Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti

608/2020 Sb.

Vyhláška

Potřebná úroveň znalosti českého jazyka §1

Rovnocenné jazykové zkoušky §2

Účinnost §3

INFORMACE

608

XXXXXXXX

xx xxx 22. xxxxxxxx 2020,

x stanovení xxxxxxxx úrovně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx tlumočnické xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy stanoví xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxx x. 354/2019 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:

§1

Potřebná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X výkonu xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx znalost xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx X1 xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx referenčního xxxxx xxx jazyky.

§2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx x českého xxxxxx jako cizího xxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x formou odpovídají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx1),

x) xxxxxx jazyková xxxxxxx všeobecná x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx jazyková zkouška xxxxxxxxx x českého xxxxxx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.

Ministr xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 608/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2021.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §113 x 113a xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.