Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Sdělení o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021

509/2020 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví

INFORMACE

509

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví

ze dne 18. listopadu 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x mimořádná xxxxxxxx pro xxx 2021

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx 2021:

1. Antigenní složení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx očkování

1a) kombinovaná xxxxxxxx látka xxxxx xxxxxxx, dávivému xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx, xxxxxx přenosné obrně (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx X, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx b (XXxXXxxXXXXXX):

Xx xxxxxxxxxxxx 1 xxxxx (0,5 xx) obsahuje:

Diphtheriae xxxxxxxxxx1 ne méně xxx 30 mezinárodních xxxxxxxx (XX)

Xxxxxx anatoxinum1 xx méně xxx 40 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxx Bordetelly xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)1 25 xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX)1 25 xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx (XXX)1 8 mikrogramů

Antigenum xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X (XXx)2,3 10 xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IPV)

typus 1 (xxxx Mahoney)4 40 X xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx 2 (kmen XXX-1)4 8 X xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx 3 (xxxx Xxxxxxx)4 32 X xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx

(Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx phosphas) 10 xxxxxxxxxx

xxxx. cum xxxxxx. xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx přibližně 25 xxxxxxxxxx

1 adsorbováno na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx (Xx(XX)3) 0,5 xxxxxxxxx Xx3+

2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxxxx cerevisiae)

3 adsorbováno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XxXX4) 0,32 miligramů Xx3+

4 pomnoženo xx XXXX buňkách

NEBO

1aa) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, dávivému xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx, xxxxxx přenosné xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx X, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx b (XXxXXxxXXXXXX)

Xxxxx xxxxx1 (0,5 xx) xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx než 20 xxxxxxxxxxxxx jednotek (XX)2

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 40 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX)2

Xxxxxxxx Bordetelly xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 25 xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 25 xxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx (inaktivovaný)3

typus 1 (Xxxxxxx) 40 X xxxxxxxx xxxxxxxx4

xxxxx 2 (MEF-1) 8 X xxxxxxxx antigenu4

typus 3 (Xxxxxxx) 32 X xxxxxxxx xxxxxxxx4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx hepatitidis X5 10 xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx phosphas xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X 12 xxxxxxxxxx

(Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx phosphas)

conjugata xxx tetani xxxxxxxxxx 22-36 xxxxxxxxxx

1 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (0,6 mg Xx3+)

2 jako xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (x = 0,95)

3 xxxxxxxxx xx VERO buňkách

4 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx DNA xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx polymorpha

NEBO

1ab) Vakcína xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx B (xXXX), xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx vakcína proti Xxxxxxxxxxx xxxx b (xxxxxxxxxxx)

Xxxxx dávka (0,5 xx) xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx anatoxinum1 xx xxxx xxx 20 XX

Xxxxxx xxxxxxxxxx1 xx xxxx xxx 40 XX

Xxxxxxxx Bordetellae xxxxxxxx1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (PT) 20 mikrogramů

Haemagglutinium filamentosum (XXX) 20 mikrogramů

Pertactinum (XXX) 3 xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx 2 et 3 (FIM) 5 xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X2,3 10 mikrogramů

Virus xxxxxxxxxxxxxxx (inactivatum)4

Typus 1 (Xxxxxxx) 40 D xxxxxxxx xxxxxxxx5

Xxxxx 2 (XXX-1) 8 D xxxxxxxx xxxxxxxx5

Xxxxx 3 (Xxxxxxx) 32 X xxxxxxxx xxxxxxxx5

Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

(Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cum xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x2 50 mikrogramů

1 adsorbováno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (0,17 xx Xx3+)

2 xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (0,15 mg Xx3+)

3 xxxxxxxx rekombinantní XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4 xxxxxxxxx na Vero xxxxxxx

5 xxxx ekvivalentní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx metodou.

1b) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx forma), tetanu (XXxX):

Xxxxx xxxxx (0,5 xx) obsahuje tyto xxxxxx látky:

Diphtheriae anatoxinum* ≥ 30 IU

Tetani xxxxxxxxxx* ≥ 40 XX

Xxxxxxxxx anatoxinum* (XX) 25 xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx haemaglutininum xxxxxxxxxxxx* (XXX) 25 xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx* (69xX) 8 xxxxxxxxxx

* xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx: 0,5 xxxxxxxxx

XXXX

1xx) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx)

Xxxxx xxxxx (0,5 xx) obsahuje:

Diphtheriae xxxxxxxxxx - Minimálně 2 XX* (2 Xx)

Xxxxxx xxxxxxxxxx - Minimálně 20 IU* (5 Xx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - 2,5 xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - 5 xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx - 3 xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxx 2 xx 3 - 5 xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hlinitý - 1,5 mg (0,33 xx hliníku)

* Xxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (x = 0,95) xxxxxxxx měřené xxxxx testu xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX

1xx) Xxxxxxxx látka proti xxxxxxx, tetanu x xxxxxxxx kašli (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) se sníženým xxxxxxx xxxxxxxx (Tdap)

