Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 27.02.2021.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu od 00:00 hodin dne 15.2.2021 na dobu 14 dnů (č. 125)

59/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

59

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 14. února 2021 x. 125

xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx

xxx xxxxx České xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx

XXXXXXX XXXX

xx xxxx xx 00:00 hodin xxx 15. února 2021 xx xxxx 14 xxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krizová xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x koordinovat xxxxx xxxxx xxxx X.,

2. xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x opatřením xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavem, xxxxx xxxx vlády xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

XXX. stanoví, xx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pracovišti xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákazy x xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ochranná x xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxx;

X. pověřuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmovnu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vyhlášení nouzového xxxxx xxxxx xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxx 2021, v 00:00 xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 14 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx vlády, vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 59/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 59/2021 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.2.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.