Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.12.2020.


Sdělení o vydání cenových rozhodnutí

497/2020 Sb.

Sdělení Energetického regulačního úřadu

INFORMACE

497

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu

ze xxx 16. xxxxxxxxx 2020

x xxxxxx cenových xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 526/1990 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx §2c zákona x. 265/1991 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky v xxxxxxx cen, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §17 odst. 6 písm. x) xxxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §1 odst. 3, §4, 5, 6, 12, 24, 26 x 54 xxxxxx x. 165/2012 Xx., x podporovaných zdrojích xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx §6 xxxxxx x. 526/1990 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, vydal xxxxxx rozhodnutí č. 5/2020 xx xxx 29. xxxx 2020, kterým xx xxxxxxxxx cena xx xxxxxxx povinně xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx č. 6/2020 xx xxx 29. xxxx 2020, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx č. 7/2020 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xx xxxxxxxxx podpora xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx §17 xxxx. 9 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí č. 5/2020, xxxxxx xxxxxxxxxx č. 6/2020 x xxxxxx xxxxxxxxxx č. 7/2020 v Xxxxxxxxxxxx regulačním věstníku xx xxx 30. xxxx 2020, x xxxxxx 5. Xxxxxxxx xxxx uveřejnění nabyla xxxxxx xxxxxxxxxx platnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2021. Xxxxxx tiskové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 6/2020 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační úřad x Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxxxx ze dne 19. xxxxx 2020, x částce 6.

Xxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu:

Ing. Xxxxxxxxx, Ph.D., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 497/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.