Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 15.12.2020.


Usnesení o změně krizového opatření (č. 1292)

513/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

513

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxxxxx 2020 x. 1292

x xxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx dne 10. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 hod.

ruší x xxxx I. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 12. října 2020 č. 1023, vyhlášeného xxx č. 409/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. xxxxx 2020 x. 1048, xxxxxxxxxxx xxx x. 417/2020 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xx xxx 23. xxxxxxxxx 2020 x. 1226, xxxxxxxxxxx pod x. 483/2020 Xx., xxxxxxx x).

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 513/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 10.12.2020.

Xxxxxx xxxxxxx x. 513/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 537/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 16.12.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.