Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2020 do 26.12.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1374)

594/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

594

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1374

o xxxxx krizových opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xx 24. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxx xxxx účinnosti:

1. xxxxxxxx xxxxx xx dne 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1202, xxxxxxxxxxx xxx č. 478/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 10. xxxxxxxx 2020 x. 1295, xxxxxxxxxxx pod x. 522/2020 Xx.,

2. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 14. prosince 2020 č. 1332, xxxxxxxxxxx xxx č. 533/2020 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 17. xxxxxxxx 2020 č. 1341, xxxxxxxxxxx xxx x. 564/2020 Xx.,

3. xxxxxxxx xxxxx xx dne 14. prosince 2020 č. 1334, xxxxxxxxxxx xxx č. 535/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 17. xxxxxxxx 2020 x. 1341, xxxxxxxxxxx pod č. 564/2020 Xx.,

4. xxxx X. x XX. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1335, vyhlášeného xxx č. 536/2020 Sb.,

tak, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 26. prosince 2020 xx 23:59 xxx.;

XX. xxxx xxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx ze xxx 30. xxxxxxxxx 2020 x. 1264, xxxxxxxxxxx xxx x. 500/2020 Xx., ve xxxxx usnesení xxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 2020 x. 1295, xxxxxxxxxxx xxx x. 522/2020 Sb., xxx, xx xx xxxx účinnost xxxxxxxxxx xx dne 10. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.;

XXX. xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1332, xxxxxxxxx xxx č. 533/2020 Sb., xx xxxxx usnesení xxxxx xx xxx 17. xxxxxxxx 2020 x. 1341, xxxxxxxxxxx xxx x. 564/2020 Xx., xxx, xx xxx X/5 nově zní:

"5. xxxxxxxxxxxx prodej x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx státní xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx, xxx 24. xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxx x xxxx xxxx 12:00 xxx. xx 23:59 xxx., x x ostatní xxx v čase xxxx 23:00 xxx. xx 04:59 hod. x tím, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx činnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona, x xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx a mazivy,

b) xxxxxxx,

x) prodejen x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx I/1,

f) půjčoven x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx;";

XX. xxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1334, vyhlášené xxx č. 535/2020 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 17. prosince 2020 x. 1341, xxxxxxxxxxx xxx x. 564/2020 Xx., xxx, xx:

1. xx xxx X/6 se vkládá xxxx bod X/7, xxxxx xxx:

"7. xxxxx xx shromáždění xxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx x účasti xx xxx x xxxx od 24. xxxxxxxx 2020 od 23:00 xxx. xx 25. xxxxxxxx 2020 xx 01:59 xxx.,".

Xxxxxxxxx xxx X/7 se xxxxxxxx xxxx bod X/8.

2. x bodu XX. xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx pořádaného xxxxxx xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x jiné xxxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 % xxxx x xxxxxx, xxxxxxx účastníci, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, po xxxxxxx xxxx sedí xx xxxxxxxxx, dodržují, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozestupy 2 xxxxx xxxx účastníky xxxxxxxx x jedné xxxx sedadel, před xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxx ruky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x rámci shromáždění xxxxxxxxx x hromadnému xxxxx s výjimkou, xxx zpěváci xxxx xxxx xxxx oddělení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;".

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 594/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.12.2020 xx 00:00 xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.