Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.01.2021 do 19.01.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1376)

596/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

596

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. prosince 2020 x. 1376

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 27. prosince 2020 od 00:00 xxx. xx dne 22. ledna 2021 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodej a xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx zvířata,

h) prodejen xxxxx, kontaktních xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zboží,

i) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx servisu x xxxxx silničních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odstraňování xxxxx vozidel x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náhradních xxxx k dopravním xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží a xxxxxxx xxxxxxxxxxx distančním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osiva x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odstraňování, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx textilního materiálu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx techniky, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, spotřební elektroniky, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx daňové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dalších výrobků xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pohřební služby, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zpopelňování lidských xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx domácí potřeby xx xxxxxxxxxx nábytek, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx krytiny,

ab) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx zabývajících se xxxxxxxxxxx kamene (xxxx. xxxxxx pomníků, xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx),

xx) provozoven (xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, pietní xxxxxx apod.; pro xxxx provozovny xxxxxxx xxxxx prodeje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x bodě I/7,

ae) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu xxxxxx x xxxxxxxx xxx a xxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x tím, xx xxxx zboží x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provozovnách xxxxxxxx xxxx poskytovat; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx činnosti, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx tento zákaz xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx maloobchodní xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx zakázán, nepředstavuje xxxxxxxx činnost v xxxxxxxxxx, avšak xxxx xxxxxxxxxx, ve které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx zakázán, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx provozovny, do xxxxxxx není zákazníkům xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx), s xxxxxxxx:

x) x provozovnách, které xxxxxxxx pro xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přítomných xx xxxxxxxxxx a xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prezenčního xxxxxxxxxx,

x) v provozovnách x xxxxxxxxxxx zařízeních xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx v xxxx xxxx 05:00 xxx. x 20:59 xxx.;

xxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb (xxxx. provozovny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx) x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxx okénko) je xxxxxxx x xxxx xxxx 21:00 xxx. x 04:59 hod.,

3. xxxx

x) xxxxxxxx a xxxx hudební, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx diváků; xxx diváků lze xxxx představení konat xxxx zkoušet xxx x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxx, x xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx produkce x xxxxx po xxxx xxxx xxxxxxxx,

xx) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zpěv, omezuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx účinkujících xxxxx xxx xxxxx xxx počet metrů xxxxxxxxxxx celkové podlahové xxxxxx jeviště xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxx) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xx xxxxx xxxxxxxxx rozestupy xxxxxxx 1,2 xxxxx x každý xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud to xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a podobné xxxxxxxx akce,

c) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx akce x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx podle xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti a xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x podle xxxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní péče x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx složení je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x zkoušky, které xxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových vozidel x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů; xxxxxx xx zakazuje x xxxxx xxx přítomnost xxxx než 10 xxxx x, je-li xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dalších xxxx než 3 xxxx x řad xxxxxxxxxx,

x) veletrhy,

e) xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x používání sportovišť xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (např. tělocvičny, xxxxxx, kluziště, xxxxx, xxxxx, xxxxx bowlingu xxxx kulečníku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxxxx xxxxxxx venkovních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx sportovní xxxxxxxx xx školách xx xxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxxx školách, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx umožňují, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provádí xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx soutěží xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx zakázány,

g) provoz x xxxxxxxxx umělých xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, bazén xxx kojence a xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), wellness xxxxxxxx včetně xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

h) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) návštěvy x xxxxxxxxx muzeí, galerií, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xx xxxx 6 xx 18 xxx zaměřených xx xxxxxxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., xxxx jsou xxxxxxx zájmová, výchovná, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) provoz xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx drah xxx xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx účelem, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) cizincům xx xxxx opuštění území Xxxxx republiky x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) osobám, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx ubytování xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uvolnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxx zajištění ubytování xxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

5. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přístupných xxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxx xxx alkoholické xxxxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodej x xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx xx státní xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx den x x ostatní dny x xxxx xxxx 21:00 xxx. xx 04:59 xxx. x xxx, že xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx provozování:

a) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, železničních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxx X/2,

7. xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x v mobilních xxxxxxxxxxxx (prodej xx xxxxxxxx, x pojízdných xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx mobilních xxxxxxxx), pochůzkový x xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxx potravin a xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxx není xxxxx xxxx zboží xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; zákaz xx xxxx nevztahuje xx xxxxxx ovoce x xxxxxxxx (x čerstvém xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx, květin, xxxxx x xxxxxxx z xxxxx, masa x xxxxxxx x masa, xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výrobků, xxxx x xxxxxxx z xxxx;

XX. xxxxxxx

1. provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx zakázána xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/2, xxx, xx jejich xxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tak, xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 metru, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jednoho stolu,

b) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx nejvýše 4 xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovny více xxxxxxxxx, xxx xx xx vnitřních prostorech xxxxxxxxxx míst k xxxxxx pro xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx počet xxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx,

x) xxxxx produkce xxxx xxxxx x xxxxx,

x) nebude xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxx, že x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stravovacích služeb xxxx xxxx vnitřní xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) jsou xxxxx, xxxxx x bezprostředním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxx xx xx xxxxxxx přístupných místech xxxxxxxx), xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx domácnosti,

3. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx společenských xxxxx x diskoték xxx, xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx plochou xxxxxxxxxxx 5 000 x2 xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (židle, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxx alespoň xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxxx,

x) následující xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx sdělovány xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx viditelné xxxxxxxx pokynu x xxxxxxxxxx rozestupu 2 xxxxx xxxx xxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx výtahy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, záchody xxxx.,

x) je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nasáváním xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxx recirkulace xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx propagační xxxxxxxx x prodejnách, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jejich průběh,

j) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx možný xxxxx xxxx výdejové xxxxxx nebo jako xxxxx x xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx bodu I/7, xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místy xxxxxxx 4 metry,

b) x xxxxx xxx se xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyskytovat xxxx xxx 1 xxxxx na 15 x2,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx prodejního xxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxxxxxxx stravovací xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x bezprostřední xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxx a xxxxx x sezení,

6. xxxxxx xxxxxxxx tak, xx xx zakazuje xxxxxxxx xxxxx výpůjček a xxxxxx vracení jinak xxx xxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxx X/1, xxxxxxx xxxxxx není zakázán, xxx, xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx 1 xxxxxxxx xx 15 x2 xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 15 x2 se xxxx xxxxxxx nevztahuje xx xxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx; x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxx nevztahuje xx xxxx xxxxxx 6 xxx xxxxxxxxxxxxx zákazníka,

b) xxxxxxx brání tomu, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx v kratších xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx 2 xxxxx, nejde-li x xxxxx xx xxxxxxxx domácnosti,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx uvnitř, tak xxxx provozovnou, zejména xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x umístění značek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákazníky (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx), xxxxxxx zákazník, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nákupu,

d) umístí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx vozíky) xxx, xxx xxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zajistí informování xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx a x xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) zajistí xxxxxxxxx xxxxxx cirkulaci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxx recirkulace xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x nichž je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx průběh,

h) x xxxxxxx osoby, xxxxx veze xxxxxxx x dítětem, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxxx xx nezapočítá xx xxxxxxxxx dovoleného počtu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx část xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zabraná xxxxxxxxxx xxxxx a výklady, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; do prodejní xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx, dílny, schodiště, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 596/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.12.2020 xx 00:00 hod. xx 22.1.2021 xx 23:59 hod.

Ve znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

9/2021 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 12)

x xxxxxxxxx od 11.1.2021

Xxxxxx předpis č. 596/2020 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 16/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.1.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.