Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického

559/2020 Sb.

Vyhláška

§1 §2

Účinnost §3

INFORMACE

559

XXXXXXXX

xx xxx 15. xxxxxxxx 2020

o stanovení xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx lékař xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx certifikátu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 odst. 1 xxxx. x) x provedení §4 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a farmaceuta, xx znění zákona x. 67/2017 Sb.:

§1

Xxxxx xxxx xx xxxxxxx certifikátu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oka xx štěrbinové lampě,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx segmentu xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) měření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx tonometrií x aplanační xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx pole x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyšetření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zhodnocení,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rovnováhy,

h) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx zornicových xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx, posoudit polohu xxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx filmu,

n) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx barvocitu,

p) vyšetření, xxxxxxxx x sondáž xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx zákroky xx xxxxxxxxxxxxxx tkáních, x xx kožní excize, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xantelasmat, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx, YAG xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trabekuloplastiku,

t) provádět xxxx xx spojivkového xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Lékař xxxx xx xxxxxxx certifikátu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dále

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody a xxxxxxxxxxx vyšetření,

b) indikovat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a korekce xxxxxxxxxxx vad, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx korekce,

d) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx oka,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, spojivkové a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, subkonjunktivální x xxxxxxxxxxxxx injekce.

§3

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.

&xxxx;

Xxxxxxx:

xxx. XXXx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 559/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.