Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 16.12.2020 do 21.12.2020.


Usnesení o změně krizového opatření (č. 1325)

532/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

532

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxxxxx 2020 x. 1325

o xxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 16. prosince 2020 xx 00:00 xxx. xxxxxxxx xxxxx xx dne 12. xxxxx 2020 č. 1029, xxxxxxxxx xxx č. 413/2020 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu - xxxxx vycházení xxx vybrané xxxxx xxxxxxxxxx služeb;

II. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 16. prosince 2020 xx 00:00 xxx. xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 a §50 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (domov xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx), xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, x to xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, byly xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xx 6 xxxxx bude xxxxxxxx x po návratu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19,

2. vycházka xxx 6 xxxxx xxxx umožněna xx xxxxxxxx, že uživatel xxxxxxxxxxxxx po návratu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor x xx 72 xxxxx xx xxxxxxxx vycházky xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx, xxxxx xxxx zopakován xx další 3 xx 4 xxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obou xxxxx,

3. xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxx FFP2 xxxx XX95.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 532/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 16.12.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 532/2020 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 578/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 22.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.