Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2021.


Zákon, kterým se mení zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

40/2021 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

40

ZÁKON

ze xxx 28. xxxxx 2021,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 437/2020 Xx., o xxxxxxxxx úpravách x xxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx podpory a xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

Xx. X

Xxxxx č. 437/2020 Sb., x xxxxxxxxx úpravách x oblasti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx xxx epidemii, xx xxxx xxxxx:

1. Xx §2 se xxxxxx xxxx §2a, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§2x

Xxxxxx xxxxxx xx přídavek xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx některé xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx náležející xx kalendářní měsíc xxxxx 2021 xx xx splátky xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxx 2021 xxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 2 zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x to v xxx kalendářním měsíci, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx posuzované osobě xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §63 zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

2. Xx §4 se xxxxxxxx nové §4x x 4b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§4x

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx

Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx přiznání xxxxx xxxxxx sociální podpory xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxx příjmu x zvýšení xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §12 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx splátky xxxxx xxxxxxxxxxxx za kalendářní xxxxxx xxxxx 2021 xx xxxx 2021 xx příjem nepovažuje xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx přiznání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx příspěvku xx xxxx xxxxx §12 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx splátky xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2020 xx prosinec 2021 xx příjem nepovažuje xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxx dle §35 xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx §4x xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx x xxxxx částce, než xx náležela při xxxxxxx §4b xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx §4x odst. 1 xxxxxxxx, zvýšena xx vyplacena xxx xxxx, se xxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxx dne, xx xxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxx xxx xxxxxxx §4b xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxxxxx však xxx xxxx nazpět xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zjistil, xxxx xxx xxx, xxx x zvýšení xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx.".

Xx. II

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 40/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.2.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.