Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.12.2020 do 10.01.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1377)

597/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

597

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1377

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 27. prosince 2020 od 00:00 xxx. xx xxx 10. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxx xxxxxxxx škol xxxxx zákona č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx zahraničních vysokých xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "vysoké xxxxx"), x to xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx studentů xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx čas xxxxxxx více xxx 10 xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání; xxxxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx školských zařízeních xxx výkon xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx vysokých xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx studentům xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, x ubytovacích zařízeních xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu 1,

3. provoz xxxxxxxxx x vyšších xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žáků x xxxxxxxx na středním x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve školách x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx, s xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxx Praktická xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) praktického xxxxxxxxx x praktické xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oborů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx konzultace (xxxxx jeden xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx pedagogický pracovník),

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, absolutorií x xxxxxxxxxxx uznávaných xxxxxxx, x to bez xxxxxxx xxxxx xxxx,

x xxx, že prezenční xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx třídách, xxxxxxxxxx xxxx skupinách xxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx základních xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 1. a 2. xxxxxxx základní školy,

d) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zařazeni xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1. nebo 2. xxxxxxx základní xxxxx,

x) xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx škol xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 9 školského xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (pouze xxxxx dítě xxxx xxx, jeden pedagogický xxxxxxxxx x příp. xxxxxxx xxxxxxxx),

x tím, xx prezenční xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx třídách xxxx xxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žáků nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx škole s xxxxxx státní jazykové xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je možné xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to xxx, že zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx x studentů x xxxxxx účastníků xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7. provoz xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx účastníků xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxx prezenční výuky xxxxx xxxxxx krizového xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx žáci xxxxx x xxxxx xxxxxxx třídy xxxxxxxxx xxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx škol xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (domov xxxxxxx, xxxxxxxx), s xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prezenční xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

9. xxxxxx xxxx x školských zařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx škol,

b) xxxxx xxxxxxxxx x vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx programů xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xx zpěv xxxxxxxx xxxxxxxx rámcového xxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího nebo xxxxxxxxxx programu,

10. xxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x provoz xxxxxxxx škol, x xx tak, že xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx součást vzdělávání, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxx rámcového xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxxx, žáků, studentů xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxx, že xx xxxxx kontakt xxxxxxx xxxx s osobami x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 597/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 27.12.2020 xx 00:00 hod. xx xxx 10.1.2021 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.