Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády ČR k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

555/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

555

XXXXXXXX XXXXX

xx dne 14. xxxxxxxx 2020,

kterým xx xxxx nařízení xxxxx č. 318/2020 Xx., x xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 x xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020

Xxxxx xxxxxxxx podle §14 xxxx. 3 x §15 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 318/2020 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx pracím xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 x xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2020, xx mění xxxxx:

1. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxx xx 31. prosince 2020" xxxxxxx.

2. X §3 xxxx. 2 xx xxxxx "31. xxxxxxxx 2020" xxxxxxxxx slovy "30. xxxxxx 2021".

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení xxxxxx účinnosti xxxx 31. prosince 2020.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

1. místopředseda xxxxx x ministr vnitra:

Hamáček x. r.

Ministr obrany:

Mgr. Xxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 555/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.