Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.01.2021.


Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy

REG 21001001

Sdělení Ministerstva vnitra

INFORMACE

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx vnitra

o opravě xxxxxxx chyby ve xxxxxxxx č. 553/2020 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx úřadů x úřadů městských xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx místy xxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx 6372 xxxx xxxxx xxxx "Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 001/2020 Sb." xxxxxxx být xxxxx "Xxxxxxx x vyhlášce x. 553/2020 Sb.".

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx XXX 21001001 nabyl účinnosti xxxx 7.1.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.