Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 27.02.2021.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu od 00:00 hodin dne 15.2.2021 na dobu 14 dnů (č. 125)

59/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

59

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 14. xxxxx 2021 č. 125

vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx

xxx xxxxx Xxxxx republiky x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXX XXXX

xx dobu xx 00:00 xxxxx xxx 15. února 2021 xx dobu 14 xxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vláda samostatným xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx řídit x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu X.,

2. xxxxxx xxxxx požádat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vlády xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

XXX. stanoví, xx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, na xxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;

XX. dosavadní xxxxxx x platná ochranná x mimořádná xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxxx xxxxxxxx vlády informovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x vyhlášení nouzového xxxxx xxxxx bodu X. tohoto usnesení;

VI. xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxx 2021, x 00:00 xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 14 dnů xx nabytí xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 59/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 59/2021 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 96/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 27.2.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.