Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020.


Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1294)

521/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

521

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 10. prosince 2020 x. 1294

x xxxxxxxxxxx nouzového xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx viru XXXX XxX-2

Xxxxx

X. xxxxx čl. 6 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xx 23. xxxxxxxx 2020 nouzový xxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxx xx dne 30. xxxx 2020 č. 957, x xxxxxxxxx nouzového xxxxx pro území Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx od 00:00 xxxxx xxx 5. xxxxx 2020 xx xxxx 30 xxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxx č. 391/2020 Sb., xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1108, xxxxxxxxxxx xxx č. 439/2020 Sb., xx 20. listopadu 2020, a dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1195, xxxxxxxxxxx xxx č. 471/2020 Sb., do 12 xxxxxxxx 2020, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 9. prosince 2020 x. 1409;

XX. xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx, zůstávají xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxx neprodleně Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 521/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.