Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.12.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

514/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

514

XXXXXXXX VLÁDY

ze xxx 30. xxxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 221/2019 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. 4, §3 xxxx. 1 a §6x xxxx. 7 xxxx. x) zákona x. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pobídkách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx pobídkách), xx xxxxx zákona x. 192/2012 Xx. x xxxxxx x. 210/2019 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx vlády č. 221/2019 Sb., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxxx "100 000 000 Kč" xxxxxxxxx částkou "80 000 000 Xx" x xxxxxx "50 000 000 Kč" xx xxxxxxxxx částkou "40 000 000 Xx".

2. X §3 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxxx investiční xxxx, xxx předmětem xxxxxx investiční xxxx xx výrobě xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx významem xxx xxxxxxx života x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 k tomuto xxxxxxxx".

3. V §3 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 5 xx xxxxx xx polovinu, xxxxx xx xxxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxxxx podnikatel9), xxxx na xxxxxxxx, xxxxx je příjemcem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx9). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavcích 5 x 6 se xxxxx xx polovinu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobídky xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx9).".

4. X §4 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx xxxx "x. 1".

5. X §5 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx " , x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, kde má xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro ochranu xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxxxx,".

6. X xxxxxxx x xxxxxxxxx xx větě xxxxx se slova "xxxxxxx x investičních xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx x. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx text "x. 221/2019 Xx.," x xx xxxxx "xxxxxx o investičních xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "(dále xxx "xxxxxxxx xxxxx")".

7. V xxxxxxx v xxxxxxxxx x části označené "XX. XXXXX X XXXXXXXXXX XXXX" xxx 14 xxx:

8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx označuje xxxx příloha č. 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx č. 10 xxx:

"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 221/2019 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx

1. Respirátory xxxxx FFP 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bez výdechového xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx XXX 3 s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx masky.

5. Xxxxxxxxxxx filtry do xxxxxxxxxxx polomasek a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx masek.

6. Xxxxxxxx xxxxx.

7. Ochranné xxxxx.

8. Xxxxxxxx obleky (xxxxxxx s xxxxxx).

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx.

11. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx těchto testů.

12. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx in xxxxx xxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx krevních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx

14.1. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx výkonné xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

14.2. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

14.3. technické xxxxxxxxxx xxx uplatnění medicinálních xxxxx.

15. Xxxxxxxxxxx nástroje.

16. Xxxxxxxxxx x endoprotézy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx konstrukcí x pokročilých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

17. Technické xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

18. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

20. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx nábytek x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxxxx.

21. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x inteligentními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, možností xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

22. Sterilizátory.

23. Inkubátory, xxxxxxx xxx buněčné xxxxxxx.

24. Lékařská xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25. Prostředky pro xxxxxxxxx x ortotiku.

26. Xxxxxxxxxx xxx rehabilitaci x manipulaci, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx manipulační a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

27. Chirurgické xxxxxx, xxxxxxxx šicí xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

28. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxx xXxxxxx.

29. Vybavení xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx sálů x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

30. Xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx tkání.

31. Materiály xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

32. Xxxxxxxxxxx i xxxxxxxx přístroje xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro neinvazivní xxxxxxxxxxx x měření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

34. Přístroje pro xxxxxx nanovlákenných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

35. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

36. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

37. Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

38. Xxxxxxxxxx přístroje.

39. Xxxxxxx x interní kardiostimulátory.

40. Xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

41. Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cestou.

42. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

44. Makroskopické xxxxxxxxxx xxx pokročilý biomedicínský xxxxxxxxx.

45. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx implantabilní xx xxxxxxxx xxxxx.

46. Terapeutické x stimulační xxxxxxxxxx

46.1. xxxxxxxxx xxx podporu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

46.2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx lampy,

46.3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

46.4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

46.5. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

47. Xxxxxxxxx a spotřební xxxxxxxx pro výzkum x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

48. Xxxxxx xxxxxxxxx10).

10) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx x o xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobídky, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx nařízení xxxxx č. 221/2019 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx vlády, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx:

xxx. Xxx. Xxxxxxxx, Xx.X., MBA, v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 514/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.