Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

586/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

586

ZÁKON

ze xxx 16. xxxxxxxx 2020,

kterým xx xxxx zákon x. 161/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s mimořádnými xxxxxxxxxx xxx epidemii x roce 2020 x x změně xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

Xx. I

Zákon č. 161/2020 Sb., x xxxxxxxxx úpravách x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v roce 2020 x x xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. V xxxxx xxxxxx se xxxxx "x xxxx 2020" xxxxxxx.

2. V §1 xxxx. 1 xx slova "x xxxx 2020" a xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx" xxxxxxx.

Xx. II

Účinnost

Tento zákon xxxxxx účinnosti dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

x x. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 586/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.