Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

40/2021 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

40

XXXXX

xx dne 28. xxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 437/2020 Xx., x xxxxxxxxx úpravách x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 437/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxx xxxxxx sociální podpory x xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx takto:

1. Xx §2 xx vkládá xxxx §2x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§2a

Úprava xxxxxx xx přídavek xx dítě xx xxxxxxx výměře

Jestliže xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle §7 xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se pro xxxxx nároku xx xxxxxxxx na xxxx xx zvýšené xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxx 2021 xx xx xxxxxxx náležející xx kalendářní měsíc xxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx v xxx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx x údajů z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx x nemocenském pojištění x xxxxxxx x §63 xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx.".

2. Xx §4 xx xxxxxxxx xxxx §4a x 4x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§4x

Xxxxxx xxxxxx na dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx v xxxx xxxxxxxx

Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodného xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výši příjmu x zvýšení příspěvku xx xxxx podle §12 xxxxxx x xxxxxxxxxx službách se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2021 xx září 2021 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx přiznání dávek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výši xxxxxx x xxxxxxx příspěvku xx xxxx xxxxx §12 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2020 xx prosinec 2021 xx příjem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpomoci xxx §35 xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx před účinností §4x xxxx. 1 xxxxxx zákona v xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx §4b odst. 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo nevyplacená, xxxxxx by xxx xxxxxxx §4b xxxx. 1 přiznána, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, x xx ode dne, xx něhož dávka xxxx její xxxxxxx xxx xxxxxxx §4x xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx tři xxxx xxxxxx ode xxx, kdy xx xxxxx rozhodující o xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xxx, kdy x xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx.".

Xx. II

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 40/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.