Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 56)

22/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

22

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 22. xxxxx 2021 č. 56

x xxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xx 23. xxxxx 2021 od 00:00 xxx.

X. mění xxxx xxxxxxxxx:

1. usnesení xxxxx xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1375, xxxxxxxxxxx xxx č. 595/2020 Sb., xx xxxxx usnesení xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2021 x. 12, xxxxxxxxxxx pod x. 9/2021 Xx.,

2. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. prosince 2020 č. 1378, xxxxxxxxxxx pod č. 598/2020 Sb., xx znění usnesení xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2021 x. 12, xxxxxxxxxxx xxx x. 9/2021 Xx.,

3. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1379, vyhlášeného pod č. 599/2020 Sb., xx znění xxxxxxxx xxxxx ze xxx 7. ledna 2021 x. 12, xxxxxxxxxxx pod x. 9/2021 Xx.,

4. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2021 x. 13, vyhlášeného xxx č. 10/2021 Sb.,

5. usnesení xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2021 x. 14, xxxxxxxxxxx xxx č. 11/2021 Sb.,

6. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 11. ledna 2021 x. 33, xxxxxxxxxxx xxx č. 12/2021 Sb., tak, xx se jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx 14. února 2021 do 23:59 xxx.;

XX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. xxxxx 2020 x. 1049, xxxxxxxxx xxx č. 418/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx vlády xx dne 7. xxxxxxxx 2020 x. 1291, vyhlášeného pod x. 512/2020 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 22/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.