Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 22.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1370)

578/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

578

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxxxxx 2020 x. 1370

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. nařizuje x xxxxxxxxx ode xxx 22. xxxxxxxx 2020 od 00:00 xxx. všem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 a 50 xxxxxx č. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, (domov xxx xxxxxxx, domov xx zvláštním režimem), xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

1. xxxxxxxx xxxx umožněna xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx bude xxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor x do 72 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx POC xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xx 4 xxx; umístění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx FFP2 xxxx XX95;

XX. zrušuje xxx xxx 22. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 hod. usnesení xxxxx xx xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1325, vyhlášené xxx č. 532/2020 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 578/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.12.2020 xx 00:00 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.