Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 12)

9/2021 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

9

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 7. ledna 2021 x. 12

x xxxxx krizových opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx ode xxx 11. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xxxx dobu xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. prosince 2020 x. 1375, xxxxxxxxxxx xxx č. 595/2020 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 23. prosince 2020 x. 1376, xxxxxxxxxxx xxx č. 596/2020 Sb.,

3. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1378, xxxxxxxxxxx xxx č. 598/2020 Sb.,

4. xxxxxxxx vlády ze xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1379, xxxxxxxxxxx pod č. 599/2020 Sb.,

tak, xx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 22. ledna 2021 do 23:59 xxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 9/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.1.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.