Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 27.02.2021.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu od 00:00 hodin dne 15.2.2021 na dobu 14 dnů (č. 125)

59/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

59

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 14. února 2021 x. 125

xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

vyhlašuje

pro xxxxx České xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX CoV-2/ na xxxxx České xxxxxxxxx

XXXXXXX XXXX

xx xxxx xx 00:00 xxxxx dne 15. xxxxx 2021 xx dobu 14 xxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxxxx konkrétní provedení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx úkoly xxxxx bodu X.,

2. xxxxxx vlády požádat xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx k opatřením xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxx xxx řízené ministerstvo xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přítomnost xx pracovišti xx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, na xxx se xxxxx xxxxxxxxx zákazy x xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx vydaná x xxxxxx ochranná x mimořádná xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxxx xxxxxxxx vlády informovat xxxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx X. xxxxxx usnesení;

VI. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxx 2021, v 00:00 xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 14 dnů xx nabytí xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx, vedoucí xxxxxxxxx ústředních orgánů xxxxxx správy

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 59/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 59/2021 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 96/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.2.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.