Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

584/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Čl. II

Přechodné ustanovení Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Účinnost Čl. IV

INFORMACE

584

ZÁKON

ze xxx 15. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 461/2020 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru XXXX CoV-2

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. X

X §89 xxxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 217/2005 Xx. x xxxxxx x. 229/2020 Xx., xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxx xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xx účelem jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx pivo xxxx xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx opětovně uvedeno xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx uvedeno. Provozovateli xxxxxxxx skladu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xx xxxxxxx daně.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx nebo omezením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s výskytem xxxxxxxxxx XXXX CoV-2

Čl. XX

X §8 odst. 1 xxxxxx č. 461/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx obdržel v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x některém x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, x výjimkou

1. xxxxxxx, která slouží x xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx poskytované x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "XXXXXXXXX" XXX XXXX.".

Čl. III

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx kompenzační xxxxx xxxxx xxxxxx x. 461/2020 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

v x. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Informace

Právní předpis x. 584/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.