Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.01.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 10.01.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1295)

522/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

522

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 10. xxxxxxxx 2020 x. 1295

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, kterým xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. mění xxxx účinnosti:

1. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1202, xxxxxxxxxxx pod č. 478/2020 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1263, xxxxxxxxxxx pod č. 499/2020 Sb.,

3. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1264, xxxxxxxxxxx xxx č. 500/2020 Sb.,

4. usnesení xxxxx ze xxx 7. xxxxxxxx 2020 č. 1290, vyhlášeného xxx č. 511/2020 Sb.,

xxx, že xx xxxxxx účinnost xxxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 do 23:59 hod.;

II. xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. prosince 2020 č. 1290, vyhlášené xxx č. 511/2020 Sb., xxx, xx:

1. v xxxx X.2 xxxxxxx x) xxx:

"x) užití lyžařských xxxxx x lanových xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x užitím xxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx osob xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,",

2. x xxxx XX.11 xxxxxxx e) xxx:

"x) xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo na xxxxx připravované xxxxxx x okamžité konzumaci,",

3. x xxxx XX.13 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 522/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.