Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.12.2020.


Usnesení o změně krizového opatření (č. 1291)

512/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

512

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxxxxx 2020 č. 1291

o xxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení zdraví x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 8. prosince 2020 xx 00:00 hod.

mění xxxxxxxx xxxxx ze xxx 16. xxxxx 2020 č. 1049, xxxxxxxxx xxx č. 418/2020 Sb., xxxxx:

x) x xxxx X. xxxxxx části xx xx slova "ze xxx 30. xxxx 2020" vkládají xxxxx ", xxxxxxx však xx xxx 31. xxxxxxxx 2020 do 23:59 hodin",

b) x xxxx X. se xx xxx 1 xxxxxx nový xxx 2, který zní:

"2. xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vznikne xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr, ode xxx 8. prosince 2020 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x psychická xxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 432/2003 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zařazování xxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů, xxxxxxxx odběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x biologickými xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX XXXX následujícími xxxxxxxxxxx 44126, 44124, 44121 a 83221, x x xxxxx xxxxx xxxxxx provedena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti osoby xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 373/2011 Xx.; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx ucházející se x zaměstnání, xx xxxxxx x xxxxxxx x. 1 tohoto xxxxxxxx; xxxx čestné xxxxxxxxxx je platné xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 dnů ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxx 2 xx xxxxxxxx jako xxx 3.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 512/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 8.12.2020 xx 00:00 hod.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.