Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

584/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Čl. II

Přechodné ustanovení Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Účinnost Čl. IV

INFORMACE

584

ZÁKON

ze xxx 15. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx zákon č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 461/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx omezením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. X

X §89 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 217/2005 Xx. x zákona x. 229/2020 Xx., xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx daně xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx pivo xxxx xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx opětovně uvedeno xxxxx xxxxxxxxx zpět xx xxxxxxxx skladu, xx xxxxxxx bylo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Provozovateli xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx.".

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x kompenzačním xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS CoV-2

Čl. XX

X §8 odst. 1 xxxxxx č. 461/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx omezením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s výskytem xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xxxxxxx x) zní:

"c) xxxxxxxxxxx bonus za xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x některém x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2, s xxxxxxxx

1. xxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx poskytované zaměstnavatelům,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "OŠETŘOVNÉ" XXX XXXX.".

Čl. III

Přechodné ustanovení

Vznikl-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 461/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx lhůta pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

XXXX TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

x x. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 584/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.