Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 128)

62/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

62

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2021 x. 128

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 ze xxx 14. xxxxx 2021, kterým xxxxx x souladu s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

xxxxxx xxxxxxx veřejné moci x xxxxxxxx orgánům (xxxx jen "orgán"), xxx v xxxxx xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxx omezený provoz xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x:

1. xxxxxxx xxxxx x xxxxxx služby zejména xx xx agendy, xxxxxxx výkon xxxx xxx bezpodmínečně kontinuálně xxxxxxxxxx, a to xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx x služeb xxxxxxx xxxxxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; ostatní xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nutná x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"),

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (s xxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx externími xxxxxxx (dále jen "xxxxxxx/xxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takto:

a) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, elektronického či xxxxxxxxxxxxx kontaktu xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx, xxxxx xxx současném umožnění xxxxxxxx kontaktu xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodinách,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx klientů/veřejnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx; xxxx, xxx xx xx xxxxx, se upřednostní xxxxxxxxxxxx komunikace,

c) xxxxxxx-xx xx kontaktům xx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxx x institucí, přijetím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření,

d) výše xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanců přítomných xx pracovišti, xxxxx xx nutno xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akceschopnost xxxxxx (např. střídání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx).

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 62/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 hod. xx 28.2.2021 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.