Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.01.2021 do 01.01.2022.


Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze

18/2021 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2

Účinnost §3

INFORMACE

18

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 18. ledna 2021

x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k záchranným xxxxxx xxx ochraně xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx koronaviru XXXX XxX-2 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 odst. 3 x §15 xxxxxx x. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx č. 546/2005 Xx. x xxxxxx x. 46/2016 Xx.:

§1

X xxxxxxxxxx pracím xxx ochraně obyvatelstva x prevenci xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx za xxxxxx xxxxxx Ústřední vojenské xxxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxx nemocnici Xxxxx, x. p. o. x xxxxx posílení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx epidemie xxxxxxxx xxxxxxx 500 vojáků x xxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx očkovacího xxxxxx x xxxx částečné xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxxx určí xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx §1.

§3

Účinnost

(1) Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx pozbývá platnosti xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2021.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 18/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20.1.2021 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31.12.2021.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.