Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.01.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 54)

17/2021 Sb.

Usnesení

Příloha - Čestné prohlášení

INFORMACE

17

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 18. xxxxx 2021 č. 54

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 19. ledna 2021 xx 00:00 xxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx

X. nařizuje xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx

1. osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vznikne xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx zákona č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx první xxxx druhé x xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x příloze č. 2 xxxxx XX xxxxxxxx č. 79/2013 Xx., o pracovnělékařských xxxxxxxx x některých xxxxxxx posudkové péče, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx 1, 2, 4, 5 x 13 xxxxxxx xxxxxxx, x u xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx podle zákona č. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxx, xxxxxxx pracovněprávní xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx průkaz vydávaný xxxxx §19 odst. 2 zákona x. 258/2000 Xx.; čestné xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průkaz, xx xxxxxx nejdéle xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxxx výjimku z xxxxxxxxx periodických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 79/2013 Sb.; xxxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a provádět;

III. xxxxxx

1. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to

a) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx vstupních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxxxx x. 373/2011 Xx. x podle §10 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxx č. 79/2013 Xx., xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx nejvýše

i) 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx nouzového xxxxx, xxxxx závěr xxxxxxxxxx xxxxxxx uvádí, že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx nouzového stavu, xxxxx závěr lékařského xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx posuzována, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx posudky o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxx §12 odst. 2 písm. x) xxxx xxxx. f) xxxx 3 xxxxxxxx x. 79/2013 Sb., xxxxxxx platnost xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, na xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx závěr lékařského xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx způsobilá,

ii) 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx závěr xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb. xxxx registrujícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, kteří xxxx x xxxx xxxxx zákona č. 373/2011 Sb. xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékařskou xxxx xxxxxxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx I. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bodu XXX/1 xxx platnost xxxxxxxxxx posudků.

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Příloha x usnesení xxxxx č. 17/2021 Xx.

(xx xxx 18.1.2021 x. 54)

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx x xxxxxxxx: ........................................

Xxxxx xxxxxxxx: ..........................................

Bydliště: ....................................................

xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 54 xx xxx 18. ledna 2021 x přijetí xxxxxxxxx opatření, čestně xxxxxxxxxx, xx:

1) xx xxxxxxxxx způsobilý/á x xxxxxx činnosti...............;

2) xxx/x xxxxxxxxxx xxxxxx/x ve xxxxxx k bezpečnosti x ochraně xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x o druhu, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. manipulace s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pracovní xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx teplem, xxxxxxx xxxxx, psychická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx žebříku, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, atp.), xxxxx x že xxxxxxxxxxx/x xx zaměstnavatelem x xxxx souvislosti xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx a xx xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx vykonávat;

3) x xxxxxxxxxx 21 xxxxx nenavštívil/a xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, označovaný xxxx XXXX XxX-2, xxxxx xxx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

4) xxxxxx žádným xxxxxxxxxxx, xxxxx xx znemožňovalo xxxxxx zdravotního xxxxxxx xx smyslu §19 xxxx. 2 zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

5) je xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajících ve xxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1 (pokud xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xx zavazuje (xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx epidemiologicky závažné), xx xxx výkonu xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx potravin xx oběhu, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bude:

a) xxx x sebe xxxx xxxxxx prohlášení x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nutné x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx osobní a xxxxxxxx hygieny v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

X............................................................xxx......................................................

....................................................................................

xxxxx x příjmení

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 17/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.1.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1 Tj. xx xxxxxx xxxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.