Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

40/2021 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

40

XXXXX

xx xxx 28. xxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 437/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x souvislosti x xxxxxxxx stavem při xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx republiky:

Xx. X

Xxxxx č. 437/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavem xxx epidemii, xx xxxx xxxxx:

1. Za §2 se xxxxxx xxxx §2x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§2x

Xxxxxx xxxxxx xx přídavek xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx posuzovaných xxxx xxxxx §7 xxxxxx o státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ošetřovné, xxxxxxxx xx xxx xxxxx nároku na xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxx výměře xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxx 2021 až xx splátky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2021 podmínka xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx x xxx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx posuzované osobě xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx x xxxxx z xxxxxxxxxxxx systémů pojištění xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění x souladu s §63 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

2. Xx §4 xx xxxxxxxx xxxx §4x x 4b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§4x

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx sociální podpory x zvýšení xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx

Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodného xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §12 xxxxxx x xxxxxxxxxx službách xx xxx xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2021 xx září 2021 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxx nároků v xxxxxxxxxxx s náhradou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxxx xxx přiznání xxxxx xxxxxx sociální podpory xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx příjmu x xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči xxxxx §12 xxxxxx x xxxxxxxxxx službách se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za kalendářní xxxxxx březen 2020 xx prosinec 2021 xx xxxxxx nepovažuje xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpomoci xxx §35 krizového xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx §4x xxxx. 1 xxxxxx zákona x xxxxx částce, xxx xx náležela xxx xxxxxxx §4b odst. 1 xxxxxx zákona, x dávka xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx §4b xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxx zvýší, a xx xxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx použití §4x xxxx. 1 náleží, xxxxxxxxxx však xxx xxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx dne, xxx x zvýšení xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxx vyhlášení.
 

Vondráček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 40/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.2.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.