Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády ČR k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

555/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

555

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 318/2020 Xx., x použití Xxxxxx Xxxxx republiky x záchranným xxxxxx xxx ochraně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx šíření xxxxxxxxxx SARS XxX-2 x období do 31. prosince 2020

Vláda xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 x §15 zákona x. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů:

Xx. I

Nařízení xxxxx č. 318/2020 Sb., o použití Xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ochraně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx šíření xxxxxxxxxx SARS CoV-2 x období do 31. xxxxxxxx 2020, xx mění takto:

1. X názvu xxxxxxxx xxxxx se xxxxx "x xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020" xxxxxxx.

2. X §3 xxxx. 2 xx xxxxx "31. prosince 2020" xxxxxxxxx slovy "30. xxxxxx 2021".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 555/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2020 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.6.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.