Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 21.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1263)

499/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

499

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 30. xxxxxxxxx 2020 x. 1263

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 7. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx zahraničních vysokých xxxx a jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), a to xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx, účastní-li xx x xxxxx xxx xxxxxxx více xxx 10 xxxx, xxx xxxxxx xx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx celoživotního xxxxxxxxxx; xxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xx nevztahuje:

a) xx xxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxx lékařství, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, základních x středních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx x ochranné výchovy,

b) xx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx subjektů,

c) xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx individuální xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příjmu xxxx xxxxxxxxx studijní literatury,

f) xx xxxxxxxx prvních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x to tak, xx zakazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kteří xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx vládou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/1 xxxx. x), b), x), x) nebo x),

3. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odborných škol x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xx tak, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx:

x) škol xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx zřízených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) žáků x oboru xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx jednoletá x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) individuální xxxxxxxxxx (xxxxx jeden xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxxxx přípravy,

g) xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx, xx xx teoretického xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx neúčastní xxxxx xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx druhá xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx),

x) konání xxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uznávaných xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxx osob,

s xxx, xx prezenční xxxxx nižších stupňů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx čtvrtého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx skupinách xxxx,

4. provoz xxxxxxxxxx xxxx xxxxx školského xxxxxx, a to xxx, xx se xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx školy při xxxxxxxxxxxxx zařízení,

b) dětí x xxxxxxxxx třídě,

c) xxxx 1. stupně xxxxxxxx xxxxx,

x) žáků 9. xxxxxxx základní xxxxx,

x) xxxx 6. xx 8. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx druhá xxxxxxxx tříd (při xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxx v přípravném xxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy,

h) xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx zřízených podle §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxx),

x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dětí xxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jazykových xxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vzdělávacích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednoleté xxxxx xxxxxx jazyků x xxxxx výukou xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xx xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jazykové škole x právem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejvýše 10 xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

6. xxxxxx středisek xxxxxxx xxxx, a xx tak, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxx nejvýše 10 xxxxxxxxx,

7. provoz xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dětí x žáků na xxxxx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření, x xx za xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx přítomni xxxx xxxx xxxx xxxxx z jedné xxxxxxx třídy xxxxxxxxx xxxxx, x nelze-li xx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx ročníku xxxx ze xxxx xxxxx xxxxxxxx tříd,

8. xxxxxx školních xxxxx, x to tak, xx zakazuje osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx zájmovém xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx účastníci xxxxx x xxxxx neměnné xxxxx xxxxxxxxx výuky, x nelze-li xx xxxxxxxxxx, pak xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxxxxxx,

9. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, že xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

10. xxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x provoz xxxxxxxx xxxx tak, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxx, s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx škol,

b) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx xx studijního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx kterých je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

11. xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona x provoz xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx:

x) mateřských xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x studijních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rámcového xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx studijního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmového xxxxxxxxxx,

12. provoz xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x středních xxxx, konzervatoří, xxxxxxx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxxx, xxxx, studentů nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xx prostor xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx možný jen x nezbytně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x osobami v xxxxxxxxxx školy;

II. xxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 7. prosince 2020 xxxxxxxx vlády xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1199, xxxxxxxxx pod č. 475/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Andrej Xxxxx

Informace

Právní xxxxxxx x. 499/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 7.12.2020 xx 21.12.2020.

Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

522/2020 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1295)

x xxxxxxxxx xx 10.12.2020

Xxxxxx předpis č. 499/2020 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 536/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 21.12.2020.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.