Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1378)

598/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

598

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. prosince 2020 č. 1378

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) x odst. 2 xxxx. e) krizového xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxx xxx 4. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 14. xxxxx 2021 do 23:59 xxx. hejtmanům xxxxx x primátorovi xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx svazkem xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxx o děti xx xxxx od 3 do 10 xxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

- xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- zaměstnanci xxxxxxx x §115 xxxx. 1 a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx sociální práce xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úřadech xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx pracovníci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- zaměstnanci Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx vyřizují xxxxxx xxxxxx cizinců,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx xxxx nepedagogickými pracovníky xxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. x.,

x to xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxx děti xxxxx xxxx žáky xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 30 dětech,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vést xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

4. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx informovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxx,

5. xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxx ve xxxx xx 3 xx 10 xxx;

XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx s §14 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxx xx xxxx xx 3 do 10 let xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx I/1; xxxx X/2 xx I/5 xx xxxxxxx obdobně.

Provedou:

ministr xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxx škola xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Informace

Právní předpis č. 598/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.1.2021 xx 00:00 hod. xx 14.2.2021 do 23:59 xxx.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

9/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (č. 12)

x účinností xx 11.1.2021

22/2021 Sb., o xxxxx krizových xxxxxxxx (x. 56)

s xxxxxxxxx xx 23.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.