Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení přijetí krizového opatření (č. 80)

33/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

33

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 28. ledna 2021 x. 80

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx. 

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 30. xxxxx 2021 xx 00:00 hod. xx xxx 14. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx lůžková xxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 3,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx pacientů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx pacientů x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních na xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dlouhodobá xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, tak, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx osoba navštěvující xxxxxxxx xx podrobí xxxx zahájením návštěvy XXX testu na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2, a xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx požadavek xx nevztahuje xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxx xxxx XXX xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx o xxx xxxxxx, x xx xxxxx, xxxxx v xxxx 90 dnů xxxxx xxxx návštěvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxx x xxx xxxxxx; osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxx xxxxxxxxx cest, x xx xxxxxxxxx respirátor xxxxx XXX2 nebo XX95 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [s xxxxxxxx xxxx do xxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx ochranný xxxxxxxxxx dýchacích xxxx, x x výjimkou xxxx od dvou xx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxx (nos, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx], x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení v xxxxxxx, xx nejsou xxxxxxx tyto podmínky:

- xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx dítěte xxxx xxxxx žijící x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxx xxxx probíhat x xxxxxxxxxxx porodním xxxxxx xxxx boxu x xxxxxxxx sociálním zařízením,

- xxxx zamezen xxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxx xxxxx xx podrobí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

- xxxxx xxxxx má xxxxxxxx teplotou nedosahující 37,0 oC a xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19,

- xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx roušek xxxxxxxxxxx),

4. x xxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxx domovů pro xxxxxxx x xxxxxx xx zvláštním režimem x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx formě (xxxxx §44, 49 a 50 xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách) xxxxxxx xxxxxxxx uživatelů xxx, xx návštěvu lze xxxxxxxxx pouze za xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx před zahájením xxxxxxxx XXX xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2, x xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tento xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxx xxxx POC xxxx xx přítomnost antigenu xxxx SARS XxX-2 x xxxxxxxxxx výsledkem x xxxxxx x xxx xxxxxx, x xx xxxxx, xxxxx x xxxx 90 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x doloží x tom xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splní některou x uvedených xxxxxxxx, xxxx vykonat návštěvu xx xxxxxxxx, xx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třídy XXX2 xxxx XX95 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [x xxxxxxxx xxxx do xxxx let věku, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx ochranný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx], x při dodržení xxxxxxx režimových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stadiu nevyléčitelného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele,

5. zrušuje xxxxxxxx xxxxx ze xxx 7. ledna 2021 x. 14, xxxxxxxxx xxx č. 11/2021 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 22. xxxxx 2021 x. 56, xxxxxxxxxxx xxx x. 22/2021 Xx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 33/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.1.2021 xx 00:00 xxx. xx dne 14.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.