Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

589/2020 Sb.

Vyhláška

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1

Stravné §2 §3

Průměrná cena pohonných hmot §4 §5 §6

INFORMACE

589

XXXXXXXX

xx dne 21. xxxxxxxx 2020

x změně xxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel a xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hmot xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §189 odst. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:

§1

Sazba xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xx xxxxx xxxxx §157 xxxx. 4 xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx 1,20 Xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 4,40 Xx.

Xxxxxxx

§2

Xx každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravné xxxxx §163 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx

x) 91 Xx, trvá-li xxxxxxxx cesta 5 xx 12 xxxxx,

x) 138 Kč, trvá-li xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 hodin, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,

x) 217 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.

§3

Za každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxx §176 xxxx. 1 zákoníku práce xx výši

a) 91 Xx až 108 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 až 12 xxxxx,

x) 138 Xx xx 167 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx déle xxx 12 hodin, xxxxxxx xxxx 18 hodin,

c) 217 Kč xx 259 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx cesta déle xxx 18 xxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §158 xxxx. 3 xxxx xxxxx zákoníku xxxxx xxxx

x) 27,80 Xx za 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 95 xxxxxx,

x) 31,50 Xx za 1 xxxx benzinu xxxxxxxxxxxxxx 98 oktanů,

c) 27,20 Xx za 1 xxxx motorové nafty,

d) 5,00 Xx xx 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Vyhláška č. 358/2019 Sb., x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x stravného a x xxxxxxxxx průměrné xxxx pohonných xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx.

§6

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.

Ministryně xxxxx x xxxxxxxxxx věcí:

Dipl.-Pol. Xxxxxxxx, MSc., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 589/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.