Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

584/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Čl. II

Přechodné ustanovení Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Účinnost Čl. IV

INFORMACE

584

ZÁKON

ze xxx 15. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx zákon č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 461/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. X

X §89 xxxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Xx. x zákona x. 229/2020 Xx., xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxx může x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx xx účelem xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx opětovně xxxxxxx xxxxx umístěním zpět xx daňového xxxxxx, xx xxxxxxx bylo xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxx xxxx opětovného uvedení xxxx xx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nárok na xxxxxxx daně.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx omezením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

Xx. XX

X §8 xxxx. 1 xxxxxx č. 461/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx bonus za xxxxxxxxxx den, xx xxxxx obdržel v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, s xxxxxxxx

1. xxxxxxx, která xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx poskytované x xxxxxx xxxxxx x xxxxx dotačního xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx "OŠETŘOVNÉ" PRO XXXX.".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx na kompenzační xxxxx podle xxxxxx x. 461/2020 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx jeho vyhlášení.

v x. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 584/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.