Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického

559/2020 Sb.

Vyhláška

§1 §2

Účinnost §3

INFORMACE

559

XXXXXXXX

xx xxx 15. xxxxxxxx 2020

x stanovení xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx lékař bez xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kmene xxxxxxxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x) x provedení §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta, xx xxxxx zákona x. 67/2017 Xx.:

§1

Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx základního kmene xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) vyšetření xxxxxxxx segmentu xxx xx štěrbinové lampě,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx oftalmoskopií x xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx pole x zhodnocení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyšetření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx zelení x xxxx xxxxxxxxxx,

x) vyšetření xxxxxxxxxxxxxx rovnováhy,

h) gonioskopii,

i) xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx x orbitě,

m) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) provádět xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx kožní excize, xxxxxxxxxx stehů, milií, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a drobných xxxxxx,

x) provádět xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx, XXX xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx sítnice, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trabekuloplastiku,

t) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x vyšetření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxx xxxx xx xxxxxxx certifikátu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metody a xxxxxxxxxxx vyšetření,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx radiofarmak x xxxxxxxxxx,

x) určovat zrakovou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vad, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) odstranit xxxx xxxxxxx z xxxxxxx oka,

e) aplikovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čočky,

f) xxx xxxxx rány xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, spojivkové x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, subkonjunktivální a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2021.

&xxxx;

Xxxxxxx:

xxx. XXXx. Xxxxxx, Ph.D., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 559/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.