Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 33)

12/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

12

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 11. xxxxx 2021 x. 33

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §5 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) x §6 xxxx. 1 písm. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 12. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 14. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, která xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ani xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xx xxx 12. xxxxx 2021 xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky;

II. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxxxxx limitům xxxxxxx xxxxxxxxxx obcí.

Provedou:

členové xxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

primátoři, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 12/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.1.2021 xx 00:00 xxx. xx 14.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

22/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 56)

x účinností od 23.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.