Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.

601/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

601

XXXXX

xx xxx 17. xxxxxxxx 2020,

kterým xx xxxx xxxxx x. 191/2020 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx osoby účastnící xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx a právnické xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 460/2020 Xx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx republiky:

Xx. X

Xxxxx č. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koronaviru SARS XxX-2 na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, poškozené, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona x. 460/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §18 xx xxxx "§19" nahrazuje xxxxxx "§20".

2. X §18 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx §19 xx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 bez xxxxxx xx xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx epidemii.".

Čl. II

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx vyhlášení.

v z. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 601/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 31.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.