Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.12.2020.


Usnesení o zrušení krizových opatření (č 1336)

537/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

537

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 14. xxxxxxxx 2020 x. 1336

o xxxxxxx krizových opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx ode xxx 16. prosince 2020 xx 00:00 xxx. xxxxxxx

1. xxxxxxxx vlády xx xxx 12. xxxxx 2020 č. 1023, xxxxxxxxx xxx č. 409/2020 Sb., xx xxxxx usnesení xxxxx xx xxx 16. října 2020 č. 1048, xxxxxxxxxxx pod č. 417/2020 Sb., xx znění xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. listopadu 2020 č. 1226, xxxxxxxxxxx xxx č. 483/2020 Sb. x xxxxxxxx vlády ze xxx 7. xxxxxxxx 2020 č. 1292, xxxxxxxxxxx xxx č. 513/2020 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx xx dne 12. xxxxx 2020 č. 1027, vyhlášené xxx č. 411/2020 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 23. xxxxxxxxx 2020 č. 1226, xxxxxxxxxxx xxx č. 483/2020 Sb.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 537/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.