Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.01.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 10.01.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1295)

522/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

522

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 10. xxxxxxxx 2020 x. 1295

o xxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. mění xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1202, xxxxxxxxxxx xxx č. 478/2020 Sb.,

2. usnesení vlády xx dne 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1263, xxxxxxxxxxx pod č. 499/2020 Sb.,

3. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1264, xxxxxxxxxxx xxx č. 500/2020 Sb.,

4. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. xxxxxxxx 2020 č. 1290, vyhlášeného xxx č. 511/2020 Sb.,

xxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.;

II. mění xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. xxxxxxxx 2020 č. 1290, xxxxxxxxx xxx č. 511/2020 Sb., xxx, xx:

1. x xxxx X.2 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx veřejností x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxx veřejností xxx xxxx účely xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x materiálu,",

2. x bodě XX.11 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xx prodávat xxxxxxxxx xxxx na xxxxx připravované xxxxxx x okamžité konzumaci,",

3. x xxxx XX.13 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx se provozovat xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rozlévané xxxx xx xxxxx připravované xxxxxx,".

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 522/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 10.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.