Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 56)

22/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

22

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 22. xxxxx 2021 x. 56

o xxxxx krizových xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx od 23. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx.

X. mění xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. prosince 2020 x. 1375, vyhlášeného xxx č. 595/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dne 7. xxxxx 2021 x. 12, vyhlášeného xxx x. 9/2021 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. prosince 2020 č. 1378, xxxxxxxxxxx xxx č. 598/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dne 7. xxxxx 2021 x. 12, xxxxxxxxxxx xxx x. 9/2021 Xx.,

3. xxxxxxxx xxxxx xx dne 23. xxxxxxxx 2020 x. 1379, vyhlášeného xxx č. 599/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx vlády ze xxx 7. xxxxx 2021 x. 12, xxxxxxxxxxx pod x. 9/2021 Sb.,

4. usnesení xxxxx xx xxx 7. ledna 2021 x. 13, xxxxxxxxxxx xxx č. 10/2021 Sb.,

5. usnesení xxxxx ze xxx 7. xxxxx 2021 x. 14, vyhlášeného xxx č. 11/2021 Sb.,

6. usnesení xxxxx ze dne 11. xxxxx 2021 x. 33, xxxxxxxxxxx xxx č. 12/2021 Sb., xxx, xx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 14. xxxxx 2021 do 23:59 xxx.;

XX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. xxxxx 2020 x. 1049, vyhlášené xxx č. 418/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. xxxxxxxx 2020 č. 1291, xxxxxxxxxxx xxx x. 512/2020 Sb.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 22/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.1.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.