Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.12.2020 do 18.12.2020.


Usnesení o změně krizového opatření (č. 1333)

534/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

534

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 14. prosince 2020 x. 1333

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, kterým vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x účinností ode xxx 15. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. xxxxxxxx 2020 č. 1290, xxxxxxxxx xxx č. 511/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 2020 č. 1295, vyhlášeného xxx č. 522/2020 Sb., xxx, xx x xxxx XX/11 xx xxxxxxx e) xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 534/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.12.2020.

Právní xxxxxxx x. 534/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 533/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 18.12.2020.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.