Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.

601/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

601

XXXXX

xx xxx 17. xxxxxxxx 2020,

kterým xx xxxx xxxxx x. 191/2020 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx osoby účastnící xx soudního xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx soudního xxxx, xx znění xxxxxx x. 460/2020 Xx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

Xx. X

Xxxxx č. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a občanského xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 460/2020 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §18 xx xxxx "§19" nahrazuje textem "§20".

2. X §18 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a doplňuje xx odstavec 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxxxx §19 xx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 bez xxxxxx xx xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.".

Čl. II

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx vyhlášení.

v z. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 601/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 31.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.