Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 23.12.2020.


Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1294)

521/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

521

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 10. xxxxxxxx 2020 x. 1294

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx viru XXXX XxX-2

Xxxxx

X. podle čl. 6 xxxx. 2 ústavního xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, prodlužuje xx 23. xxxxxxxx 2020 nouzový stav xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xx xxx 30. xxxx 2020 č. 957, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 00:00 hodin xxx 5. října 2020 xx dobu 30 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 391/2020 Sb., xxxxxxxxxxx usnesením xxxxx xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1108, xxxxxxxxxxx xxx č. 439/2020 Sb., xx 20. listopadu 2020, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1195, vyhlášeného xxx č. 471/2020 Sb., do 12 prosince 2020, x to xx xxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx xxxxxxxxx jejím xxxxxxxxx ze xxx 9. prosince 2020 x. 1409;

XX. stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx přijetí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zůstávají xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx byla přijata;

III. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 521/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 10.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.