Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 14.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1378)

598/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

598

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxxxxx 2020 č. 1378

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. nařizuje

1. x xxxxxxxxx ode xxx 4. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 14. xxxxx 2021 xx 23:59 hod. hejtmanům xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx potřeba, xxxxx školu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxx xx xxxx od 3 xx 10 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou:

- zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx sborů,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- zaměstnanci xxxxxxx x §115 xxxx. 1 a xxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- sociální xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx krajských x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx republiky,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- zaměstnanci Xxxxxxxx xxxxxx České republiky,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil,

- xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx cizinců,

- pedagogickými xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení,

- xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovníky xxxxxxxx xxxxx,

- zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx školního stravování,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x. p.,

a to xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxx děti dětmi xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx péči x děti xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxx xx nejvýše 30 xxxxxx,

3. ministru xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x hlavní xxxxx Xxxxx x procesu xxxxxxxxxxx vykonávání péče xxxxx xxxx 1,

4. xxxxxxxxx krajů x xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

5. obcím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx určených xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x děti xx xxxx od 3 xx 10 xxx;

XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxx x §14 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxx potřeb svým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxx ve xxxx xx 3 xx 10 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx X/1; xxxx X/2 až I/5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 598/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.1.2021 xx 00:00 xxx. xx 14.2.2021 do 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

9/2021 Xx., o změně xxxxxxxxx opatření (x. 12)

x xxxxxxxxx od 11.1.2021

22/2021 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 56)

x účinností xx 23.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.