Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 55)

21/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

21

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 22. xxxxx 2021 x. 55

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx viru XXXX XxX-2

Xxxxx

X. xxxxx čl. 6 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o bezpečnosti Xxxxx republiky, prodlužuje xx 14. února 2021 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxx 2020 x. 957, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xx 00:00 hodin xxx 5. xxxxx 2020 na dobu 30 xxx, které xxxx xxxxxxxxx pod č. 391/2020 Sb., prodloužený xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 30. xxxxx 2020 x. 1108, xxxxxxxxxx xxx č. 439/2020 Sb., do 20. xxxxxxxxx 2020, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 x. 1195, xxxxxxxxxx xxx č. 471/2020 Sb., do 12. xxxxxxxx 2020, xxxx xxxxxxxxxxx usnesením xxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 2020 x. 1294, vyhlášeným xxx č. 521/2020 Sb., xx 23. xxxxxxxx 2020, x xxxx prodloužený xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 č. 1373, xxxxxxxxxx pod č. 593/2020 Sb., xx 22. ledna 2021, x to xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx usnesením xx xxx 21. xxxxx 2021 č. 1459;

XX. xxxxxxx, xx veškerá xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx nouzového xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, x jakém xxxx xxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neprodleně Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 21/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 22.1.2021.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.