Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

586/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

586

ZÁKON

ze xxx 16. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx zákon x. 161/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při epidemii x xxxx 2020 x o xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxx č. 161/2020 Sb., x některých úpravách x oblasti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x roce 2020 a o xxxxx xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxxx se xxxxx "x xxxx 2020" xxxxxxx.

2. X §1 odst. 1 xx xxxxx "x xxxx 2020" x xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxx vedlo ke xxxxxx překážky x xxxxx" xxxxxxx.

Xx. II

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení.

v x. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 586/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 31.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.