Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2020 do 26.12.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1374)

594/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

594

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1374

x xxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xx 24. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxx xxxx účinnosti:

1. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1202, xxxxxxxxxxx pod č. 478/2020 Sb., xx znění xxxxxxxx xxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 2020 x. 1295, xxxxxxxxxxx xxx x. 522/2020 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1332, xxxxxxxxxxx xxx č. 533/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 17. xxxxxxxx 2020 x. 1341, xxxxxxxxxxx xxx x. 564/2020 Sb.,

3. usnesení xxxxx xx xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1334, xxxxxxxxxxx xxx č. 535/2020 Sb., xx znění xxxxxxxx xxxxx xx xxx 17. prosince 2020 x. 1341, xxxxxxxxxxx xxx x. 564/2020 Xx.,

4. xxxx X. a XX. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 14. prosince 2020 č. 1335, vyhlášeného xxx č. 536/2020 Sb.,

xxx, že xx jejich účinnost xxxxxxxxxx xx dne 26. prosince 2020 xx 23:59 hod.;

II. xxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 30. xxxxxxxxx 2020 x. 1264, xxxxxxxxxxx pod č. 500/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 10. xxxxxxxx 2020 x. 1295, xxxxxxxxxxx xxx x. 522/2020 Sb., xxx, že se xxxx účinnost xxxxxxxxxx xx xxx 10. xxxxx 2021 do 23:59 xxx.;

XXX. mění xxxxxxxx xxxxx xx xxx 14. prosince 2020 č. 1332, xxxxxxxxx xxx č. 533/2020 Sb., ve xxxxx usnesení xxxxx xx dne 17. xxxxxxxx 2020 č. 1341, vyhlášeného xxx x. 564/2020 Sb., xxx, xx xxx X/5 xxxx zní:

"5. xxxxxxxxxxxx prodej x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x provozovnách xx xxxxxx svátek x x xxxxxxx xxxxxx po xxxx xxx, dne 24. xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxx v xxxx xxxx 12:00 xxx. xx 23:59 hod., x x xxxxxxx xxx x čase xxxx 23:00 xxx. xx 04:59 xxx. x xxx, xx xxxxx zákaz xx xxxxxxxxxx xx činnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x mazivy,

b) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx I/1,

f) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx domů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx;";

XX. mění usnesení xxxxx xx dne 14. prosince 2020 č. 1334, vyhlášené pod č. 535/2020 Sb., xx znění xxxxxxxx xxxxx xx xxx 17. prosince 2020 x. 1341, xxxxxxxxxxx pod č. 564/2020 Xx., xxx, xx:

1. xx xxx X/6 se vkládá xxxx xxx X/7, xxxxx xxx:

"7. xxxxx xx xxxxxxxxxxx pořádané xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx něm x xxxx xx 24. xxxxxxxx 2020 od 23:00 hod. xx 25. prosince 2020 xx 01:59 xxx.,".

Xxxxxxxxx xxx X/7 se xxxxxxxx jako xxx X/8.

2. x xxxx XX. písmeno x) xxx:

"x) shromáždění xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účastnit xxxx xxxxxxxxx, než odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 % xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx xxxx zajišťujících xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, s xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx účastníky xxxxxxxx x xxxxx xxxx sedadel, před xxxxxxx xx vnitřního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx šíření xxxxxxx;".

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 594/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.12.2020 xx 00:00 hod.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.