Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 56)

22/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

22

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 22. xxxxx 2021 č. 56

o xxxxx krizových opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, kterým vláda x souladu s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx od 23. xxxxx 2021 od 00:00 hod.

I. mění xxxx účinnosti:

1. usnesení xxxxx xx xxx 23. prosince 2020 x. 1375, xxxxxxxxxxx xxx č. 595/2020 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2021 x. 12, vyhlášeného pod x. 9/2021 Xx.,

2. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1378, xxxxxxxxxxx pod č. 598/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2021 x. 12, xxxxxxxxxxx xxx x. 9/2021 Xx.,

3. xxxxxxxx xxxxx xx dne 23. xxxxxxxx 2020 č. 1379, xxxxxxxxxxx pod č. 599/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2021 x. 12, xxxxxxxxxxx xxx x. 9/2021 Xx.,

4. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. ledna 2021 x. 13, xxxxxxxxxxx xxx č. 10/2021 Sb.,

5. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. ledna 2021 x. 14, xxxxxxxxxxx xxx č. 11/2021 Sb.,

6. usnesení xxxxx xx xxx 11. xxxxx 2021 x. 33, vyhlášeného xxx č. 12/2021 Sb., tak, xx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx 14. února 2021 xx 23:59 xxx.;

XX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. xxxxx 2020 x. 1049, vyhlášené xxx č. 418/2020 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx vlády xx dne 7. xxxxxxxx 2020 x. 1291, vyhlášeného xxx x. 512/2020 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 22/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.