Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.02.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 121)

56/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

56

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxx 2021 č. 121

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 12. xxxxx 2021 od 00:00 xxx. xx xxx 14. února 2021 xx 23:59 xxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx a xxx xxxxxx opuštění xxx, xx

X. xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx území okresů Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx opustit území xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydliště, xxxxx, pohyb a xxxxx na území xxxxxx xxxxxx,

x xxxxxxxx:

1. xxxx xx účelem xxxxxx povolání nebo xxxxxxxx sloužících x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, vnitřního xxxxxxx a řešení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxx dobrovolnické xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2021 č. 13, x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. neodkladných xxxx, xxxxxxx uskutečnění xx xxxxxxxx nutné x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, majetku nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxx xx xxxxxxxxxx x k xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činitele,

5. xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxx příbuzných a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx osobu (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, sousedská xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx x děti, zajištění xxxx x xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příbuzných a xxxx xxxxxxxx, x xx zařízení veterinární xxxx,

7. nezbytných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

8. nezbytných xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

9. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx péče,

10. nezbytných xxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a na xxxxxx,

11. xxxx zpět xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx využívajícím xxxxxxx xxxxx xxxx X. xxxxxxxxx xxxxxxxx důvodnost xxxxxxx xxxxxx výjimek,

b) xxxx xxxxxx pobývajícím x pohybujícím xx xx území daného xxxxxx, s výjimkou xxxx xxxxxxxxx x xxxx X/2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví xx dne 7. xxxxxxxx 2020, x. x. XXXX 15757/2020-43/XXX/XXX, xxxxxxxxx používat xxxx xxxxxxxx prostředek dýchacích xxxx xxxxxxxxxxxxx obličejovou xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx minimálně XXX2, XX95 xxxx X 95, x xx

- xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

- v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- na xxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx místech a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x ve xxxxxx xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx vzdálených xx xxxx xxxx než 2 xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxx I. x II. xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx takto xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx nutné;

IV. xxxxxxx doporučuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx služeb na xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxxx minimální xxxxxxxxxx 2 xxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců a xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx místy,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx osob ve xxxxxxxxxx prostorách,

c) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx pracovní doby x přestávek, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx směn,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvýšené xxxxxxx xxxxx a prostředí,

2. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx výkonu práce, xxxxxxxx či služby,

3. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testování xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx xxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 56/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 12.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 14.2.2021 xx 23:59 xxx..

Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.