Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.01.2021 do 01.01.2022.


Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze

18/2021 Sb.

Nařízení vlády

§1 §2

Účinnost §3

INFORMACE

18

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. xxxxx 2021

x xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx k záchranným xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx koronaviru XXXX XxX-2 spočívající x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 x §15 xxxxxx x. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 546/2005 Sb. a xxxxxx x. 46/2016 Xx.:

§1

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx šíření xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 xx xx účelem xxxxxx Ústřední vojenské xxxxxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxx nemocnici Xxxxx, x. x. o. x xxxxx posílení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx epidemie xxxxxxxx xxxxxxx 500 xxxxxx x činné xxxxxx xx xxxxxx vybudování Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Ministr xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxx vojenské xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx §1.

§3

Xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx vyhlášení.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2021.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 18/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20.1.2021 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 31.12.2021.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.