Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu od 00:00 hodin dne 15.2.2021 na dobu 14 dnů (č. 125)

59/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

59

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 14. xxxxx 2021 č. 125

xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx

xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x prokázáním výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx

XXXXXXX XXXX

xx xxxx xx 00:00 xxxxx dne 15. xxxxx 2021 xx xxxx 14 xxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxx vláda samostatným xxxxxxxxx vlády;

II. ukládá

1. xxxxxxxxxx vlády xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu X.,

2. xxxxxx vlády požádat xxxxx x předchozí xxxxxxx x opatřením xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxx xxx řízené xxxxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxx, xx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přítomnost xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, na xxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxxx vydaná x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dotčena;

V. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxxxx xxxx X. xxxxxx usnesení;

VI. xxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxx 2021, v 00:00 xxxxx x xxxx xxxxxxxx končí xxxxxxxxx 14 dnů xx nabytí xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 59/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.