Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti

608/2020 Sb.

Vyhláška

Potřebná úroveň znalosti českého jazyka §1

Rovnocenné jazykové zkoušky §2

Účinnost §3

INFORMACE

608

XXXXXXXX

xx xxx 22. xxxxxxxx 2020,

o stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxx č. 354/2019 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx překladatelích:

§1

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka

K xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jazyka xxxxxxx xx xxxxxx X1 xxxxx Společného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxxxx jazykové xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zkoušky, xxxxx svým xxxxxxx x formou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušce x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx1),

x) xxxxxx jazyková xxxxxxx všeobecná x xxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxx zkouška xxxxxxxxx x českého xxxxxx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.

&xxxx;

Xxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Ph.D., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 608/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2021.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §113 x 113a zákona č. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.