Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.12.2020 do 18.12.2020.


Usnesení o změně krizového opatření (č. 1333)

534/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

534

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxxxxx 2020 č. 1333

o xxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x účinností ode xxx 15. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

xxxx usnesení xxxxx xx xxx 7. xxxxxxxx 2020 č. 1290, xxxxxxxxx xxx č. 511/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze dne 10. xxxxxxxx 2020 č. 1295, vyhlášeného pod č. 522/2020 Sb., tak, xx x bodu XX/11 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 534/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.12.2020.

Právní xxxxxxx x. 534/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 533/2020 Sb. x účinností xx 18.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.