Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2020 do 22.01.2021.


Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1373)

593/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

593

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxxxxx 2020 č. 1373

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxxx viru SARS XxX-2

Xxxxx

X. xxxxx čl. 6 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 22. xxxxx 2021 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxx 2020 č. 957, x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 00:00 hodin xxx 5. října 2020 xx xxxx 30 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pod č. 391/2020 Sb., xxxxxxxxxxx usnesením xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1108, xxxxxxxxxx xxx č. 439/2020 Sb., xx 20. xxxxxxxxx 2020, xxxx prodloužený xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20. listopadu 2020 č. 1195, vyhlášeným xxx č. 471/2020 Sb., do 12. xxxxxxxx 2020, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xx xxx 10. prosince 2020 č. 1294, xxxxxxxxxx xxx č. 521/2020 Sb., do 23. xxxxxxxx 2020, x to na xxxxxxx souhlasu Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejím xxxxxxxxx xx xxx 22. xxxxxxxx 2020 x. 1443;

II. xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx přijetí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx v platnosti x rozsahu, x xxxxx byla xxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx předsedu xxxxx xxxxxxxxxx neprodleně Poslaneckou xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 593/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.