Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.12.2020.


Usnesení o zrušení krizových opatření (č 1336)

537/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

537

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 14. prosince 2020 č. 1336

o xxxxxxx krizových xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 16. prosince 2020 xx 00:00 xxx. xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxx 2020 č. 1023, xxxxxxxxx xxx č. 409/2020 Sb., xx xxxxx usnesení xxxxx xx xxx 16. xxxxx 2020 č. 1048, xxxxxxxxxxx pod č. 417/2020 Sb., xx znění xxxxxxxx xxxxx ze xxx 23. listopadu 2020 č. 1226, xxxxxxxxxxx xxx č. 483/2020 Sb. x xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. prosince 2020 č. 1292, vyhlášeného xxx č. 513/2020 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx xx dne 12. xxxxx 2020 č. 1027, xxxxxxxxx xxx č. 411/2020 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxxxxx 2020 č. 1226, vyhlášeného xxx č. 483/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 537/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.