Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 14.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 33)

12/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

12

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 11. xxxxx 2021 č. 33

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §5 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla xxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) x §6 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 12. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 14. xxxxx 2021 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx xxxxxxxxx tělo xxxxx xxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky ani xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxx zemřelého, které xx xx dni 12. xxxxx 2021 xxxxxxx na území Xxxxx republiky;

II. ukládá xxxxxxxxxx krematorium x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

primátoři, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 12/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.1.2021 xx 00:00 xxx. xx 14.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

22/2021 Xx., o změně xxxxxxxxx opatření (x. 56)

x xxxxxxxxx xx 23.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.