Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.12.2020 do 26.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1335)

536/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

536

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. prosince 2020 č. 1335

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx x účinností ode xxx 21. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. do dne 23. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod. xxxxxx xxxxxxxxxx žáků x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x středních škol, xxxxxxxxxxxx, vyšších xxxxxxxxx xxxx, základních uměleckých xxxx a xxxxxxxxxx xxxx s právem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx družině, ve xxxxxxx klubu x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, základním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx ubytování xx xxxxxxxxx výchovných x xxxxxxxxxxx zařízeních s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cizích xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů;

II. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 21. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 hod. do xxx 23. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxx vysokých xxxx podle xxxxxx č. 111/1998 Sb., o vysokých xxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxx xxxxxxx působících xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx školy"), x xx tak, xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxx na výuce x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 osob, xxx studiu xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; zákaz osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx výuce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výuku x xxxxx x mateřských xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výuce x xxxxx, která xxxxxxx x externích xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x posledním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. provoz xxxxxxxx xxxx, a xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ubytování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokých škol, x xxxxxxxx studentů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx II/1 xxxx. x), x), x) xxxx d),

3. provoz xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx vzdělávání xxxx zpěv, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škol, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx xx studijního xxxxxxxx,

4. provoz xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, že zakazuje xxxxxxxxx činnosti jako xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx sportovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 21. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxx vlády xx dne 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1263, xxxxxxxxx pod č. 499/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 536/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 21.12.202 xx dne 26.12.2020.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

594/2020 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1374)

s xxxxxxxxx xx 24.12.2020

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.