Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.12.2020 do 26.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1335)

536/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

536

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxxxxx 2020 x. 1335

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, kterým vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. zakazuje x účinností ode xxx 21. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 23. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod. xxxxxx přítomnost xxxx x xxxxxxxx základních x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx uměleckých xxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx klubu x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 561/2004 Sb., o předškolním, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, na základním, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jazykovém xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxxx ubytovaných, xxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx účastníků ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cizích xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů;

II. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxx dne 21. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 hod. xx xxx 23. prosince 2020 do 23:59 xxx.

1. provoz xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahraničních xxxxxxxx škol x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), x xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxxxxxx na xxxxx x zkouškách, účastní-li xx x xxxxx xxx zkoušky xxxx xxx 10 xxxx, xxx studiu xx xxxxxx škole x xxxxxxxxx xxxxx celoživotního xxxxxxxxxx; xxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx

x) xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx programů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx školských xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výuce x xxxxx, xxxxx xxxxxxx x externích xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x posledním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxx,

x) na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na individuální xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx knihoven xx účelem příjmu xxxx xxxxxxxxx studijní xxxxxxxxxx,

2. provoz xxxxxxxx xxxx, a xx xxx, že zakazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx studentům xxxxxxxx škol, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokých xxxx, x xxxxxxxx studentů, xxxxx xx mohou xxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxx XX/1 xxxx. x), x), c) xxxx x),

3. provoz xxxxxxxx xxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxx škol, ve xxxxxxx je zpěv xxxxxxxx xxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, a to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škol, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xx xxxxxxxxxx programu;

III. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 21. prosince 2020 xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1263, xxxxxxxxx xxx č. 499/2020 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 536/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 21.12.202 xx xxx 26.12.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

594/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1374)

x xxxxxxxxx xx 24.12.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.