Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.12.2020 do 26.12.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1341)

564/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

564

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 17. prosince 2020 x. 1341

x xxxxx krizových xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x e) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xxx xxx 18. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1332, xxxxxxxxx pod č. 533/2020 Sb., xxx, že

1. x xxxx X/2 xxxxxxx x) zní:

"d) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx zákona x. 96/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx, xxxxxxx složení xx podmínkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx-xx x zkoušky, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx č. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx školách x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a x výjimkou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů; xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx více xxx 10 osob a, xx-xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx z xxx veřejnosti,",

2. x xxxx I/5 xxxx. x) xx slova "xxxx X/2" xxxxxxxxx xxxxx "bodu I/1";

II. xxxx usnesení vlády xx xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1334, xxxxxxxxx xxx č. 535/2020 Sb., xxx, že body XX/3 x II/4 xxx:

"3. cest xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb,

4. xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx x služeb xxxxx bodu 3 xxx xxxxx osobu (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx),".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní předpis x. 564/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.12.2020 xx 00:00 xxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.