Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.12.2020 do 26.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1335)

536/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

536

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1335

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx x účinností xxx xxx 21. prosince 2020 xx 00:00 xxx. do dne 23. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx. xxxxxx přítomnost xxxx x studentů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx škol, xxxxxxxxxxxx, vyšších xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx uměleckých xxxx x xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky x účastníků xx xxxxxx družině, xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxxx, xxxxxxxx, základním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ve vyšší xxxxxxx škole a xxxxxxxx vzdělávání, x xxxxxxxxxxx ubytování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, a osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 21. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 hod. xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx poboček působících xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), a xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x zkouškách, xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxx zkoušky xxxx xxx 10 xxxx, xxx studiu xx xxxxxx škole x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; zákaz osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx

x) xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx studentů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx vykonávajících pedagogickou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx školských xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxxx xx klinické a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxx,

x) xx studium x doktorském studijním xxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx návštěvy knihoven xx xxxxxx xxxxxx xxxx odevzdání xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxxxxxxx ubytování studentům xxxxxxxx xxxx, kteří xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v ubytovacích xxxxxxxxxx vysokých xxxx, x výjimkou studentů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxx II/1 xxxx. x), b), x) xxxx x),

3. xxxxxx xxxxxxxx škol xxx, xx součástí xxxxxxxxxx xxxx zpěv, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxx škol, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. provoz vysokých xxxx, x xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx programu;

III. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 21. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx vlády xx xxx 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1263, xxxxxxxxx xxx č. 499/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 536/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 21.12.202 xx xxx 26.12.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

594/2020 Xx., x xxxxx krizových opatření (x. 1374)

x xxxxxxxxx xx 24.12.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.