Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 33)

12/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

12

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 11. xxxxx 2021 x. 33

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §5 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x x) x §6 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xxx xxx 12. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 14. xxxxx 2021 do 23:59 hod.

I. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx republiky xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx ke xxx 12. xxxxx 2021 xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky;

II. ukládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxx se nepřihlíží x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 12/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.1.2021 xx 00:00 xxx. xx 14.2.2021 do 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

22/2021 Xx., o změně xxxxxxxxx opatření (č. 56)

x xxxxxxxxx xx 23.1.2021

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.