/veřejnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno; vždy, xxx xx to xxxxx, xx upřednostní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx omezujících xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx za zvýšených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx opatření se xxxxxxxxx použijí i xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin zaměstnanců xxxxxx, práce xx xxxxx).

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx správních úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 62/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.2.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.