Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2020 do 10.01.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1264)

500/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

500

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1264

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx dne 5. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 hod. xx xxx 10. xxxxx 2021 do 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve kterých xx poskytuje xxxxxxx xxxx, x výjimkou:

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) třetí xxxxxx je druhý xxxxx dítěte xxxx xxxxx žijící s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx v samostatném xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx kontakt xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) třetí xxxxx xx xxxxxxx měření xxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx boxu, třetí xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 37,0 °X x zároveň xxxx příznaky xxxxxxxxxx XXXXX-19,

x) xxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roušku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cest (používání xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx),

3. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x domovů xx xxxxxxxxx režimem x xxxx odlehčovacím xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §44, 49 x 50 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotním postižením,

d) xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) uživatelů xxxxxxxxxx xxxxxx x terminálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x případě, že xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx POC xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx absolvovaly xxxxxxxxxx 48 hodin xxxx zahájením xxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxx nebo XXX test xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx, x osoby, xxxxx x xxxx 90 dnů přede xxxx návštěvy prodělaly xxxxxxxxxx COVID-19 a xxxxxx o tom xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xx xxxx návštěvy používá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx minimálně respirátor xxxxx XXX2 xxxx XX95 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx režimových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxxxx vlády ze xxx 30. xxxxx 2020 č. 1115, vyhlášené xxx č. 446/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1196, xxxxxxxxxxx pod č. 472/2020 Sb.

Předseda xxxxx:

Xxx. Andrej Xxxxx

Informace

Právní předpis č. 500/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.12.2020 xx 00:00 hod. xx 10.1.2021 do 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

522/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (č. 1295)

x účinností xx 10.12.2020

594/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1374)

x xxxxxxxxx xx 24.12.2020

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.