Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.12.2020 do 26.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1335)

536/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

536

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxxxxx 2020 x. 1335

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. zakazuje x účinností ode xxx 21. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. do dne 23. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx žáků x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx odborných xxxx, základních uměleckých xxxx a jazykových xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x účastníků xx xxxxxx družině, xx xxxxxxx klubu a xx středisku volného xxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx základním, xxxxxxxx, základním uměleckém xxxxxxxxxx, jazykovém xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ve vyšší xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx ubytování ve xxxxxxxxx výchovných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na území Xxxxx republiky jiné xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx účastníků xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cizích xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 21. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 23. prosince 2020 xx 23:59 xxx.

1. provoz xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx školy"), a xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxxxxxx xx xxxxx x zkouškách, xxxxxxx-xx xx x jeden xxx zkoušky více xxx 10 xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx kurzů celoživotního xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx

x) xx účast xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecné lékařství, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pedagogickou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx x ochranné xxxxxxx,

x) na účast xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, která probíhá x externích subjektů,

c) xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x posledním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx nejvýše 20 xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x doktorském xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx knihoven xx xxxxxx xxxxxx xxxx odevzdání xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škol, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx, x ubytovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx XX/1 xxxx. x), x), x) xxxx x),

3. provoz xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx studijního xxxxxxxx,

4. provoz vysokých xxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání, s xxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XXX. zrušuje x xxxxxxxxx xxx xxx 21. xxxxxxxx 2020 usnesení vlády xx dne 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1263, xxxxxxxxx xxx č. 499/2020 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 536/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.12.202 xx xxx 26.12.2020.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

594/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 1374)

x xxxxxxxxx xx 24.12.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.