Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

586/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

586

XXXXX

xx dne 16. xxxxxxxx 2020,

kterým xx xxxx zákon x. 161/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x roce 2020 x x xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 161/2020 Sb., x některých xxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v roce 2020 a x xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx "v roce 2020" xxxxxxx.

2. X §1 xxxx. 1 xx slova "v xxxx 2020" x xxxxx ", jejichž xxxxxxxx vedlo xx xxxxxx překážky x xxxxx" zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

x x. Xxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 586/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.