Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 128)

62/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

62

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. února 2021 x. 128

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 ze xxx 14. xxxxx 2021, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 15. února 2021 od 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 hod.

ukládá xxxxxxx xxxxxxx moci x správním xxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxx x rámci xxxxx svých pracovišť xxxxxxxx omezený xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v:

1. xxxxxxx xxxxx x xxxxxx služby zejména xx ty xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxx x zajištění xxxxx veřejné správy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky směřujících x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedená xxxxxxxx nutná x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),

2. xxxxxxx osobního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx správních xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx/xxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; omezení xxxxxxxx se provede xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kontaktu před xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx je xx xxxxx, avšak xxx současném umožnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x úředních xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů xx klientů/veřejnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracoviště podatelny, xx-xx xxxxxxx; vždy, xxx je xx xxxxx, se upřednostní xxxxxxxxxxxx komunikace,

c) dochází-li xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, přijetím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx zvýšených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx chodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanců přítomných xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zachovat xxx činnost xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxx, xxx xxxxxxxx karanténní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx neohrozilo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. střídání xxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxx).

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 62/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 hod. xx 28.2.2021 xx 23:59 hod.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.