Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby

573/2020 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

573

XXXXXXXX

xx xxx 17. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 437/2017 Xx., o xxxxxxxxxx pro určení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti), xx xxxxx zákona x. 104/2017 Sb. a xxxxxx x. 205/2017 Xx.:

Čl. X

X xxxxxxx x xxxxxxxx č. 437/2017 Sb., x kritériích pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx základní xxxxxx, xxxx 5. xxx:

"5. Zdravotnictví

Odvětvová xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx služby

Druh subjektu

Speciální xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

5.1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxxx počet xxxxxxxx lůžek x xxxxxxxxxx třech kalendářních xxxxxx nejméně 400,

x) xxxxxx xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, komplexní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx záchranné službě x zařízení s xxxxxxxx počtem lůžek xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 40 xxxx

x) poskytovatel xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx počtem unikátních xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx třech xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 000 za xxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx kybernetického xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx

X. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx postihující xxxx xxx 50 000 xxxx,

XX. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

XXX. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx 1 600 xxxx, která není xxxxxxxxxxxx jiným způsobem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

XX. xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 100 xxxxxxx xxxx 1 000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx lékařské xxxxxxxx,

X. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx systému, xxxx

XX. xxxxxxxxxxxx citlivých osobních xxxxx x xxxx xxx 200 000 xxxxxxx

".

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2021.

&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 573/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.