Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

603/2020 Sb.

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Účinnost Čl. III

INFORMACE

603

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx dne 21. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 341/2017 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách a xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx x. 304/2014 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §123 xxxx. 6 písm. x) x §129 xxxx. 2 xxxxxx x. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., zákona x. 365/2011 Xx. x zákona č. 250/2014 Xx., x xxxxx §145 xxxx. 1 x §148 xxxx. 1 zákona x. 234/2014 Xx., x státní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/2019 Xx.:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 341/2017 Sb., x platových xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx, xx znění xxxxxxxx vlády č. 263/2018 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 332/2018 Xx., xxxxxxxx vlády x. 158/2019 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 300/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxx x. 2 xx 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxx x. 2 x nařízení xxxxx x. 341/2017 Xx.

Xxxxxxxx platových xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx stupňů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 odst. 2

(x Kč měsíčně)

Platový xxxxxx

Xxxxx let xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx třída

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

do 1 xxxx

14 770

15 880

17 070

18 390

19 770

21 300

22 980

24 800

26 730

28 920

31 180

33 660

36 400

39 360

2

do 2 xxx

15 290

16 410

17 670

19 050

20 460

22 060

23 790

25 670

27 670

29 940

32 290

34 900

37 700

40 790

3

xx 4 let

15 810

16 980

18 260

19 690

21 180

22 820

24 640

26 580

28 680

31 040

33 480

36 160

39 080

42 280

4

xx 6 xxx

16 330

17 570

18 880

20 380

21 930

23 630

25 510

27 520

29 700

32 120

34 640

37 440

40 470

43 800

5

xx 9 let

16 880

18 180

19 550

21 070

22 700

24 480

26 430

28 490

30 770

33 280

35 900

38 790

41 950

45 390

6

xx 12 xxx

17 440

18 790

20 210

21 820

23 480

25 330

27 360

29 480

31 850

34 480

37 200

40 190

43 440

47 030

7

xx 15 xxx

18 080

19 440

20 940

22 570

24 300

26 200

28 350

30 560

32 990

35 700

38 540

41 640

45 070

48 730

8

do 19 xxx

18 690

20 110

21 640

23 380

25 150

27 120

29 350

31 660

34 180

37 010

39 920

43 160

46 670

50 540

9

xx 23 xxx

19310

20 810

22 410

24 180

26 060

28 100

30 380

32 770

35 400

38 330

41 380

44 700

48 370

52 390

10

xx 27 xxx

20 010

21 550

23 200

25 060

26 980

29 080

31 490

33 960

36 690

39 710

42 880

46 350

50 150

54 300

11

do 32 xxx

20 680

22 290

24 010

25 950

27 930

30 130

32 630

35 190

38 020

41 110

44 430

48 010

51 990

56 270

12

xxx 32 xxx

21 410

23 090

24 830

26 870

28 930

31 200

33 810

36 450

39 410

42 630

46 040

49 780

53 880

58 320

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx vlády x. 341/2017 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 odst. 3

(x Xx měsíčně)

Platový xxxxxx

Xxxxx xxx započitatelné praxe

Platová xxxxx

11

12

13

14

15

16

1

xx 1 xxxx

36 770

39 030

43 890

46 770

49 570

52 630

2

do 2 let

37 770

40 140

45 100

48 000

50 930

54 100

3

xx 4 xxx

38 890

41 320

46 360

49 300

52 350

55 630

4

xx 6 xxx

39 970

42 490

47 650

50 640

53 790

57 230

5

do 9 xxx

41 110

43 740

49 000

52 030

55 320

58 840

6

do 12 xxx

42 310

45 030

50 400

53 460

56 890

60 530

7

xx 15 xxx

43 580

46 380

51 850

55 020

58 510

62 310

8

xx 19 let

44 850

47 790

53 350

56 540

60 230

64 160

9

xx 23 xxx

46 160

49 220

54 910

58 170

61 990

66 040

10

xx 27 xxx

47 560

50 710

56 540

59 860

63 800

68 010

11

xx 32 xxx

48 990

52 290

58 240

61 600

65 700

70 060

12

xxx 32 xxx

50 490

53 890

59 980

63 420

67 640

72 200

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx vlády x. 341/2017 Sb.

Stupnice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx uvedené x §5 xxxx. 4

(x Xx měsíčně)

Platový xxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx praxe

Platová xxxxx

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

xx 2 xxx

15 230

16 520

17 870

19 360

24 540

30 670

30 930

31490

32 170

32 940

34 170

2

xx 6 let

15 790

17 110

18 610

20 150

25 250

30 940

31 220

32 040

32 840

33 940

35 770

3

xx 12 xxx

16 780

18 250

19 800

21 560

25 910

31 300

31 690

32 450

34 160

35 360

37 690

4

xx 19 xxx

17 940

19 480

21 170

22 920

27 100

31 950

32 670

33 660

35 580

37 960

40 820

5

xx 27 xxx

19 080

20 750

22 540

24 520

28 300

32 940

33 700

35 070

37 800

40 880

44 850

6

do 32 xxx

20 710

22 520

24 400

26 510

30 310

34 630

35 570

37 020

40 960

44 250

48 480

7

xxx 32 xxx

21 290

23 110

25 080

27 260

31 170

35 420

36 330

38 020

41 940

45 350

49 630

".

2. V příloze x. 5 xx XX. xxxxxxx x xxxx 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců

Čl. XX

Xxxxxxxx xxxxx č. 304/2014 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 279/2015 Xx., xxxxxxxx vlády x. 327/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 115/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 342/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 263/2018 Xx., nařízení xxxxx x. 36/2019 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 158/2019 Xx. x xxxxxxxx vlády x. 300/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. Xxxxxxx x. 3 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx vlády x. 304/2014 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx platových xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2

(v Xx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx praxe

Platová xxxxx

11

12

13

14

15

16

1

xx 1 xxxx

36 770

39 030

43 890

46 770

49 570

52 630

2

do 2 xxx

37 770

40 140

45 100

48 000

50 930

54 100

3

do 4 xxx

38 890

41 320

46 360

49 300

52 350

55 630

4

xx 6 let

39 970

42 490

47 650

50 640

53 790

57 230

5

xx 9 xxx

41 110

43 740

49 000

52 030

55 320

58 840

6

xx 12 xxx

42 310

45 030

50 400

53 460

56 890

60 530

7

xx 15 let

43 580

46 380

51 850

55 020

58 510

62 310

8

do 19 xxx

44 850

47 790

53 350

56 540

60 230

64 160

9

xx 23 xxx

46 160

49 220

54 910

58 170

61 990

66 040

10

xx 27 xxx

47 560

50 710

56 540

59 860

63 800

68 010

11

xx 32 xxx

48 990

52 290

58 240

61 600

65 700

70 060

12

xxx 32 xxx

50 490

53 890

59 980

63 420

67 640

72 200

".

2. X xxxxxxx x. 4 xx XX. xxxxxxx x xxxx 1 xx xxxxx "třísměnném" nahrazuje xxxxxx "vícesměnném".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2021.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx:

Xxxx.-Xxx. Xxxxxxxx, XXx., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 603/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.