Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.01.2021 do 22.01.2021.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 12)

9/2021 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

9

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 7. xxxxx 2021 x. 12

x xxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx dne 11. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx vlády xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 č. 1375, xxxxxxxxxxx xxx č. 595/2020 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 23. prosince 2020 x. 1376, xxxxxxxxxxx pod č. 596/2020 Sb.,

3. xxxxxxxx vlády ze xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1378, xxxxxxxxxxx xxx č. 598/2020 Sb.,

4. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 č. 1379, xxxxxxxxxxx xxx č. 599/2020 Sb.,

xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 22. ledna 2021 xx 23:59 xxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 9/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.1.2021 xx 00:00 xxx. xx 22.1.2021 xx 23:59 xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.