Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2020 do 26.12.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1374)

594/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

594

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1374

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xx 24. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 hod.

I. xxxx xxxx účinnosti:

1. xxxxxxxx xxxxx xx dne 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1202, xxxxxxxxxxx xxx č. 478/2020 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 10. prosince 2020 x. 1295, xxxxxxxxxxx xxx x. 522/2020 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1332, xxxxxxxxxxx xxx č. 533/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 17. prosince 2020 x. 1341, xxxxxxxxxxx xxx x. 564/2020 Sb.,

3. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 14. prosince 2020 č. 1334, xxxxxxxxxxx xxx č. 535/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 17. xxxxxxxx 2020 č. 1341, xxxxxxxxxxx xxx č. 564/2020 Xx.,

4. xxxx X. x XX. xxxxxxxx vlády ze xxx 14. prosince 2020 č. 1335, xxxxxxxxxxx xxx č. 536/2020 Sb.,

xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx 26. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.;

XX. xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1264, xxxxxxxxxxx xxx x. 500/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 10. xxxxxxxx 2020 č. 1295, xxxxxxxxxxx xxx x. 522/2020 Sb., xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx prodlužuje xx xxx 10. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.;

XXX. xxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 14. prosince 2020 č. 1332, xxxxxxxxx xxx č. 533/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 17. xxxxxxxx 2020 x. 1341, xxxxxxxxxxx xxx x. 564/2020 Xx., xxx, xx xxx X/5 xxxx xxx:

"5. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx státní xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx po celý xxx, xxx 24. xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxx x xxxx xxxx 12:00 hod. xx 23:59 hod., x x xxxxxxx xxx x xxxx xxxx 23:00 xxx. xx 04:59 xxx. x tím, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx činnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx stanic s xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx stanicích a xxxxxxxxxxxx nádražích,

d) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravovacích služeb x xxxxxxx podle xxxx X/1,

x) xxxxxxxx x servisů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx;";

XX. mění xxxxxxxx xxxxx xx xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1334, xxxxxxxxx pod č. 535/2020 Sb., ve znění xxxxxxxx xxxxx xx xxx 17. xxxxxxxx 2020 x. 1341, xxxxxxxxxxx xxx č. 564/2020 Xx., xxx, xx:

1. za xxx X/6 xx vkládá xxxx xxx I/7, xxxxx zní:

"7. xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx něm v xxxx xx 24. xxxxxxxx 2020 xx 23:00 xxx. xx 25. xxxxxxxx 2020 xx 01:59 xxx.,".

Xxxxxxxxx xxx I/7 se xxxxxxxx jako xxx X/8.

2. v bodu XX. xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kostele xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 % xxxx x xxxxxx, xxxxxxx účastníci, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo zajišťujících xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, dodržují, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx účastníky xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx, před xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx pokoje x x xxxxx shromáždění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x výjimkou, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx oddělení xx ostatních účastníků xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;".

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 594/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 24.12.2020 xx 00:00 xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.