Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.12.2020 do 18.12.2020.


Usnesení o změně krizového opatření (č. 1333)

534/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

534

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 14. prosince 2020 č. 1333

x xxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x účinností xxx xxx 15. prosince 2020 xx 00:00 xxx.

xxxx usnesení xxxxx xx dne 7. xxxxxxxx 2020 č. 1290, xxxxxxxxx xxx č. 511/2020 Sb., xx znění xxxxxxxx xxxxx ze dne 10. xxxxxxxx 2020 č. 1295, xxxxxxxxxxx xxx č. 522/2020 Sb., xxx, xx x xxxx XX/11 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 534/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.12.2020.

Xxxxxx xxxxxxx č. 534/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 533/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 18.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.