Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.10.2021 do 31.12.2021.


Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

589/2020 Sb.

Vyhláška

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel §1

Stravné §2 §3

Průměrná cena pohonných hmot §4 §5 §6

INFORMACE

589

XXXXXXXX

xx dne 21. xxxxxxxx 2020

x xxxxx xxxxx xxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel a xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hmot xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxx §189 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx:

§1

Sazba xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel

Sazba základní xxxxxxx xx 1 xx xxxxx podle §157 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx u

a) jednostopých xxxxxxx a xxxxxxxx 1,20 Xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 4,40 Xx.

Stravné

§2

Za každý xxxxxxxxxx xxx pracovní cesty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §163 xxxx. 1 zákoníku xxxxx xxxxxxx xx výši

a) 91 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 xxxxx,

x) 138 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 hodin, xxxxxxx však 18 xxxxx,

x) 217 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 18 xxxxx.

§3

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxx §176 xxxx. 1 zákoníku xxxxx xx xxxx

x) 91 Xx xx 108 Xx, trvá-li xxxxxxxx xxxxx 5 až 12 xxxxx,

x) 138 Xx xx 167 Xx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 12 xxxxx, xxxxxxx xxxx 18 xxxxx,

x) 217 Xx až 259 Kč, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx déle xxx 18 xxxxx.

§4

Průměrná cena xxxxxxxxx xxxx

Xxxx průměrné ceny xxxxxxx xxxxx xxxxx §158 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) 33,80 Xx xx 1 xxxx benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 31,50 Xx za 1 xxxx benzinu xxxxxxxxxxxxxx 98 xxxxxx,

x) 27,20 Xx xx 1 xxxx xxxxxxxx nafty,

d) 5,00 Kč xx 1 xxxxxxxxxxxxxx elektřiny.

§5

Xxxxxxxx č. 358/2019 Sb., x xxxxx sazby xxxxxxxx xxxxxxx za používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx.

§6

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.

&xxxx;

Xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí:

Dipl.-Pol. Xxxxxxxx, MSc., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 589/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

375/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 589/2020 Sb., x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x stanovení xxxxxxxx ceny pohonných xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx cestovních náhrad

s xxxxxxxxx xx 19.10.2021

Právní xxxxxxx x. 589/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 511/2021 Sb. x účinností od 1.1.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.