Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2020 do 10.01.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1264)

500/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

500

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1264

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x souladu s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 5. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 10. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. x xxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v zdravotnických xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx třetí osoby xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx podle bodu 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) návštěv xxxxxxxx x xxxxxxxx svéprávností,

d) xxxxxxx pacientů v xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění,

2. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxx osoby xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx žijící x xxxxxxxx ve společné xxxxxxxxxx,

x) porod bude xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx kontakt xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) třetí xxxxx xx podrobí měření xxxxxxx xxxx vstupem xx xxxxxxxxx pokoje xxxx xxxx, třetí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 37,0 °X x zároveň xxxx příznaky onemocnění XXXXX-19,

x) třetí osoba xxxxxxx chirurgickou roušku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (používání xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx),

3. x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx sociálním xxxxxxx x pobytové xxxxx (xxxxx §44, 49 x 50 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxx postižením,

d) xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xx sociální xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx onemocnění;

zákaz xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx osobu x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx xx přítomnost xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, a to x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx požadavek xx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx návštěvy XX-XXX vyšetření xxxx XXX xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxx xxxxxx, x osoby, xxxxx v xxxx 90 dnů xxxxx xxxx návštěvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxx x xxx xxxxxx; xxxxx splňující xxxxx požadavek xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx minimálně xxxxxxxxxx xxxxx FFP2 nebo XX95 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a při xxxxxxxx xxxxxxx režimových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

XX. zrušuje xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30. října 2020 č. 1115, xxxxxxxxx xxx č. 446/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1196, xxxxxxxxxxx xxx č. 472/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Andrej Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 500/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 5.12.2020 xx 00:00 hod. xx 10.1.2021 xx 23:59 xxx.

Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

522/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1295)

x účinností xx 10.12.2020

594/2020 Xx., o xxxxx krizových xxxxxxxx (x. 1374)

s xxxxxxxxx xx 24.12.2020

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.