Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.

601/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

601

XXXXX

xx dne 17. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 191/2020 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních ke xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 xx xxxxx účastnící xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx, oběti xxxxxxxxx xxxx a právnické xxxxx x x xxxxx insolvenčního zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 460/2020 Xx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 191/2020 Sb., x některých xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx osoby x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 460/2020 Sb., xx xxxx takto:

1. X §18 xx xxxx "§19" nahrazuje textem "§20".

2. V §18 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx jako odstavec 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx §19 se xxxxxxx xx 30. června 2021 xxx xxxxxx xx trvání mimořádného xxxxxxxx xxx epidemii.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

x z. Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 601/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.