Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1370)

578/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

578

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxxxxx 2020 x. 1370

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) až e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 22. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, poskytujícím xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 x 50 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (domov xxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštním xxxxxxx), xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx areál xxxxxxxx, ve xxxxxx xx poskytována xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx oddělených xxxxxxx x xx 72 xxxxx od ukončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx POC xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xx 4 xxx; umístění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. uživatel sociálních xxxxxx používá x xxxxxxx xxxxxxxx respirátor xxxxxxx třídy XXX2 xxxx XX95;

XX. zrušuje xxx xxx 22. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. usnesení xxxxx xx dne 14. prosince 2020 č. 1325, xxxxxxxxx pod č. 532/2020 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 578/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.12.2020 xx 00:00 hod.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.