Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení přijetí krizového opatření (č. 80)

33/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

33

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 28. xxxxx 2021 x. 80

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx. 

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 30. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 14. xxxxx 2021 xx 23:59 hod.

1. zakazuje x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx poskytuje xxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 3,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx nevyléčitelného onemocnění,

2. xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dlouhodobá xxxx xxxxxxxx lůžková xxxx, tak, xx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx xx podmínky, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX testu xx xxxxxxxxxx antigenu xxxx XXXX CoV-2, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tento xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx absolvovaly xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxx xxxx XXX xxxx xx xxxxxxxxxx antigenu viru XXXX XxX-2 s xxxxxxxxxx výsledkem x xxxxxx o tom xxxxxx, a xx xxxxx, xxxxx x xxxx 90 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxx o xxx xxxxxx; osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx některou z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx návštěvu xx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX2 nebo XX95 bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx [x výjimkou xxxx xx xxxx xxx věku, které xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích cest, x s xxxxxxxx xxxx od dvou xx xxxxxxxx xxx xxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), který brání xxxxxx kapének], a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx u všech xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxx porodu ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

- xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx žijící x xxxxxxxx ve xxxxxxxx domácnosti,

- xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- třetí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx teploty xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

- xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx teplotou nedosahující 37,0 oC x xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19,

- třetí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepostačuje),

4. x všech poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx (podle §44, 49 x 50 zákona č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx) omezuje xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, že osoba xxxxxxxxxxxx uživatele xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xx přítomnost xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, x xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tento xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději 48 xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxx xxxx POC test xx přítomnost xxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 x xxxxxxxxxx výsledkem x xxxxxx x xxx doklad, a xx xxxxx, xxxxx x době 90 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxx x xxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx některou x xxxxxxxxx podmínek, xxxx vykonat xxxxxxxx xx podmínky, xx xx dobu návštěvy xxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxx xxxxxxxxx cest, x to xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx FFP2 xxxx XX95 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [s xxxxxxxx dětí xx xxxx let xxxx, xxxxx xxxxxx mít xxxxxxxx prostředek dýchacích xxxx, x s xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx, ústa), který xxxxx xxxxxx xxxxxxx], x xxx dodržení xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx uživatelů v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx za podmínky, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele,

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2021 x. 14, xxxxxxxxx pod č. 11/2021 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 22. xxxxx 2021 x. 56, xxxxxxxxxxx xxx č. 22/2021 Xx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 33/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.1.2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 14.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.