Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1370)

578/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

578

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 21. xxxxxxxx 2020 č. 1370

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx x účinností ode xxx 22. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §49 x 50 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx xxx seniory, xxxxx xx zvláštním režimem), xxx v případě xxxxxxxx uživatelů mimo xxxxxx nebo areál xxxxxxxx, xx xxxxxx xx poskytována xxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxx trvání xxxxxxxxx stavu, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor x xx 72 xxxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx antigenní XXX xxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx za další 3 xx 4 xxx; xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obou xxxxx,

2. xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX2 xxxx XX95;

XX. xxxxxxx xxx dne 22. xxxxxxxx 2020 od 00:00 xxx. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1325, vyhlášené xxx č. 532/2020 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx opatření.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 578/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.12.2020 xx 00:00 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.