Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2020.


Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1373)

593/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

593

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1373

x xxxxxxxxxxx nouzového stavu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2

Xxxxx

X. xxxxx čl. 6 xxxx. 2 ústavního xxxxxx č. 110/1998 Xx., o bezpečnosti Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xx 22. ledna 2021 nouzový stav xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 30. xxxx 2020 č. 957, x xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xx 00:00 xxxxx xxx 5. xxxxx 2020 xx xxxx 30 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 391/2020 Sb., xxxxxxxxxxx usnesením vlády xx dne 30. xxxxx 2020 č. 1108, xxxxxxxxxx xxx č. 439/2020 Sb., xx 20. listopadu 2020, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1195, vyhlášeným xxx č. 471/2020 Sb., do 12. xxxxxxxx 2020, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 2020 č. 1294, vyhlášeným xxx č. 521/2020 Sb., xx 23. xxxxxxxx 2020, x xx xx xxxxxxx souhlasu Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 22. xxxxxxxx 2020 x. 1443;

XX. xxxxxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx platná xx xxx přijetí xxxxxx xxxxxxxx vlády, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxx přijata;

III. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx vlády,

vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 593/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.