Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 23.12.2020.


Usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1294)

521/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

521

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 10. xxxxxxxx 2020 č. 1294

o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2

Xxxxx

X. xxxxx čl. 6 xxxx. 2 ústavního xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, prodlužuje xx 23. prosince 2020 nouzový stav xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 30. xxxx 2020 č. 957, x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx republiky od 00:00 xxxxx dne 5. října 2020 xx xxxx 30 xxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx č. 391/2020 Sb., xxxxxxxxxxx usnesením vlády xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1108, xxxxxxxxxxx pod č. 439/2020 Sb., xx 20. xxxxxxxxx 2020, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1195, vyhlášeného xxx č. 471/2020 Sb., xx 12 xxxxxxxx 2020, x to na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uděleného xxxxx xxxxxxxxx xx dne 9. xxxxxxxx 2020 x. 1409;

II. xxxxxxx, xx xxxxxxx opatření xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx stavu, která xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx byla xxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx předsedu vlády xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx vlády,

vedoucí ostatních xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 521/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 10.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.