Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.12.2020.


Usnesení o zrušení krizových opatření (č 1336)

537/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

537

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. prosince 2020 x. 1336

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, kterým xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 písm. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx dne 16. prosince 2020 xx 00:00 xxx. xxxxxxx

1. xxxxxxxx vlády xx dne 12. xxxxx 2020 č. 1023, xxxxxxxxx xxx č. 409/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. xxxxx 2020 č. 1048, xxxxxxxxxxx xxx č. 417/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 23. listopadu 2020 č. 1226, vyhlášeného xxx č. 483/2020 Sb. a xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. xxxxxxxx 2020 č. 1292, xxxxxxxxxxx xxx č. 513/2020 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx xx dne 12. xxxxx 2020 č. 1027, xxxxxxxxx xxx č. 411/2020 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 23. xxxxxxxxx 2020 č. 1226, xxxxxxxxxxx xxx č. 483/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 537/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.