Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 30.01.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 14)

11/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

11

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxx 2021 x. 14

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx x. 957 xx dne 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x bezpečnosti České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x prokázáním výskytu xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx smyslu §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x účinností ode xxx 11. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. do xxx 14. února 2021 xx 23:59 hod.

1. x všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče, xxx, xx návštěvu xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxxxx pacienta po xxxx xxxxxxxx používá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxxx respirátor xxxxx XXX2 xxxx XX95 xxx výdechového xxxxxxx, s výjimkou:

- xxxx xx xxxx xxx xxxx,

- dětí xx xxxx xx xxxxxxxx xxx věku, xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx prostředek dýchacích xxxx (xxx, ústa), xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx,

- xxxxxxxx trvá xxxxxxx 30 minut, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stadiu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- návštěvy xx x jeden xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx,

x xxx xxxxxxxx xxxxxxx režimových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx návštěvy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx kterých se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx navštěvující pacienta xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, a to x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 48 hodin před xxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxx nebo POC xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x tom xxxxxx, x xxxxx, které x době 90 xxx přede xxxx xxxxxxxx prodělaly xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxx x xxx doklad; xxxxx xxxxxxxxxxxx pacienta, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vykonat xxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třídy XXX2 xxxx XX95 bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx [s xxxxxxxx xxxx xx xxxx let věku, xxxxx nemusí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx, x x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx věku, xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx], x xxx xxxxxxxx xxxxxxx režimových opatření xxxxxxxxxxxxx,

3. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx porodu xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx, xx přítomnost xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v případě, xx jsou xxxxxxx xxxx podmínky:

a) třetí xxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx žijící x xxxxxxxx ve společné xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx osoba xx podrobí měření xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pokoje xxxx boxu, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 37,0 xX a zároveň xxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19,

x) xxxxx osoba xxxxxxx chirurgickou xxxxxx xxxx minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx),

4. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v zařízení xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx odlehčovacím sociálním xxxxxxx x pobytové xxxxx (xxxxx §44, 49 x 50 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx návštěvy xxxxxxxxx tak, že xxxxxxxx xxx připustit xxxxx za xxxxxxxx, xx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx návštěvy XXX xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, které absolvovaly xxxxxxxxxx 48 hodin xxxx zahájením xxxxxxxx XX-XXX vyšetření xxxx XXX test na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx v době 90 xxx přede xxxx xxxxxxxx prodělaly xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxx x xxx xxxxxx; xxxxx navštěvující xxxxxxxxx, xxxxx splní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podmínky, xx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX2 xxxx KN95 xxx výdechového ventilu [x xxxxxxxx xxxx xx dvou xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxx xxxx xx dvou xx xxxxxxxx let xxxx, xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx], a xxx xxxxxxxx xxxxxxx režimových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 11/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 11.1.2021 xx 00:00 xxx. xx 14.2.2021 do 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

22/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 56)

x xxxxxxxxx od 23.1.2021

Xxxxxx xxxxxxx č. 11/2021 Sb. xxx xxxxxx právním předpisem č. 33/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.1.2021.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.