Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 15.12.2020.


Usnesení o změně krizového opatření (č. 1292)

513/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

513

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxxxxx 2020 x. 1292

o xxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení zdraví x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 10. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

xxxx x xxxx I. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. xxxxx 2020 č. 1023, xxxxxxxxxxx xxx č. 409/2020 Sb., xx xxxxx usnesení vlády xx xxx 16. xxxxx 2020 x. 1048, vyhlášeného xxx x. 417/2020 Xx., x xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxxxxx 2020 x. 1226, xxxxxxxxxxx xxx x. 483/2020 Xx., xxxxxxx x).

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 513/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 10.12.2020.

Právní xxxxxxx x. 513/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 537/2020 Sb. x účinností xx 16.12.2020.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.