Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1378)

598/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

598

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1378

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx

X. nařizuje

1. s xxxxxxxxx xxx xxx 4. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 14. xxxxx 2021 do 23:59 xxx. xxxxxxxxx xxxxx x primátorovi xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxx, kde xx taková xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 3 xx 10 xxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx policie,

- zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §115 xxxx. 1 a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení k xxxxxx xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- xxxxxxxx pracovníci a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx České správy xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil,

- xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovníky xxxxxxxx xxxxx,

- zaměstnanci xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx ústavní a xxxxxxxx výchovy,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stravování,

- xxxxxxxxxxx České xxxxx, x. x.,

x to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. vykonávat xxxx x xxxx podle xxxx 1 xx xxxxxxxxx po xxxxxxx 30 dětech,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx kraje x xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

4. xxxxxxxxx krajů x xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,

5. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol x školských xxxxxxxx xxxxxxxxxx veškerou potřebnou xxxxxxxxxx hejtmanům a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 3 xx 10 xxx;

XX. xxxxxxxx hejtmanům xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx x §14 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxx ve věku xx 3 do 10 let budou xxxxxxxxx nezbytnou péči xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx určené xxxxx xxxx X/1; xxxx X/2 xx X/5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, zřizovatelé xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení,

starostové obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 598/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.1.2021 xx 00:00 xxx. xx 14.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx znění xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

9/2021 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 12)

x xxxxxxxxx xx 11.1.2021

22/2021 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 56)

s xxxxxxxxx xx 23.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.