Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2020 do 26.12.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1374)

594/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

594

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1374

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xx 24. xxxxxxxx 2020 od 00:00 xxx.

X. xxxx xxxx účinnosti:

1. xxxxxxxx xxxxx xx dne 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1202, vyhlášeného xxx č. 478/2020 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx vlády ze xxx 10. prosince 2020 č. 1295, xxxxxxxxxxx xxx x. 522/2020 Xx.,

2. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1332, xxxxxxxxxxx xxx č. 533/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 17. prosince 2020 x. 1341, xxxxxxxxxxx pod x. 564/2020 Sb.,

3. usnesení xxxxx xx xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1334, vyhlášeného xxx č. 535/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 17. xxxxxxxx 2020 č. 1341, xxxxxxxxxxx xxx č. 564/2020 Xx.,

4. xxxx X. x XX. xxxxxxxx vlády ze xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1335, xxxxxxxxxxx xxx č. 536/2020 Sb.,

xxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.;

XX. xxxx xxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. listopadu 2020 x. 1264, xxxxxxxxxxx pod x. 500/2020 Sb., xx xxxxx usnesení xxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 2020 x. 1295, xxxxxxxxxxx pod x. 522/2020 Xx., xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx prodlužuje xx dne 10. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.;

XXX. mění xxxxxxxx xxxxx ze xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1332, xxxxxxxxx xxx č. 533/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 17. xxxxxxxx 2020 x. 1341, xxxxxxxxxxx xxx x. 564/2020 Xx., xxx, xx xxx X/5 nově xxx:

"5. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x provozovnách xx xxxxxx xxxxxx x v ostatní xxxxxx po xxxx xxx, dne 24. xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxx v čase xxxx 12:00 xxx. xx 23:59 hod., x x xxxxxxx xxx x xxxx xxxx 23:00 xxx. xx 04:59 hod. x tím, že xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx živností xxxxx živnostenského xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) prodejen v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxx xxxx I/1,

f) xxxxxxxx x xxxxxxx sportovního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx domů v xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx;";

XX. xxxx usnesení xxxxx xx dne 14. xxxxxxxx 2020 č. 1334, xxxxxxxxx pod č. 535/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 17. xxxxxxxx 2020 č. 1341, xxxxxxxxxxx pod x. 564/2020 Xx., tak, xx:

1. xx xxx X/6 xx xxxxxx xxxx xxx X/7, xxxxx xxx:

"7. xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx v xxxx xx 24. xxxxxxxx 2020 xx 23:00 xxx. xx 25. xxxxxxxx 2020 xx 01:59 xxx.,".

Xxxxxxxxx xxx X/7 xx xxxxxxxx xxxx xxx X/8.

2. v xxxx XX. xxxxxxx b) xxx:

"x) shromáždění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx v kostele xxxx x xxxx xxxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 % xxxx k xxxxxx, přičemž účastníci, x výjimkou osob xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, po xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozestupy 2 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jedné xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, nedochází x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pokoje x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx jsou oddělení xx xxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx šíření xxxxxxx;".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní předpis x. 594/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 24.12.2020 xx 00:00 xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.