Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

40/2021 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

40

XXXXX

xx xxx 28. xxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 437/2020 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

Čl. I

Zákon č. 437/2020 Sb., x některých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx epidemii, se xxxx takto:

1. Xx §2 se xxxxxx xxxx §2a, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§2a

Úprava xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx ve xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle §7 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxx xx zvýšené xxxxxx xx splátky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2021 xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxx nárok na xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx x údajů z xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx x §63 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

2. Xx §4 xx xxxxxxxx xxxx §4x x 4b, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:

"§4x

Xxxxxx xxxxxx xx dávky xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx

Xxx účely xxxxxxxxxx příjmu rozhodného xxx přiznání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výši xxxxxx x zvýšení xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §12 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxxx leden 2021 xx xxxx 2021 xx příjem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x náhradou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxxx příjmu rozhodného xxx xxxxxxxx dávek xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výši xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §12 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx splátky xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx 2021 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx výpomoci dle §35 xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx §4x xxxx. 1 xxxxxx zákona v xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx při xxxxxxx §4x odst. 1 tohoto zákona, x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nevyplacená, xxxxxx xx xxx xxxxxxx §4b xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx, xx přizná xxxx xxxxx, x xx xxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx její zvýšení xxx xxxxxxx §4x xxxx. 1 náleží, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx nazpět ode xxx, xxx to xxxxx rozhodující x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx, kdy x xxxxxxx dávky xxxx x přiznání xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 40/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.2.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.