Jedna xxxxx (0,5 ml) xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1 xx xxxx xxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) (2,5 Xx)

Xxxxxx xxxxxxxxxx1 xx méně xxx 20 mezinárodních jednotek (XX) (5 Lf)

Bordetellae xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx1 8 xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx haemagglutinum xxxxxxxxxxxx1 8 xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1 2,5 xxxxxxxxxx

1 adsorbováno xx xxxxxxxxxxx hydroxid xxxxxxx (Xx(XX)3) 0,3 xxxxxxxxx Al3+ a xxxxxxxxxxx xxxxxxx (AlPO4) 0,2 xxxxxxxxx Al3+

1c) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x:

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxx Hib xxxxxxxxxxx (10 xxxxxxxxxx) cum Xxxxxxxxx xxxxxxxx (přibližně 25 xxxxxxxxxx).

1x) očkovací xxxxx xxxxx xxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx - xxx. 40 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1x) xxxxxxxx xxxxx proti virové xxxxxxxxxx B x xxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx dávka xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X - 10 xxxxxxxxxx

1x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx hepatitidě X x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx B - 20 xxxxxxxxxx

1x) xxxxxxxx látka xxxxx xxxxxxxxxx, příušnicím x xxxxxxxxx:

Xxxxx dávka xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxx attenuatum1 (Xxxxxxx) xxx. 103,0 xxxxxxxx xxxxx pro buněčnou xxxxxxx503

Xxxxxxxxxxx virus xxxxxxxxxx1 (XXX 4385) xxx. 103,7 infekční dávka xxx buněčnou kulturu503

Rubeolae xxxxx xxxxxxxxxx2 (Wistar XX 27/3) xxx. 103,0 xxxxxxxx xxxxx xxx buněčnou xxxxxxx503

1 xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2 xxxxxxxxx xx lidských diploidních xxxxxxx (XXX-5)

3 50 % xxxxxxxx dávka xxxxxxx xxxxxxx

XXXX

1xx) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxx (0,5 xx):

Xxxxx xxxxxxxxxxx1 xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx Xxxxxx’ Xxxxxxxxx) xx xxxx xxx 1x103 CCID50*

Virus parotitidis1 xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx Xxxxx XxxxXX, xxxxxxx X) xx xxxx xxx 12,5x103 XXXX50*

Xxxxx xxxxxxxx2 xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx Xxxxxx XX 27/3) xx xxxx xxx 1x103 XXXX50*

* 50 % xxxxxxxx xxxxx buněčné xxxxxxx

1 xxxxxxxx xx buňkách xxxxxxxx xxxxxx.

2 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-38 xxxxxxxxxxxxx.

1x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx poliomyelitis xxxxxxxxxxx xxxxx 1 (Xxxxxxx) … 40 xxxxxxxxxxx D jednotek*

Virus xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typus 2 (MEF-1) ......… 8 xxxxxxxxxxx X xxxxxxxx*

Xxxxx poliomyelitis inactivatum xxxxx 3 (Saukett) ...… 32 antigenních X xxxxxxxx*

* xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx antigenů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1xx) xxxxxxxx xxxxx konjugovaná proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 11 2,2 µx

Xxxxxxxxxxxx pneumoniae xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 31 2,2 µx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 41 2,2 µx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 51 2,2 µx

Xxxxxxxxxxxx pneumoniae polysaccharidum xxxxxxxxx 6X1 2,2 µx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 6X1 4,4 µx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 7X1 2,2 µx

Xxxxxxxxxxxx pneumoniae xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 9X1 2,2 µx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 141 2,2 µx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 18C1 2,2 µx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx polysaccharidum xxxxxxxxx 19A1 2,2 µx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx polysaccharidum xxxxxxxxx 19X1 2,2 µx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx polysaccharidum xxxxxxxxx 23X1 2,2 µx

1 Xxxxxxxxxx s xxxxxx proteinem CRM197, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx dávka (0,5xx) xxxxxxxx přibližně 32 µx xxxxxxx proteinu XXX197 a 0,125 xx xxxxxxx.

1x) očkovací xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kašli (xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx, dětské xxxxxxxx obrně (xxxxxxxxxxxx xxxxx):

Xxxxx xxxxx (0,5 xx) xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1 - xx xxxx xxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (IU) (2,5 Xx)

Xxxxxx xxxxxxxxxx1 - xx xxxx xxx 20 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) (5 Xx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx1 - 8 mikrogramů

Pertussis xxxxxxxxxxxxxx filamentosum1 - 8 xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx1 2,5 xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxx 1 (xxxx Xxxxxxx)2 - 40 D xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx 2 (xxxx XXX-1)2 - 8 X xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx 3 (xxxx Xxxxxxx)2 - 32 X xxxxxxxx xxxxxxxx

1 xxxxxxxxxxx xx hydratovaný xxxxxxxx xxxxxxx (Al(OH)3) 0,3 xxxxxxxxx Xx3+ x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XxXX4) 0,2 xxxxxxxxx Xx3+

