Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1379)

599/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

599

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1379

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x účinností xxx xxx 27. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 14. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

xxxxxx xxxxxxx veřejné moci x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, spočívající x:

1. xxxxxxx práce a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ty xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x zajištění xxxxx veřejné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx, zaměstnanců x xxxxxxx úředních xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"),

2. xxxxxxx xxxxxxxx kontaktu xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx správy (x xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x dalšími externími xxxxxxx (dále jen "xxxxxxx/xxxxxxxxx") xx nezbytně xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takto:

a) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, elektronického xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx krizovým xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx/xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno; vždy, xxx xx xx xxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánů x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

3. omezení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánů xx 2 dny x týdnu x xxxxxxx 5 xxxxx x xxxxx dni, x to x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; x změně xxxxxxxx hodin orgány xxxxxxx způsobem informují x xxxxxxxx xx xx svých xxxxxxxx xxxxxxx; omezení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx úředních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodin xxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxx nepřiměřeně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx předem xxxxxxxx xxxxxx x dostavení xx xx pracoviště xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxx nejnižším xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přítomných xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nutno xxxxxxxx xxx činnost xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5. zajištění xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx případné karanténní xxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, práce xx xxxxx).

Xxxxxxxx:

xxxxxxx vlády,

vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx

Xx xxxxxx

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 599/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.12.2020 xx 00:00 xxx. xx 14.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

9/2021 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 12)

x účinností xx 11.1.2021

22/2021 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 56)

s účinností xx 23.1.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.