Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 56)

22/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

22

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 22. xxxxx 2021 č. 56

x xxxxx krizových xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xx 23. xxxxx 2021 od 00:00 hod.

I. xxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. usnesení xxxxx ze xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1375, xxxxxxxxxxx xxx č. 595/2020 Sb., xx xxxxx usnesení xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2021 x. 12, xxxxxxxxxxx xxx x. 9/2021 Xx.,

2. xxxxxxxx vlády xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1378, xxxxxxxxxxx xxx č. 598/2020 Sb., xx znění xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. ledna 2021 x. 12, xxxxxxxxxxx xxx x. 9/2021 Xx.,

3. xxxxxxxx vlády xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1379, xxxxxxxxxxx xxx č. 599/2020 Sb., xx znění xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2021 x. 12, xxxxxxxxxxx xxx č. 9/2021 Xx.,

4. xxxxxxxx xxxxx xx dne 7. xxxxx 2021 x. 13, xxxxxxxxxxx xxx č. 10/2021 Sb.,

5. usnesení xxxxx ze dne 7. xxxxx 2021 x. 14, xxxxxxxxxxx xxx č. 11/2021 Sb.,

6. xxxxxxxx xxxxx ze dne 11. xxxxx 2021 x. 33, xxxxxxxxxxx xxx č. 12/2021 Sb., xxx, xx xx jejich xxxxxxxx prodlužuje xx xxx 14. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.;

XX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze dne 16. října 2020 x. 1049, vyhlášené xxx č. 418/2020 Sb., ve xxxxx usnesení xxxxx xx dne 7. xxxxxxxx 2020 x. 1291, vyhlášeného xxx x. 512/2020 Sb.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 22/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.