Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.01.2021 do 01.01.2022.


Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze

18/2021 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2

Účinnost §3

INFORMACE

18

XXXXXXXX VLÁDY

ze dne 18. ledna 2021

x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 spočívající x xxxxxxxxxxx při vybudování Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx centra x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx nařizuje xxxxx §14 odst. 3 x §15 zákona x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona x. 546/2005 Xx. a xxxxxx x. 46/2016 Xx.:

§1

X záchranným xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx za xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Praha, x. x. o. x rámci posílení xxxxxxxxxx kapacit xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 500 xxxxxx x činné službě xx účelem xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx očkovacího centra x jeho částečné xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

§2

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, včetně vojenské xxxxxxxx, k xxxxxx xxxxx xxxxx §1.

§3

Xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2021.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Ministr xxxxxx:

Xxx. Metnar x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 18/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20.1.2021 x pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31.12.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.