Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády ČR k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

555/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

555

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx dne 14. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 318/2020 Xx., x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x záchranným pracím xxx ochraně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 x období do 31. xxxxxxxx 2020

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 x §15 zákona x. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 318/2020 Sb., x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x záchranným xxxxxx xxx ochraně obyvatelstva x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 x xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2020, xx xxxx xxxxx:

1. X názvu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx "x období do 31. xxxxxxxx 2020" xxxxxxx.

2. X §3 xxxx. 2 se xxxxx "31. xxxxxxxx 2020" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxxxx 2021".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2020.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

1. xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx x. r.

Ministr xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 555/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 31.12.2020 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.6.2021.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.