Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1379)

599/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

599

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 č. 1379

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxxxxx 2020 od 00:00 xxx. xx xxx 14. xxxxx 2021 xx 23:59 hod.

ukládá xxxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxx orgánům (xxxx jen "xxxxx"), xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx omezený xxxxxx xxxxxxxxxxx z nouzového xxxxx, spočívající x:

1. xxxxxxx práce x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ty agendy, xxxxxxx výkon xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy x služeb veřejné xxxxxx v nezbytně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úkolů vlády Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dosažení xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nutná k xxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úředních xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),

2. xxxxxxx osobního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s adresáty xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx, x jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení) x xxxxxxx externími xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx/xxxxxxxxx") xx nezbytně xxxxxx úroveň; xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx takto:

a) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx umožnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodinách x xxxxxxx stanoveném xxxxx krizovým opatřením,

b) xxxxxxx veškerých dokumentů xx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx; xxxx, xxx xx to xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace,

c) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxx x institucí, xxxxxxxx xxxxxxxx omezujících xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxx xx zvýšených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx použijí x xxx vnitřní xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodin orgánů xx 2 dny x týdnu x xxxxxxx 5 xxxxx x xxxxx dni, x to x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; x změně xxxxxxxx hodin orgány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zveřejní je xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; omezení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nepřesahoval xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx krizovým xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx omezilo xxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx,

x) byl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx na pracoviště xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx chodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5. zajištění xxxxxxxx orgánu tak, xxx případné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxx, práce xx xxxxx).

Xxxxxxxx:

xxxxxxx vlády,

vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx

Xx xxxxxx

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 599/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.12.2020 xx 00:00 xxx. xx 14.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

9/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 12)

x účinností xx 11.1.2021

22/2021 Xx., x xxxxx krizových opatření (x. 56)

x xxxxxxxxx xx 23.1.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.