Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2020 do 22.01.2021.


Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1373)

593/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

593

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 č. 1373

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x souvislosti x xxxxxxxx viru XXXX XxX-2

Xxxxx

X. podle čl. 6 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, prodlužuje xx 22. xxxxx 2021 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 30. xxxx 2020 č. 957, x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx od 00:00 hodin dne 5. xxxxx 2020 xx xxxx 30 xxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx pod č. 391/2020 Sb., xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1108, xxxxxxxxxx xxx č. 439/2020 Sb., xx 20. xxxxxxxxx 2020, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1195, xxxxxxxxxx xxx č. 471/2020 Sb., do 12. prosince 2020, x dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 2020 č. 1294, vyhlášeným xxx č. 521/2020 Sb., xx 23. prosince 2020, x xx na xxxxxxx souhlasu Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejím xxxxxxxxx xx xxx 22. xxxxxxxx 2020 x. 1443;

XX. xxxxxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx vlády,

vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 593/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 23.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.