Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.01.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 10.01.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1295)

522/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

522

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 10. prosince 2020 x. 1295

o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxx xxxx účinnosti:

1. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1202, vyhlášeného xxx č. 478/2020 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1263, xxxxxxxxxxx xxx č. 499/2020 Sb.,

3. xxxxxxxx vlády ze xxx 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1264, xxxxxxxxxxx xxx č. 500/2020 Sb.,

4. xxxxxxxx xxxxx xx dne 7. xxxxxxxx 2020 č. 1290, vyhlášeného xxx č. 511/2020 Sb.,

xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.;

XX. mění xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. xxxxxxxx 2020 č. 1290, xxxxxxxxx xxx č. 511/2020 Sb., xxx, xx:

1. x xxxx X.2 xxxxxxx c) xxx:

"x) užití lyžařských xxxxx x xxxxxxxx xxxx veřejností x xxxxxxxxxxx s užitím xxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxx drah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx veřejností xxx jiné účely xxxxxxx osob xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,",

2. x xxxx XX.11 xxxxxxx x) zní:

"e) xxxxxxxx xx prodávat xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx připravované xxxxxx x xxxxxxxx konzumaci,",

3. x bodě II.13 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxx se provozovat xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 522/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 10.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.