Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.12.2020 do 10.01.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1377)

597/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

597

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1377

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, kterým vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxxxxx 2020 od 00:00 xxx. xx xxx 10. xxxxx 2021 xx 23:59 hod.

1. xxxxxx xxxxxxxx škol xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx x jejich xxxxxxx působících xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "vysoké xxxxx"), x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost studentů xx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx čas xxxxxxx xxxx xxx 10 osob, xxx xxxxxx xx vysoké xxxxx x účastníků xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x praktické xxxxx a praxi xxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx a studentů xxxxxxxxxxxxxx pedagogickou praktickou xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, základních x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx školských zařízeních xxx xxxxx ústavní x xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kteří xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žáků a xxxxxxxx xx středním x vyšším odborném xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x vzdělávání v xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx v oboru xxxxxxxx Praktická škola xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x praktické xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) individuální konzultace (xxxxx xxxxx žák xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx pracovník),

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, maturitních xxxxxxx, absolutorií x xxxxxxxxxxx uznávaných xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx počtu xxxx,

x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo studentů,

4. xxxxxx základních xxxx xxxxx školského zákona, x xx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základním vzdělávání x základní xxxxx, x výjimkou:

a) xxxxxxxx xxxxx xxx zdravotnickém xxxxxxxx,

x) dětí v xxxxxxxxx xxxxx,

x) žáků 1. x 2. xxxxxxx základní xxxxx,

x) xxxx prvního stupně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxx společně se xxxx 1. xxxx 2. ročníků xxxxxxxx xxxxx,

x) dětí v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx,

x) základních xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 školského xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx konzultace (pouze xxxxx xxxx xxxx xxx, jeden xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příp. xxxxxxx xxxxxxxx),

x tím, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx žáků,

5. provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxxx škol x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cizích xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx základním xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx umělecké škole, xx kurzech xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx jazykové xxxxxxx xx možné xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

6. xxxxxx středisek xxxxxxx xxxx, a xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx, xxxx x studentů x jiných účastníků xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x školních xxxxxx, x to xxx, xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx se mohou xxxxxxxx prezenční xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx x oddělení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx žáci xxxxx x jedné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odborných xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx bydliště, xx xxxxxxxxx výchovných a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (domov xxxxxxx, xxxxxxxx), s xxxxxxxx žáků x xxxxxxxx, kteří se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx opatření, a xxxxxxxx školu x xxxxxxx x školní xxxxxx,

9. provoz škol x xxxxxxxxx zařízení xxxxx školského xxxxxx x provoz xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx vzdělávání není xxxx, s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx vysokých xxxx, xx xxxxxxx xx xxxx stěžejní xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx programu,

10. xxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx škol, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) oborů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx stěžejní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxxx xxxxxxxxxx, základních x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx (mimo xxxx, žáků, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx možný xxx x xxxxxxxx xxxxxxx případech, x xxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 597/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.12.2020 xx 00:00 xxx. xx dne 10.1.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.