Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.01.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 10.01.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1295)

522/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

522

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 10. xxxxxxxx 2020 č. 1295

o xxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. mění xxxx účinnosti:

1. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1202, xxxxxxxxxxx xxx č. 478/2020 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1263, xxxxxxxxxxx xxx č. 499/2020 Sb.,

3. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. listopadu 2020 č. 1264, vyhlášeného xxx č. 500/2020 Sb.,

4. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. xxxxxxxx 2020 č. 1290, vyhlášeného pod č. 511/2020 Sb.,

xxx, xx xx xxxxxx účinnost xxxxxxxxxx xx dne 23. xxxxxxxx 2020 do 23:59 hod.;

II. xxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 7. prosince 2020 č. 1290, vyhlášené xxx č. 511/2020 Sb., xxx, xx:

1. x bodě X.2 písmeno x) xxx:

"x) xxxxx lyžařských xxxxx x lanových xxxx veřejností x xxxxxxxxxxx x užitím xxxxxxxxxx tratí; tím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,",

2. x bodě XX.11 xxxxxxx x) zní:

"e) xxxxxxxx se prodávat xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx konzumaci,",

3. x bodě II.13 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby a xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 522/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 10.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.