Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.12.2020 do 22.01.2021.


Usnesení o změně krizového opatření (č. 1291)

512/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

512

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxxxxx 2020 č. 1291

o xxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 písm. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx dne 8. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

xxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 16. xxxxx 2020 č. 1049, xxxxxxxxx xxx č. 418/2020 Sb., xxxxx:

x) x xxxx I. xxxxxx xxxxx xx xx slova "xx xxx 30. xxxx 2020" xxxxxxxx xxxxx ", nejdéle xxxx xx dne 31. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxxxx",

x) x xxxx X. xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx xxx:

"2. xxxx, xxxxxxx pracovněprávní xxxxx vznikne xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, ode xxx 8. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx sjednaný druh xxxxx xx podle xxxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 432/2003 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxx expozičních xxxxx x xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx s azbestem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zaměstnání xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 44126, 44124, 44121 x 83221, x x xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se o xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 373/2011 Xx.; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, je xxxxxx x xxxxxxx x. 1 tohoto xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 dnů ode xxx následujícího po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx bod 2 xx označuje xxxx xxx 3.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 512/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 8.12.2020 xx 00:00 hod.

Právní xxxxxxx č. 512/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 22/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 23.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.