Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 55)

21/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

21

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 22. xxxxx 2021 č. 55

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2

Xxxxx

X. xxxxx čl. 6 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, prodlužuje xx 14. února 2021 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx usnesením vlády xx dne 30. xxxx 2020 x. 957, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX CoV-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 00:00 hodin xxx 5. xxxxx 2020 xx dobu 30 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 391/2020 Sb., xxxxxxxxxxx usnesením xxxxx xx xxx 30. října 2020 x. 1108, vyhlášeným xxx č. 439/2020 Sb., xx 20. listopadu 2020, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 20. listopadu 2020 x. 1195, vyhlášeným xxx č. 471/2020 Sb., xx 12. xxxxxxxx 2020, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze dne 10. xxxxxxxx 2020 x. 1294, vyhlášeným xxx č. 521/2020 Sb., xx 23. prosince 2020, x xxxx prodloužený xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. prosince 2020 č. 1373, xxxxxxxxxx pod č. 593/2020 Sb., xx 22. ledna 2021, x xx xx xxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx usnesením ze xxx 21. xxxxx 2021 x. 1459;

XX. xxxxxxx, že veškerá xxxxxxxx přijatá z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vlády, xxxxxxxxx nadále v xxxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx byla xxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neprodleně Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx vědomí:

hejtmani,

primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 21/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.1.2021.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.