Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

584/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Čl. II

Přechodné ustanovení Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Účinnost Čl. IV

INFORMACE

584

XXXXX

xx xxx 15. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 461/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních

Čl. X

X §89 xxxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 217/2005 Xx. x zákona x. 229/2020 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu, xxxxx uvedl xxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto piva xx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xx účelem jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx pivo xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx daňového xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx volného daňového xxxxx xxxxxxx. Provozovateli xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx opětovného uvedení xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx nárok xx xxxxxxx xxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x kompenzačním bonusu x souvislosti se xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2

Xx. XX

X §8 xxxx. 1 xxxxxx č. 461/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx bonus xx xxxxxxxxxx den, xx xxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice nebo x některém x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, x xxxxxxxx

1. xxxxxxx, která slouží x úhradě nájemného,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelům,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dotace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx "OŠETŘOVNÉ" XXX XXXX.".

Xx. III

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxxx na kompenzační xxxxx podle xxxxxx x. 461/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

x x. Filip v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 584/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.