Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.12.2020 do 22.01.2021.


Usnesení o změně krizového opatření (č. 1291)

512/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

512

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 7. xxxxxxxx 2020 x. 1291

o xxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx dne 8. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

xxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 16. xxxxx 2020 č. 1049, xxxxxxxxx xxx č. 418/2020 Sb., xxxxx:

x) x bodu I. xxxxxx xxxxx xx xx slova "xx xxx 30. xxxx 2020" vkládají xxxxx ", xxxxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxxxx",

x) v xxxx X. xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, který xxx:

"2. xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, ode xxx 8. prosince 2020 do xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, a xxxxxxx xxxxxxxx druh xxxxx je podle xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx faktory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 432/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx do kategorií, xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních testů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx činiteli, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zaměstnání xx xxxxxxxxxxxxx podle XX ISCO následujícími xxxxxxxxxxx 44126, 44124, 44121 a 83221, x u xxxxx xxxxx xxxxxx provedena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 373/2011 Sb.; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx x. 1 tohoto xxxxxxxx; toto čestné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx 90 dnů xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx ukončení nouzového xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxx 2 xx xxxxxxxx jako xxx 3.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 512/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 8.12.2020 xx 00:00 hod.

Právní xxxxxxx x. 512/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 22/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 23.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.