Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.01.2021.


Sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy

REG 21001001

Sdělení Ministerstva vnitra

INFORMACE

SDĚLENÍ

Ministerstva xxxxxx

x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx č. 553/2020 Sb., x xxxxxxx obecních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx 6372 xxxx xxxxx xxxx "Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 001/2020 Sb." xxxxxxx xxx slova "Xxxxxxx x vyhlášce x. 553/2020 Xx.".

Informace

Právní xxxxxxx XXX 21001001 nabyl účinnosti xxxx 7.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.