Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1378)

598/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

598

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1378

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx

1. s xxxxxxxxx xxx xxx 4. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx dne 14. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx potřeba, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obcí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o děti xx xxxx od 3 do 10 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §115 xxxx. 1 a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxx xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

- zaměstnanci Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx agendu xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení,

- xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovníky xxxxxxxx školy,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx výchovy,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx Xxxxx pošty, x. x.,

x xx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxx xxxx dětmi xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx x děti podle xxxx 1 ve xxxxxxxxx xx xxxxxxx 30 xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx kraje x hlavní xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

4. xxxxxxxxx krajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,

5. xxxxx s xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx veškerou potřebnou xxxxxxxxxx hejtmanům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávání xxxx x xxxx xx xxxx xx 3 xx 10 xxx;

XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x primátorovi hlavního xxxxx Xxxxx v xxxxxxx x §14 xxxx. 6 krizového xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxx xx xxxx xx 3 xx 10 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx X/1; xxxx X/2 až X/5 xx použijí xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxx škola nebo xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 598/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 4.1.2021 xx 00:00 xxx. xx 14.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

9/2021 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 12)

x účinností xx 11.1.2021

22/2021 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 56)

s účinností xx 23.1.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.