Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.12.2020 do 21.12.2020.


Usnesení o změně krizového opatření (č. 1325)

532/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

532

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 14. xxxxxxxx 2020 x. 1325

x xxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 16. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxx 2020 č. 1029, xxxxxxxxx xxx č. 413/2020 Sb., x zabezpečení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu - xxxxx vycházení xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx služeb;

II. xxxxxxxx x účinností xxx xxx 16. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxxx, poskytujícím xxxxxxxx xxxxxx podle §49 x §50 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (domov xxx xxxxxxx, xxxxx xx zvláštním xxxxxxx), xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo areál xxxxxxxx, xx kterém xx poskytována xxxxxxxx xxxxxx, a to xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

1. xxxxxxxx xx 6 xxxxx xxxx umožněna x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19,

2. vycházka xxx 6 xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, že uživatel xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx 72 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx první xxxxxxxxx XXX xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xx 4 xxx; xxxxxxxx xx oddělených xxxxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxx negativních xxxxxxxx obou xxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx respirátor xxxxxxx xxxxx XXX2 xxxx XX95.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 532/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 16.12.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 532/2020 Sb. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 578/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.