Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 33)

12/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

12

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 11. xxxxx 2021 x. 33

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým vláda x souladu s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §5 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x e) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xxx dne 12. ledna 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 14. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ani xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx 12. ledna 2021 xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

XX. ukládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx limitům xxxxxxx stanoveným obcí.

Provedou:

členové xxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx vědomí:

hejtmani,

primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy,

primátoři, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 12/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.1.2021 xx 00:00 xxx. xx 14.2.2021 do 23:59 hod.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

22/2021 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (č. 56)

x xxxxxxxxx xx 23.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.