Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

607/2020 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

607

XXXXXXXX

xx xxx 22. xxxxxxxx 2020,

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 72/2005 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 6, §121 xxxx. 1 a §123 xxxx. 5 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona č. 383/2005 Xx., zákona x. 49/2009 Sb., xxxxxx x. 472/2011 Xx., xxxxxx č. 333/2012 Sb., zákona x. 82/2015 Xx. x zákona x. 101/2017 Sb.:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 72/2005 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 116/2011 Xx., vyhlášky x. 103/2014 Xx., xxxxxxxx x. 197/2016 Xx. x vyhlášky x. 248/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 odst. 2 xx xx slova "Xxxxxxx poradenská xxxxxxxx x xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "zřizované xxxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx" x xxxx xxxxx a xxxxx se xxxxxxx.

2. X §1 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx nové odstavce 3 x 4, xxxxx znějí:

"(3) Jiná xxxxxxx poradenská zařízení x xxxx školy xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx žákům xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx skupiny xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx zákona xxxx zařazení nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx žáka a

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a žáků xxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x zmírňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx psychologické xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx není xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými právními xxxxxxxx1).".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 9.

3. X §1 se xxxxxxxx 7 xx 9 zrušují.

4. Za §1 xx vkládá xxxx §1x, který xxxxxx nadpisu xxx:

"§1x

Xxxxxxxxxx xxxxxx směřující x xxxxxxxxxx speciálních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mimořádného xxxxxx žáka

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení směřujících x xxxxxxxxxx speciálních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx směřující x xxxxxxxxxx speciálních xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx stejným nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx6).

(3) Školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxx xxxxxx vždy x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu veřejné xxxx.".

5. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx číslo "3" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

6. X §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx státem, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí".

Xx. II

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.

Ministr xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx:

Xxx. Plaga, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 607/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.