Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.12.2020 do 26.12.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1341)

564/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

564

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 17. prosince 2020 x. 1341

x xxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x x) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xxx xxx 18. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1332, xxxxxxxxx xxx č. 533/2020 Sb., xxx, xx

1. x xxxx X/2 písmeno x) xxx:

"x) kongresy, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x prezenční xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x. 96/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, profesního vzdělávání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 561/2004 Sb., x předškolním, základním, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx x. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx čas xxxxxxxxxx více než 10 osob x, xx-xx zkouška xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx více xxx 3 xxxx x xxx xxxxxxxxxx,",

2. v xxxx X/5 písm. x) xx xxxxx "xxxx X/2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx X/1";

XX. xxxx usnesení xxxxx xx xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1334, xxxxxxxxx xxx č. 535/2020 Sb., xxx, xx xxxx XX/3 x XX/4 xxx:

"3. cest xx xxxxxx nákupu zboží x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx bodu 3 xxx xxxxx xxxxx (xxxx. dobrovolnictví, xxxxxxxxx xxxxxxx),".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 564/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 18.12.2020 xx 00:00 xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.