Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 128)

62/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

62

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2021 x. 128

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 xx xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

xxxxxx xxxxxxx veřejné moci x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxx x xxxxx xxxxx svých pracovišť xxxxxxxx xxxxxxx provoz xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x:

1. xxxxxxx práce a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx agendy, xxxxxxx výkon musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x dosažení cílů xxxxxxxxx stavu; xxxxxxx xxxxxx xx vykonávají x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úředních xxxx (xxxx xxx "zaměstnanci"),

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (s xxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x dalšími xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx/xxxxxxxxx") na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; omezení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx je xx xxxxx, avšak xxx xxxxxxxxx umožnění xxxxxxxx kontaktu klientům/veřejnosti x úředních xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentů xx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx; xxxx, xxx je to xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace,

c) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, přijetím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nejnižším xxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zachovat xxx činnost xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx neohrozilo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx).

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 62/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.2.2021 xx 00:00 hod. xx 28.2.2021 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.