Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.12.2020.


Usnesení o zrušení krizových opatření (č 1336)

537/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

537

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. prosince 2020 x. 1336

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, kterým vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 16. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xxxxxxx

1. xxxxxxxx vlády xx xxx 12. xxxxx 2020 č. 1023, xxxxxxxxx xxx č. 409/2020 Sb., xx xxxxx usnesení xxxxx xx xxx 16. xxxxx 2020 č. 1048, xxxxxxxxxxx xxx č. 417/2020 Sb., xx znění xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxxxxx 2020 č. 1226, vyhlášeného xxx č. 483/2020 Sb. x xxxxxxxx xxxxx ze xxx 7. xxxxxxxx 2020 č. 1292, xxxxxxxxxxx xxx č. 513/2020 Sb.,

2. usnesení xxxxx xx xxx 12. října 2020 č. 1027, vyhlášené xxx č. 411/2020 Sb., xx znění xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxxxxx 2020 č. 1226, vyhlášeného xxx č. 483/2020 Sb.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 537/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.