Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.02.2021.


Sdělení o sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22.10.1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18.12.1970, Protokolu ze dne 23.11.1977 a Protokolu ze dne 18.12.1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18.12.1970, Protokolu ze de 23.11.1977 a Protokolu ze dne 18.12.1990)

3/2021 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Protokolu

Protokol

Článek I  Článek II  Článek III  Článek IV

INFORMACE

3

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 25. xxxxxxxxx 2014 xxx xx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx hospodářské spolupráce xx xxx 22. xxxxx 19631) (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 19702), Protokolu ze xxx 23. listopadu 19773) x Protokolu xx dne 18. xxxxxxxx 19904) x Xxxxxxx Mezinárodní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1) (včetně xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 19702), Xxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxxxxx 19773) x Xxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 19904).

Jménem Xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx.

X Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x prezident xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx České republiky xxxx uložena x Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx 28. xxxxxxxx 2017.

Protokol xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku III xxx 18. června 2020 x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx i pro Xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx českého xxxxxx se vyhlašují xxxxxxxx.

XXXXXXXX

x xxxxx Dohody x zřízení a xxxxxxxx Mezinárodní banky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 22. xxxxx 1963 (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na základě Xxxxxxxxx xx xxx 18. prosince 1970, Xxxxxxxxx ze xxx 23. xxxxxxxxx 1977 x Xxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1990) x Statutu Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (včetně xxxx xxxxxxxxxxx xx základě Xxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1970, Xxxxxxxxx ze dne 23. xxxxxxxxx 1977 x Xxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1990)

xxxxx Bulharské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Polské xxxxxxxxx, Xxxxx federace, Rumunska, Xxxxxxxxx republiky x Xxxxx republiky (dále xxxx Xxxxxxx strany),

berouce xx xxxxxx, že xxx 20. xxxxx 2013 xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxxx bankou hospodářské xxxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxx xxxxxxxxx dne 20. prosince 2012 xx xxxxx Havaně, Xxxxxxxx republika, x xxxx xx, xx xx v xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx republika xxxxxx účasti xx Xxxxxx o xxxxxxx x činnosti Xxxxxxxxxxx xxxxx hospodářské xxxxxxxxxx (xxxxxx změn xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1970, Xxxxxxxxx xx dne 23. xxxxxxxxx 1977 a Xxxxxxxxx ze dne 18. prosince 1990) x xx, xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx hospodářské xxxxxxxxxx,

xxxxx x

xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx 12. xxxxx 1992 x tom, xx se Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx hospodářské spolupráce (xxxxxx změn xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1970, Xxxxxxxxx xx dne 23. xxxxxxxxx 1977 x Xxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1990) x že xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx banky xxxxxxxxxxx spolupráce,

se dohodly xx xxxxxxxxxxxx:

Článek X

X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx článku IX Xxxxxx o zřízení x xxxxxxxx Mezinárodní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx změn xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1970, Protokolu xx xxx 23. xxxxxxxxx 1977 a Xxxxxxxxx xx dne 18. xxxxxxxx 1990) xxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

1. X článku II Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1970, Xxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxxxxx 1977 x Protokolu xx xxx 18. xxxxxxxx 1990) první x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx kapitál Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxx xxxxxxx eur.

Podílové vklady Xxxxxxxxx Stran xx xxxxxxxxxx kapitálu Banky xxxx xxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

- 30,244 xxxxxxx eur

Vietnamskou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

- 1,516 xxxxxxx eur

Mongolsko

- 5,336 xxxxxxx eur

Polskou republiku

- 48,032 xxxxxxx eur

Ruskou xxxxxxxx

- 206,356 xxxxxxx xxx

Xxxxxxxx

- 28,464 xxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

- 26,684 xxxxxxx eur

Českou xxxxxxxxx

- 53,368 milionů xxx"

2. X článku X Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx banky xxxxxxxxxxx spolupráce (včetně xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx Protokolu ze xxx 18. prosince 1970, Xxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxxxxx 1977 a Protokolu xx xxx 18. xxxxxxxx 1990) první xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxx Xxxxxx xxxx předána k xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx depozitáře xxxx Xxxxxx."

Článek XX

X souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 38 Statutu Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce (xxxxxx změn provedených xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1970, Xxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxxxxx 1977 x Xxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1990) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tohoto Statutu:

1. X xxxxxx 5 Statutu Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxx provedených na xxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 18. prosince 1970, Xxxxxxxxx ze xxx 23. xxxxxxxxx 1977 a Xxxxxxxxx xx dne 18. xxxxxxxx 1990) xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx znění:

"Základní kapitál Xxxxx xxxx 400 xxxxxxx xxx."

2. X xxxxxx 35 Statutu Xxxxxxxxxxx xxxxx hospodářské xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx ze xxx 18. prosince 1970, Xxxxxxxxx xx xxx 23. listopadu 1977 x Xxxxxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1990) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx."

Xxxxxx III

Tento Xxxxxxxx xxxx xxx ratifikován x xxxxxx platnosti x xxx, kdy xxxxxxxx Smluvní Strana xxxxxxx ratifíkační xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Protokolu xxxxxxxxxxx x článku IV xxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx Xxxxxxx 25.11.2014 x jednom xxxxxxxxxx x ruském xxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXX KARAIVANOVA

Z pověření xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXX THI HONG

Z xxxxxxxx vlády Mongolska

ZOLJARGAL XXXXXXXXXXX

X xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx republiky

KATARZYNA PELCZYŃSKA-NAŁĘCZ

Z xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

X xxxxxxxx vlády Rumunska

ATTILA XXÖXXX

X xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX XXXXX

X xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXXX PROS

Informace

Právní předpis č. 3/2021 Sb. x. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 10.2.2021.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx hospodářské xxxxxxxxxx xx dne 22. xxxxx 1963 xxxx xxxxxxxxx pod č. 175/1964 Sb.

2) Xxxxxxxx o xxxxxxx Dohody x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x zřízení Mezinárodní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1970 xxx vyhlášen xxx č. 86/1975 Sb.

3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx k 1. lednu 1993 xxxxxxx xxxxxxx Protokolu x změně Dohody x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x zřízení Xxxxxxxxxxx banky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx ze xxx 23. xxxxxxxxx 1977.

4) Xxxxxxxx o xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Mezinárodní banky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně Xxxxxxx xxxx banky xx dne 18. xxxxxxxx 1990 xx xxxxxxxxxx provádí od 1. xxxxx 1991.