Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.01.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 54)

17/2021 Sb.

Usnesení

Příloha - Čestné prohlášení

INFORMACE

17

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 18. xxxxx 2021 x. 54

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 19. ledna 2021 xx 00:00 xxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx

X. nařizuje xxxxxxxx na čestné xxxxxxxxxx

1. xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxxx nouzového xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v příloze č. 2 části XX xxxxxxxx č. 79/2013 Xx., x pracovnělékařských xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx posudkové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx 1, 2, 4, 5 a 13 uvedené xxxxxxx, x u xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlídka, xxxx na posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní způsobilosti xxxxx ucházející se x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nejdéle do xxxxxxxx 90 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx dni ukončení xxxxxxxxx stavu,

2. osob, xxxxxxx pracovněprávní xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nouzového xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx.; čestné xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxx, xx platné nejdéle xx uplynutí 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.; periodické xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx x době xxxxxx xxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx;

XXX. xxxxxx

1. xxxxxxxxx xx xxxxxx platné xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž platnost xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydané xx xxxxxxx xxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 zákona x. 373/2011 Sb. x xxxxx §10 xxxxxxxx č. 79/2013 Xx., anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídek xxxxx §11 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xx xxxx xx ukončení xxxxxxxxx stavu x xxxx po dobu xxxxxxx xxxxxxx

x) 90 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx, xxx xxxxx xxxx posuzována, xx xxxxxxxxx způsobilá,

ii) 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxx vydané xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx písm. x) xxxx 3 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vyhlášeného xxxxxxxxx stavu, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx po xxxx xxxxxxx nejvýše

i) 90 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx způsobilá,

ii) 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx pracovnělékařských služeb xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx k xxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx posudku x její xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx X. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bodu XXX/1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x. 17/2021 Xx.

(xx dne 18.1.2021 x. 54)

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx x příjmení: ........................................

Xxxxx xxxxxxxx: ..........................................

Xxxxxxxx: ....................................................

xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x. 54 xx xxx 18. xxxxx 2021 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx:

1) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x x xxxxxx činnosti...............;

2) xxx/x xxxxxxxxxx poučen/a xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x kategorizaci xxxxxxxx, xxxxxx bude xxxxxxxxx a x xx souvisejícími riziky (xxxx. xxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, zraková xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx výškách xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx.), xxxxx i xx xxxxxxxxxxx/x xx zaměstnavatelem x této xxxxxxxxxxx xxxx zdravotní xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx x xx xxxxxxx/xxxxxxx činnost vykonávat;

3) x xxxxxxxxxx 21 xxxxx xxxxxxxxxxx/x xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2, xxxxx byl xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky;

4) xxxxxx xxxxxx onemocněním, xxxxx xx znemožňovalo xxxxxx xxxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxx §19 xxxx. 2 zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (pokud xx xxxxx x fyzickou xxxxx vykonávající činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

5) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x x xxxxxx činností epidemiologicky xxxxxxxxx spočívajících xx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do oběhu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1 (xxxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xx zavazuje (xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx osobu vykonávající xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxx), xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve výrobě x/xxxx xxxxxxx potravin xx xxxxx, xx xxxxxx příslušných právních xxxxxxxx xxxx:

x) xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ochraně veřejného xxxxxx x dodržovat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hygieny v xxxxxxx upraveném x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu.

V............................................................dne......................................................

....................................................................................

jméno x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 17/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.1.2021.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1 Xx. xx xxxxxx xxxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.