Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.12.2020 do 22.01.2021.


Usnesení o změně krizového opatření (č. 1291)

512/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

512

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 7. xxxxxxxx 2020 x. 1291

o xxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 8. prosince 2020 xx 00:00 xxx.

xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 16. xxxxx 2020 č. 1049, xxxxxxxxx xxx č. 418/2020 Sb., xxxxx:

x) x bodu X. xxxxxx xxxxx xx xx slova "xx xxx 30. září 2020" vkládají xxxxx ", xxxxxxx však xx xxx 31. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 hodin",

b) v xxxx X. se xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, který zní:

"2. xxxx, xxxxxxx pracovněprávní xxxxx vznikne na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, ode xxx 8. prosince 2020 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, a xxxxxxx sjednaný druh xxxxx xx podle xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x psychická xxxxx podle xxxxxxxx x. 432/2003 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x biologickými xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podle XX ISCO xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 44126, 44124, 44121 x 83221, x x xxxxx xxxxx xxxxxx provedena xxxxxxx lékařská xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 373/2011 Xx.; xxxx čestného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxx ucházející se x xxxxxxxxxx, je xxxxxx v xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx; toto xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx bod 2 xx označuje xxxx xxx 3.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 512/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 8.12.2020 xx 00:00 xxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 512/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 22/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 23.1.2021.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.