Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.02.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 121)

56/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

56

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 11. xxxxx 2021 x. 121

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x účinností ode xxx 12. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 14. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx. xxxxxxx xxxxx pohyb xxxx xxx vstupu xx xxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxx x při xxxxxx opuštění tak, xx

X. xxxxxxxx

x) všem xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxxx nacházejícím xx xx xxxxx okresů Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx území xxxxxx okresu,

b) xxxx xxxxxx, které xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxx, Sokolov x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx na území xxxxxx okresů,

s xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxx xxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx sloužících x xxxxxxxxx

x) bezpečnosti, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxx dobrovolnické xxxxxxxx,

x) veřejné hromadné xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx infrastruktury,

d) xxxxxx xxx obyvatele, xxxxxx xxxxxxxxxx x rozvážkové xxxxxx,

2. dětí, žáků x xxxxxxxx účastnících xx vzdělávání x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 7. xxxxx 2021 č. 13, x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx uskutečnění je xxxxxxxx nutné z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxx xx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné činnosti x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře xxxx xxxxxxxxx činitele,

5. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příbuzných a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx (xxxx. dobrovolnictví, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx x zvířata,

6. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxxxx xxxx xx účelem vyřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

9. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx péče,

10. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx o xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x na xxxxxx,

11. xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výjimek xxxxx xxxx X. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výjimek,

b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pohybujícím xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx X/2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dne 7. xxxxxxxx 2020, x. x. MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x filtrační xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX2, XX95 nebo N 95, x xx

- xx xxxxx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx místa xxxxxxxxx,

- x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy,

- na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostranstvích, xxx xxxxxxx xx stejném xxxxx x xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx 2 xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx;

XXX. stanoví, xx povinnosti xxxxxxxxx x bodech X. x XX. xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx přes xxxxx xxxxxx okresu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; osobám xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zakazuje xxxxxxxxxx xx území xxxxxx okresu, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxxx doporučuje na xxxxx pracovištích x xxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx není xxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxxxxxx 2 metry xxxx xxxxxxxxxx místy, xxxx xxxxx xxxxxx povolání xxxx xxxxxx, popřípadě xx pracovištích, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx prostorách, xxx

1. xxxx zavedena xxxxxxxx x organizační opatření xxxxxxx x:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osob, xxxxxx možného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepážek mezi xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx prostorách,

c) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, managementu xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x prostředí,

2. xxx omezen xxxxxxx xxxx, které x xxxxx xxxxx nekonají xxxxx, povolání xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx služby,

3. xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zaměstnanců xxxxxx za tři xxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 56/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 12.2.2021 xx 00:00 hod. xx 14.2.2021 xx 23:59 xxx..

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.