Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 14.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 14)

11/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

11

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 7. ledna 2021 č. 14

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx České republiky xxxxxxx stav x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. c) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 11. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. do xxx 14. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

1. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx kterých xx poskytuje akutní xxxxxxx xxxx, tak, xx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx minimálně respirátor xxxxx XXX2 xxxx XX95 xxx výdechového xxxxxxx, x xxxxxxxx:

- xxxx xx xxxx xxx xxxx,

- dětí xx xxxx do xxxxxxxx let xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- návštěva xxxx xxxxxxx 30 minut, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stadiu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xx x jeden xxx účastní xxxxxxx xxx xxxxx,

x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele,

2. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx, xx návštěvu xxx připustit xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podrobí xxxx xxxxxxxxx návštěvy XXX xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx viru SARS XxX-2, a xx x negativním výsledkem; xxxxx požadavek xx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx absolvovaly xxxxxxxxxx 48 xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxx xxxx XXX xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx viru SARS XxX-2 x negativním xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx, x osoby, xxxxx x době 90 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxx x xxx doklad; xxxxx navštěvující xxxxxxxx, xxxxx splní některou x xxxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podmínky, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třídy XXX2 xxxx KN95 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx [s xxxxxxxx dětí do xxxx xxx xxxx, xxxxx nemusí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a x xxxxxxxx xxxx xx xxxx do xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx], x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

3. u xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx při porodu xx zdravotnickém zařízení xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx osoby xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx xx druhý xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx žijící s xxxxxxxx ve společné xxxxxxxxxx,

x) porod xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) bude xxxxxxx kontakt xxxxx xxxxx x ostatními xxxxxxxxx,

x) třetí xxxxx xx podrobí měření xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 37,0 xX x xxxxxxx xxxx příznaky onemocnění XXXXX-19,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roušku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx),

4. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx v zařízení xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxx režimem x xxxx xxxxxxxxxxxx sociálním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §44, 49 x 50 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx návštěvy xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX testu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx viru XXXX CoV-2, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx požadavek xx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 48 hodin xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX vyšetření xxxx XXX xxxx xx xxxxxxxxxx antigenu viru XXXX XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x tom xxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxx 90 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxx x tom xxxxxx; xxxxx navštěvující xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vykonat xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx používá xxxxxx xxxxxxxx pomůcky xxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX2 xxxx XX95 xxx xxxxxxxxxxx ventilu [x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx, xxxxx nemusí xxx ochranný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a x xxxxxxxx dětí xx xxxx do xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx prostředek dýchacích xxxx (xxx, ústa), xxxxx brání xxxxxx xxxxxxx], a xxx xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx návštěv uživatelů x terminálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx připustit xx xxxxxxxx, xx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 11/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.1.2021 xx 00:00 xxx. xx 14.2.2021 xx 23:59 hod.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

22/2021 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 56)

x účinností od 23.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.