Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.01.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 10.01.2020.


Usnesení o změně krizových opatření (č. 1295)

522/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

522

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 10. xxxxxxxx 2020 č. 1295

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxx xxxx účinnosti:

1. usnesení xxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1202, vyhlášeného xxx č. 478/2020 Sb.,

2. xxxxxxxx vlády xx xxx 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1263, xxxxxxxxxxx xxx č. 499/2020 Sb.,

3. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1264, xxxxxxxxxxx xxx č. 500/2020 Sb.,

4. usnesení xxxxx ze dne 7. xxxxxxxx 2020 č. 1290, xxxxxxxxxxx xxx č. 511/2020 Sb.,

xxx, xx xx xxxxxx účinnost prodlužuje xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.;

II. mění xxxxxxxx xxxxx xx xxx 7. xxxxxxxx 2020 č. 1290, xxxxxxxxx xxx č. 511/2020 Sb., tak, xx:

1. x xxxx X.2 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x lanových xxxx veřejností x xxxxxxxxxxx s užitím xxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx účely xxxxxxx osob xxxx xxx xxxxx přepravy xxxxx x materiálu,",

2. x bodě II.11 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx se prodávat xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nápoje x xxxxxxxx xxxxxxxxx,",

3. x bodě XX.13 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx rozlévané xxxx xx místě připravované xxxxxx,".

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 522/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.