Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 13)

10/2021 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

10

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 7. ledna 2021 č. 13

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, kterým vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx x) x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 11. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx dne 14. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), x xx xxx, xx zakazuje xxxxxx přítomnost xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx, xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xx xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxx xx xxxxxxxx a praktické xxxxx x praxi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, farmacie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x studentů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praktickou xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx školách xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x ochranné xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxx x jeden xxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

2. provoz xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x konzervatoří xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx tak, xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx x studentů xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školách a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx, x výjimkou:

a) škol xxxxxxxxx xxx zařízeních xxx xxxxx ústavní xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x oboru vzdělání Xxxxxxxxx škola xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) praktického xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x studentů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

e) xxxxxxxxxxxx konzultace (xxxxx xxxxx žák nebo xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxxxxxx x mezinárodně xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx,

x) konání xxxxxxx xx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx nejvýše 10 xxxx,

x xxx, že xxxxxxxxx výuka musí xxxxxxxx x neměnných xxxxxxx, odděleních xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

4. provoz základních xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx se xxxxxxxx osobní přítomnost xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v základní xxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx školy xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x přípravné xxxxx,

x) xxxx 1. x 2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx prvního xxxxxx základní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx společně xx xxxx 1. xxxx 2. xxxxxxx xxxxxxxx školy,

e) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx zřízených při xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx výchovy nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 školského xxxxxx,

x) individuální xxxxxxxxxx (xxxxx jedno xxxx xxxx xxx, jeden xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. xxxxxxx zástupce),

s xxx, že prezenční xxxxx xxxx probíhat x neměnných xxxxxxx xxxx xxxx žáků,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx uměleckých xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x denní xxxxxx xxxxx zákona č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xx xxx, xx se xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jazykové škole x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx konat za xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx xxx, xx xxxxxxxx osobní přítomnost xxxx, žáků a xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xx tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7. provoz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx družin, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx na tomto xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxx nebo xxxx, kteří se xxxxx účastnit prezenční xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx podmínky, xx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

8. provoz xxxxxxxxx výchovných a xxxxxxxxxxx zařízení, x xx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odborných xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx bydliště, xx xxxxxxxxx výchovných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx mládeže, xxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx mohou účastnit xxxxxxxxx výuky podle xxxxxx krizového xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxx výlety,

9. provoz xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx škol tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx:

x) mateřských xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škol, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxx xxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

10. xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxx zákona a xxxxxx xxxxxxxx škol, x xx xxx, xx xxxxxxxx sportovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, s výjimkou:

a) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx programů xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rámcového xxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxxx xxxxxxxxxx, základních x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, vyšších xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx tak, že xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx dětí, žáků, xxxxxxxx xxxx účastníků x xxxxxxxxxxx) do xxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxx x xxxxxxxx nutných xxxxxxxxx, x xxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 10/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 11.1.2021 xx 00:00 hod. xx 14.2.2021 do 23:59 hod.

Ve znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

22/2021 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 56)

x xxxxxxxxx od 23.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.