Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 12)

9/2021 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

9

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 7. ledna 2021 x. 12

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 11. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xxxx xxxx účinnosti:

1. xxxxxxxx vlády xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1375, xxxxxxxxxxx xxx č. 595/2020 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1376, xxxxxxxxxxx xxx č. 596/2020 Sb.,

3. xxxxxxxx vlády ze xxx 23. xxxxxxxx 2020 č. 1378, xxxxxxxxxxx xxx č. 598/2020 Sb.,

4. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 23. prosince 2020 x. 1379, xxxxxxxxxxx xxx č. 599/2020 Sb.,

tak, xx xx jejich xxxxxxxx prodlužuje do xxx 22. ledna 2021 xx 23:59 xxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 9/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 11.1.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.