Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

586/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

586

XXXXX

xx xxx 16. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 161/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s mimořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x roce 2020 x x změně xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

Xx. I

Zákon č. 161/2020 Sb., x některých xxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními při xxxxxxxx v xxxx 2020 a x xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxx xxxxx:

1. V xxxxx xxxxxx se xxxxx "x roce 2020" xxxxxxx.

2. V §1 xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxx 2020" x xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx" zrušují.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

x z. Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 586/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 31.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.