Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení přijetí krizového opatření (č. 80)

33/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

33

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 28. ledna 2021 x. 80

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona. 

Vláda s xxxxxxxxx xxx xxx 30. xxxxx 2021 xx 00:00 hod. xx dne 14. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx třetí osoby xxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 3,

- návštěv xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx pacientů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x terminálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění,

2. xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xx xxxxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx dlouhodobá xxxx následná xxxxxxx xxxx, tak, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx podmínky, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podrobí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX testu na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, a xx x negativním xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxx nebo XXX test na xxxxxxxxxx antigenu xxxx XXXX XxX-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx, a xx xxxxx, xxxxx x xxxx 90 dnů xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění COVID-19 x doloží x xxx doklad; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx po xxxx návštěvy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pomůcky xxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxxx respirátor xxxxx FFP2 xxxx XX95 xxx výdechového xxxxxxx [x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx ochranný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x x výjimkou xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), který xxxxx xxxxxx xxxxxxx], a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele,

3. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osoby xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

- xxxxx osobou xx xxxxx xxxxx dítěte xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx porodním pokoji xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

- xxxxx osoba má xxxxxxxx teplotou xxxxxxxxxxxx 37,0 xX a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19,

- xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx improvizovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx),

4. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x domovů xx zvláštním režimem x všem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §44, 49 a 50 zákona x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx uživatelů tak, xx návštěvu xxx xxxxxxxxx pouze za xxxxxxxx, že osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx před zahájením xxxxxxxx POC testu xx přítomnost antigenu xxxx XXXX XxX-2, x to x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tento xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx XX-XXX vyšetření xxxx XXX xxxx xx přítomnost xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 x negativním xxxxxxxxx x xxxxxx o xxx doklad, a xx osoby, které x době 90 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxx x xxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx návštěvy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest, x xx minimálně xxxxxxxxxx xxxxx XXX2 xxxx KN95 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx, xxxxx nemusí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx, a s xxxxxxxx dětí xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), který xxxxx xxxxxx xxxxxxx], x při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx uživatelů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele,

5. zrušuje xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. ledna 2021 x. 14, xxxxxxxxx xxx č. 11/2021 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 22. xxxxx 2021 x. 56, xxxxxxxxxxx xxx x. 22/2021 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 33/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.1.2021 xx 00:00 xxx. xx dne 14.2.2021 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.