Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.01.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 10.01.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1295)

522/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

522

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 10. xxxxxxxx 2020 x. 1295

o xxxxx krizových xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. mění xxxx účinnosti:

1. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1202, xxxxxxxxxxx pod č. 478/2020 Sb.,

2. usnesení vlády xx xxx 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1263, xxxxxxxxxxx xxx č. 499/2020 Sb.,

3. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1264, xxxxxxxxxxx xxx č. 500/2020 Sb.,

4. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 7. xxxxxxxx 2020 č. 1290, xxxxxxxxxxx pod č. 511/2020 Sb.,

xxx, xx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.;

XX. mění xxxxxxxx vlády ze xxx 7. prosince 2020 č. 1290, vyhlášené xxx č. 511/2020 Sb., tak, xx:

1. x xxxx X.2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx lyžařských xxxxx x xxxxxxxx xxxx veřejností x xxxxxxxxxxx x užitím xxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx jiné účely xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x materiálu,",

2. x xxxx II.11 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx se prodávat xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nápoje x xxxxxxxx xxxxxxxxx,",

3. x xxxx XX.13 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xx provozovat xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx místě xxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 522/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 10.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.