Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.01.2021 do 19.01.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1376)

596/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

596

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 č. 1376

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. do xxx 22. ledna 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodej a xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx pro provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) prodejen xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, kontaktních xxxxx x souvisejícího xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) provozoven servisu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a odstraňování xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náhradních xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx jízdenek,

r) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odstraňování, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx práce, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x textilní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx techniky, xxxxx x video xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektroniky, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx daňové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) provozoven xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) myček automobilů,

aa) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx domácí potřeby xx xxxxxxxxxx nábytek, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx krytiny,

ab) xxxxxxxxxx xxxxx x výkupu xxxxxxx x kompostáren,

ac) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kamene (xxxx. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx),

xx) xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) s prodejem xxxxxxxx zboží, např. xxxxx, květinové výzdoby xx hroby, xxxxxx xxxxxx apod.; xxx xxxx xxxxxxxxxx neplatí xxxxx prodeje v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx I/7,

ae) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx a koček,

af) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx,

x tím, xx xxxx xxxxx x xxxxxx xx zakázáno x xxxxxx prodejnách xxxx xxxxxxxxxxxx prodávat xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx tento xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx maloobchodní xxxxxx x prodej x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, nepředstavuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx maloobchodní xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

2. přítomnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, hospody a xxxx), x xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx veřejnost (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a dětí, xxxx a studentů xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx stravování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx pouze x xxxx xxxx 05:00 xxx. x 20:59 xxx.;

xxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výdejovým xxxxxxx xxxx prodej xxxxx s xxxxx) x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx x xxxx xxxx 21:00 hod. x 04:59 xxx.,

3. xxxx

x) koncerty x xxxx xxxxxxx, divadelní, xxxxxxx a jiná xxxxxxxx představení včetně xxxxxxx a xxxxxxx x přítomností diváků; xxx diváků xxx xxxx představení xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx provádí xxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikání, x xxx, že

i) ochranný xxxxxxxxxx dýchacích cest xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx produkce x xxxxx xx xxxx této xxxxxxxx,

xx) xx-xx součástí xxxxxxxxxx xxxx zpěv, omezuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx počet xxxxx xxxxxxxxxxx celkové podlahové xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx čtyřmi,

iii) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupin je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,2 metru x xxxxx xxxx xx smyčcové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx akce,

c) kongresy, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx výuky x xxxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x podle xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických povolání x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zkoušek, xxxxxxx složení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx čas přítomnost xxxx xxx 10 xxxx x, xx-xx xxxxxxx podle právního xxxxxxxx veřejná, dalších xxxx xxx 3 xxxx z xxx xxxxxxxxxx,

x) veletrhy,

e) xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provoz x používání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostorech xxxxxx (xxxx. tělocvičny, xxxxxx, xxxxxxxx, kurty, xxxxx, xxxxx bowlingu xxxx xxxxxxxxx, tréninková xxxxxxxx) x vnitřních xxxxxxx xxxxxxxxxx sportovišť, xxxxxxxxx xxxxxx, posiloven x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxx sportovní xxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx zaměstnání, výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx soutěží organizovaných xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, bazén xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), wellness xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx a solných xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

h) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx prostor, hradů, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, hvězdáren x xxxxxxxxxx,

x) provozování xxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 až 18 xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., jako xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně přípravy xx xxxxxxxxx,

x) provoz xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lyžařských xxxxx veřejností; tím xxxx xxxxxx provoz xxxxxxxx drah pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx x materiálu xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx ubytovacích xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ubytovacích xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) cizincům do xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky,

d) xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx samosprávným xxxxxx xxxx xxxx zřízenými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelů zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zajištění ubytování xxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vlády,

5. xxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xx xxxxxxx přístupných xxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxx pít xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. maloobchodní xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx a x ostatní dny x čase mezi 21:00 xxx. xx 04:59 hod. x xxx, že xxxxx xxxxx se nevztahuje xx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx provozování:

a) čerpacích xxxxxx s xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx koncentrace xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) prodejen xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx podle bodu X/2,

7. xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x v mobilních xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prodej x xxxxxx mobilních xxxxxxxx), pochůzkový a xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx prodejny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx zboží xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; zákaz xx xxxx nevztahuje xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx (v čerstvém xxxx zpracovaném xxxxx), xxxxx, xxxxxx, mléka x xxxxxxx z xxxxx, xxxx x xxxxxxx z xxxx, xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výrobků, xxxx x xxxxxxx x xxxx;

XX. omezuje

1. xxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx, x xxxxxxx případě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/2, xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) zákazníci xxxx xxxxxxx tak, xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx sedících x jednoho xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxx, xxx x xxx xxxxxx více xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, než xx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx zákazníky; xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxx, že x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xxxx osoby, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pokrmy xxxxxx nápojů xxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxx alespoň 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx společenských xxxxx a xxxxxxxx xxx, xx se x xxxx zakazuje xxxxxxxxxx veřejnosti,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přesahující 5 000 m2 xxx, že

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx apod.) xx xxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) není xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx připojení xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx osoby, xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx sdělovány xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx informačních xxxxxx, xxxxxx, na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx viditelné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rozestupu 2 xxxxx xxxx osobami xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx, infografiky x vstupu do xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) je zamezováno xxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xx všech místech, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx x podzemních garáží, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, záchody xxxx.,

x) xx xxxxxxx xxxxxx dětských xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzduchu x xxxxxxxxx venkovního xxxxxxx (větrání xxxx xxxxxxxxxxx) bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx zakázány xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nákupního xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx výdejové xxxxxx xxxx jako xxxxx x xxxxx,

5. xxxxxx farmářských x xxxxxxxxx venkovních trhů x xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx bodu I/7, xxx, xx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stánky, xxxxxx nebo jinými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 4 xxxxx,

x) x xxxxx čas xx xx xxxxx farmářského xxxxxxx xxxxx vyskytovat xxxx xxx 1 xxxxx na 15 x2,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x každého xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zakazuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx pokrmy xxxxxx nápojů xxxxxxxx x bezprostřední xxxxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zakazují se xxxxx x místa x xxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx zakazuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jinak xxx xxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/1, jejichž xxxxxx xxxx zakázán, xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) x provozovně nepřipustí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx 1 xxxxxxxx na 15 x2 prodejní xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx x prodejní xxxxxxx xxxxx xxx 15 x2 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx mladší 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se toto xxxxxxx nevztahuje na xxxx mladší 6 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx se zákazníci xxxxxxxxx x kratších xxxxxxxxxxxxx, xxx jsou 2 metry, nejde-li x xxxxx xx xxxxxxxx domácnosti,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx pomoci označení xxxxxxxx xxx čekání x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx rozestupy xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky u xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, zábradlí, xxxxxxx xxxxxx) xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx informování xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx pravidlech, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plakátů x xxxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx,

x) zajistí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nasáváním xxxxxxxxxx xxxxxxx (větrání xxxx xxxxxxxxxxx) xxx recirkulace xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx propagační xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxxxxxx jejich průběh,

h) x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx v xxxxxxx xx nezapočítá do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxx na prodejní xxxxxx,

x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx část xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx prodej x xxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxx, kam xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx místností, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výklady, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, kterou používají xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx se nezahrnují xxxxxxxxx, sklady x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 596/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.12.2020 xx 00:00 xxx. xx 22.1.2021 xx 23:59 hod.

Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

9/2021 Xx., o změně xxxxxxxxx opatření (x. 12)

x xxxxxxxxx od 11.1.2021

Xxxxxx xxxxxxx x. 596/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 16/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.1.2021.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.