Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1370)

578/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

578

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 21. prosince 2020 x. 1370

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. nařizuje x xxxxxxxxx xxx xxx 22. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. všem poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §49 x 50 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (domov xxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštním xxxxxxx), xxx v xxxxxxx xxxxxxxx uživatelů xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx dobu trvání xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

1. xxxxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx bude umístěn xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx 72 xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx proveden xxxxx antigenní XXX xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xx další 3 xx 4 xxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx třídy XXX2 xxxx XX95;

XX. zrušuje xxx xxx 22. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 hod. xxxxxxxx xxxxx xx dne 14. xxxxxxxx 2020 č. 1325, vyhlášené pod č. 532/2020 Sb., o změně xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 578/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.12.2020 xx 00:00 xxx.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.