Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2020 do 22.01.2021.


Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1373)

593/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

593

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 23. prosince 2020 č. 1373

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx viru XXXX XxX-2

Xxxxx

X. podle čl. 6 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 22. xxxxx 2021 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xx xxx 30. xxxx 2020 č. 957, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky od 00:00 xxxxx xxx 5. xxxxx 2020 xx dobu 30 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 391/2020 Sb., xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1108, xxxxxxxxxx pod č. 439/2020 Sb., xx 20. listopadu 2020, dále prodloužený xxxxxxxxx vlády xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1195, xxxxxxxxxx xxx č. 471/2020 Sb., do 12. prosince 2020, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 2020 č. 1294, xxxxxxxxxx xxx č. 521/2020 Sb., xx 23. prosince 2020, x xx xx xxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx uděleného xxxxx xxxxxxxxx xx dne 22. xxxxxxxx 2020 x. 1443;

II. stanoví, xx xxxxxxx opatření xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx platná xx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x rozsahu, v xxxxx xxxx přijata;

III. xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx vědomí:

hejtmani,

primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 593/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.