Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 18.12.2020 do 26.12.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1341)

564/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

564

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 17. prosince 2020 x. 1341

x xxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xxx xxx 18. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1332, xxxxxxxxx xxx č. 533/2020 Sb., xxx, xx

1. x xxxx X/2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x prezenční xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx výuky x xxxxx xxxxx zákona x. 95/2004 Xx., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx zákona x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx nelékařských zdravotnických xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx podmínkou stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx určité xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx č. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zákona x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx x, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx než 3 xxxx x xxx veřejnosti,",

2. x xxxx X/5 písm. x) se xxxxx "xxxx I/2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx X/1";

XX. xxxx usnesení xxxxx xx dne 14. xxxxxxxx 2020 č. 1334, xxxxxxxxx xxx č. 535/2020 Sb., xxx, že body XX/3 x XX/4 xxx:

"3. cest xx xxxxxx nákupu xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb,

4. cest xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx bodu 3 xxx xxxxx osobu (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx),".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 564/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 18.12.2020 xx 00:00 hod.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.