2 pomnoženo xx XXXX xxxxxxx

XXXX

1xx) xxxxxxxx xxxxx xxxxx záškrtu, xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx), tetanu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (inaktivovaná xxxxx):

Xxxxx xxxxx (0,5 xx) obsahuje:

Diphtheriae anatoxinum xxxxxxxxx 2 XX* (2,5 Lf)

Tetani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 20 XX* (5 Lf)

Pertusové xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2,5 mikrogramů

Pertussis xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx 3 mikrogramy

Fimbriae, xxxx 2 et 3 5 mikrogramů

Virus xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx)**

xxxxx 1 40 X xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx 2 8 X xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx 3 32 X xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx hlinitý 1,5 xx (0,33 xx xxxxxxx)

* Jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (x = 0,95) xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx popsaného x Xxxxxxxxx lékopisu.

** Kultivováno xx Xxxx buňkách.

1j) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (XXX xxxxxxx)

1x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx B xxx xxxxx xxxxxxxx xx dialyzačního xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx (0,5 ml) xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X1,2,3 - 20 xxxxxxxxxx

1 adjuvovaný xx XX04X xxxxxxxxxx: - 3-O-deacyl-4'-monofosforyl-lipid X (XXX)2 50 xxxxxxxxxx

2 xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx 0,5 xxxxxxxxx Al3+)

3 xxxxxxxx xx kultuře kvasinkových xxxxx (Saccharomyces xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

2x) xxxxxxxx látka xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X xx formuli xxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx tegiminis xxxxxxxxxxx X - 20 xxxxxxxxxx

2x) xxxxxxxx látka xxxxx xxxxxxxxx

2x) očkovací xxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx X xx xxxxxxx pro dospělé:

Jedna xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx X xxxxx inactivatum

2d) xxxxxxxx xxxxx proti spalničkám, xxxxxxxxxx x zarděnkám:

Jedna xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx1 (Xxxxxxx) xxx. 103,0 xxxxxxxx dávka xxx buněčnou kulturu503

Parotitidis xxxxx attenuatum1 (XXX 4385) min. 103,7 xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx503

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx2 (Wistar XX 27/3) xxx. 103,0 xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx kulturu503

1 pomnoženo xx buňkách xxxxxxxx xxxxxx

2 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diploidních buňkách (XXX-5)

3 50 % xxxxxxxx dávka xxxxxxx xxxxxxx

XXXX

2xx) očkovací xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dávka (0,5 ml):

Virus xxxxxxxxxxx1 xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx Xxxxxx’ Xxxxxxxxx) ne xxxx xxx 1x103 XXXX50*

Xxxxx xxxxxxxxxxx1 vivum xxxxxxxxxx (xxxx Jeryl Xxxx™, xxxxxxx B) xx méně xxx 12,5x103 CCID50*

Virus xxxxxxxx2 xxxxx attenuatum (xxxx Xxxxxx XX 27/3) xx xxxx xxx 1x103 XXXX50*

* 50 % infekční xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1 vyrobeno xx xxxxxxx kuřecích xxxxxx

2 xxxxxxxx xx xxxxxxxx diploidních xxxxxxxx XX-38 xxxxxxxxxxxxx

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxx xxxxxxxxx očkování

3a) xxxxxxxx látka proti xxxxxx xxxxxxxxxx X xx xxxxxxx xxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxx X xxxxx xxxxxxxxxxx

3x) očkovací xxxxx xxxxx xxxxxx hepatitidě X xx xxxxxxx xxx xxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx X inactivatum

3c) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zarděnkám:

Jedna xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx1 (Xxxxxxx) min. 103,0 xxxxxxxx dávka xxx xxxxxxxx kulturu503

Parotitidis xxxxx attenuatum1 (RIT 4385) min. 103,7 xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx503

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx2 (Wistar XX 27/3) xxx. 103,0 xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx503

1 xxxxxxxxx xx buňkách kuřecích xxxxxx

2 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx diploidních buňkách (XXX-5)

3 50 % xxxxxxxx dávka xxxxxxx xxxxxxx

XXXX

3xx) očkovací látka xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zarděnkám

Po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx (0,5 xx):

Xxxxx xxxxxxxxxxx1 xxxxx xxxxxxxxxx (kmen Xxxxxx’ Edmonston) xx xxxx xxx 1x103 XXXX50*

Xxxxx xxxxxxxxxxx1 xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx Xxxxx XxxxXX, xxxxxxx B) xx xxxx xxx 12,5x103 XXXX50*

Xxxxx rubeolae2 xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx Xxxxxx XX 27/3) xx xxxx než 1x103 XXXX50*

* 50 % infekční xxxxx xxxxxxx kultury

1 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

2 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plicních XX-38 xxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxx:

xxx. MUDr. Xxxxxx, Ph.D., x. x.

Informace

Právní předpis č. 509/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.