Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1379)

599/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

599

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxxxxx 2020 č. 1379

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 27. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 14. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x správním xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx omezený xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, spočívající v:

1. xxxxxxx práce x xxxxxx xxxxxx zejména xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kontinuálně xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx veřejné správy x xxxxxx veřejné xxxxxx x nezbytně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úkolů vlády Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx stavu; xxxxxxx xxxxxx xx vykonávají x xxxxxxx, který xxxxxxxx níže uvedená xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zaměstnanci"),

2. xxxxxxx osobního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx správy (x xxxxxxxx, s jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx externími xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx/xxxxxxxxx") xx nezbytně xxxxxx úroveň; xxxxxxx xxxxxxxx se provede xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx kontaktu před xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx, avšak xxx xxxxxxxxx umožnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx krizovým xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx veškerých xxxxxxxxx xx klientů/veřejnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno; xxxx, xxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dochází-li xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxx x institucí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímý xxxxxxx; jednání xx xxxxxxx xx zvýšených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výše xxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

3. omezení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánů xx 2 xxx x xxxxx x xxxxxxx 5 xxxxx x daném xxx, x xx v xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx; o změně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx svých xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) dosavadní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nepřiměřeně xxxxxxx xxxxx klientů/veřejnosti,

c) xxx xxxxxxxxx xxxxxx potvrzen xxxxxx k xxxxxxxxx xx xx pracoviště xxxxxx,

4. zajišťování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx možným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nutno xxxxxxxx xxx činnost orgánu xxxxxxx moci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5. zajištění xxxxxxxx orgánu xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx neohrozilo akceschopnost xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, práce xx xxxxx).

Xxxxxxxx:

xxxxxxx vlády,

vedoucí ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

Na xxxxxx

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 599/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.12.2020 xx 00:00 xxx. xx 14.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

9/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 12)

x xxxxxxxxx xx 11.1.2021

22/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 56)

x xxxxxxxxx xx 23.1.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.