Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.01.2021 do 22.01.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1375)

595/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

595

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1375

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx ode xxx 27. xxxxxxxx 2020 od 00:00 xxx. do xxx 22. ledna 2021 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx xxxxx pohyb xxxx xx území xxxx České xxxxxxxxx x xxxx od 21:00 xxx. xx 04:59 hod. x xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx,

3. výkonu xxxxxxxx sloužících x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, vnitřního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx situace,

b) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx, jejichž uskutečnění xx nezbytně xxxxx x x nočních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxx nebo jiných xxxxxxx chráněných xxxxx,

5. xxxxxxx xxx xx 500 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

6. účasti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX. tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxx zpět xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx volný xxxxx osob na xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xx 05:00 xxx. xx 20:59 hod. x výjimkou:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx cest xx xxxxxxx nebo xxxxxxx blízkými,

3. xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx a služeb xxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx příbuzných x xxxxxxxx, xxxxxxxxx péče x děti, xxxxxxxxx xxxx x zvířata, xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx 3 xxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, sousedská xxxxxxx),

5. xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nezbytného xxxxxxxxx příbuzných x xxxx xxxxxxxx, x xx zařízení xxxxxxxxxxx xxxx,

6. cest xx xxxxxx vyřízení neodkladných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovodu xxxxxxxxxx a osob xxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxx činností sloužících x xxxxxxxxx

x) bezpečnosti, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, včetně dobrovolnické xxxxxxxx,

x) individuální xxxxxxxx xxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx služby,

f) xxxxxxxxxxx xxxx,

8. xxxx xx xxxxxx pobytu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

9. xxxx xx xxxxxxxxx rekreačních xxxxxxx x xxxxxx x xxxx,

10. xxxx xx účelem vycestování x České xxxxxxxxx,

11. xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx osob x xxx, že spolu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxx 15 xxxx, a návštěvy xxxxxxxx,

12. cest za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxx,

13. xxxx xx účelem xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxxx xx shromáždění konaném x xxxxxxx x xxxxx IV.,

15. xxxxxx xx xxxxxxxx akci xxxxxxxx podle xxxx XX.,

16. xxxx xxxx xx xxxxx svého xxxxxxxx;

XXX. nařizuje

1. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx x xxxxxxx v xxxxx svého bydliště x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x bodech X. a II.,

2. xxxxxx kontakty x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

3. xxxxxxx na veřejně xxxxxxxxxxx místech xxxxxxx x xxxxx 2 xxxx, x xxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx zaměstnavatele,

- osob xxxxxxxx vykonávajících podnikatelskou xxxx xxxxx obdobnou xxxxxxx,

- xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxx podle zákona, x je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vyšším xxxxx xxxx,

- dětí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, pokud xx xx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dálku, xxxxx xx zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x provozním xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 84/1990 Sb., x právu xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xx každý účastník xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx prostředek dýchacích xxxx (xxx, ústa), xxxxx brání šíření xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xx xxxx konat xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 účastníků, x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx církví xxxx xxxxxxxxxxx společností v xxxxxxx xxxx x xxxx místnosti xxxxxx xxx náboženské xxxxxx xx nesmí účastnit xxxx účastníků, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxx x sezení, xxxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx obřad, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozestupy 2 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx řadě xxxxxxx, xxxx vstupem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx pozdravení xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx zpěvu x xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx zabráněno xxxxxx kapének;

V. xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx zaměstnance a xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx výkon prací, xxxxx nejsou významné xxx zachování činnosti xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 2 xxxxx (xxxx. xxx xxxxxx),

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. osobám xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx XX/7 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zákazníky;

VI. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx krizového opatření, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x důvodů zřetele xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx-xx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sportovní xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx

Xx vědomí:

hejtmani,

primátor xxxxxxxx xxxxx Prahy,

primátoři, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 595/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 27.12.2020 xx 00:00 xxx. xx 22.1.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

9/2021 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx (č. 12)

x účinností od 11.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.