Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.12.2020.


Sdělení o vydání cenových rozhodnutí

497/2020 Sb.

Sdělení Energetického regulačního úřadu

INFORMACE

497

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

xx xxx 16. xxxxxxxxx 2020

x xxxxxx cenových xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu x §10 xxxx. 2 xxxxxx č. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, sděluje, xx xxxxx §2c xxxxxx x. 265/1991 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx §17 xxxx. 6 xxxx. d) xxxxxx č. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, podle §1 odst. 3, §4, 5, 6, 12, 24, 26 x 54 xxxxxx x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a podle §6 zákona č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vydal xxxxxx xxxxxxxxxx č. 5/2020 xx dne 29. xxxx 2020, kterým xx stanovují xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx č. 6/2020 xx xxx 29. xxxx 2020, k cenám xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx č. 7/2020 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xx stanovuje xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx.

Xxxxx §17 xxxx. 9 energetického zákona xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx č. 5/2020, xxxxxx xxxxxxxxxx č. 6/2020 x cenové xxxxxxxxxx č. 7/2020 x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 30. xxxx 2020, v xxxxxx 5. Xxxxxxxx xxxx uveřejnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2021. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x cenovém xxxxxxxxxx x. 6/2020 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Energetickém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 19. xxxxx 2020, x částce 6.

Předseda Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxx, Ph.D., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 497/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 2.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.