Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.

601/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

601

XXXXX

xx xxx 17. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 191/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 xx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx a právnické xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x občanského xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 460/2020 Xx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxx č. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činů a xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 460/2020 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §18 xx xxxx "§19" nahrazuje xxxxxx "§20".

2. X §18 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Ustanovení §19 xx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 xxx ohledu xx trvání mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.".

Čl. II

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

x x. Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 601/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 31.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.