Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.12.2020 do 12.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1262)

498/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

498

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 30. listopadu 2020 x. 1262

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 3. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 12. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx

1. hromadné xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, konané v xxxxx vyšším než 10 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 50 xxxx xx vnějších xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx:

x) členů xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vykonávajících práci xxx xxxxxxxx zaměstnavatele,

c) xxxx xxxxxxxx vykonávajících xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) osob, xxxxx společně konají xxxxxxx, ke které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx x podobných xxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osob xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx konají xx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xxxxx účastnící se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx akce, xxxxxxx 2 metry,

2. xxxx:

x) xxxxxxxx a xxxx hudební, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x varieté x přítomností xxxxxx, x tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxx této xxxxxxxx,

xx) xx-xx součástí xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx celkový počet xxxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxx než počet xxxxx xxxxxxxxxxx celkové xxxxxxxxx xxxxxx jeviště xxxx xxxxxxxx dělený xxxxxx,

xxx) u xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxx 1,2 xxxxx x každý xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx dovolují prostorové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxx 10 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, s xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejedná-li xx o případ xxxxx písmena x), x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) užití xxxxxxxxxx vleků a xxxxxxxx drah xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. vzdělávací xxxx x xxxxxxx xxx, xx x jeden xxx může být xxxxxxxx 10 xxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 50 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a v xxxxxxx, je-li zkouška xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx, xxxxx xxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sebou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 metry; x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 4 účastníci; xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vsedě,

2. provoz xxxxx, kasin x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx 22:00 hod. x 05:59 xxx., xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxx kanceláře může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xx 15 m2 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x kasin xxxx dodržovat následující xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx usazeni, x xx xxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxx alespoň 1,5 metru, x xxxxxxxx xxxxxxxxx sedících x xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx stolu xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxx, lze u xxx usadit xxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxx skupinami xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx členů domácnosti, xx xxxxxxxx alespoň 2 xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx:

x) xxxxxxxxxxx svazy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x amatérské xxxxxxx xx konají xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx, kluziště, xxxxx, xxxxx, herny xxxxxxxx xxxx kulečníku, tréninková xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx individuální xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx 10 xxxx, x xxxxxxxx sportovní xxxxxxxx xx xxxxxxx či xxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx krizová xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pro výkon xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xx ni, xxxxxx provádí xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx podnikatelské xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx jako přípravu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx organizovaných sportovními xxxxx, x sportovní xxxx xxxxx, xx

x) xxx vnitřní i xxxxxxxx přípravu xxxx xx jedné sportovní xxxxx xxx 1 xxx xxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sportovců,

ii) xxx příchod x xxxxxx xx sportoviště, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx režimová opatření,

d) xxx xxxxx sportovní xxxxxxxx x soutěží xxxxxxxxxxx sportovců organizovaných xxxxxxxxxxx svazy x xxxxxxxx xx xx xxxxx, že

i) xxx xxxxxxx xxxxxxxx může xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx být 1 xxx xxxx 1 xxxxxxx dlouhodobě se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 10 xxxx,

xx) xxxxxxxxx venku xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 týmy xxxx 2 skupiny,

iii) xxx xxxxxxx a odchod xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření,

e) xxx xxxxx rekreačního xxxxxx xxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx 10 osob x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xx 15 x2,

xx) sportovat xxxxx xxxxx xx jedné xxxxxxxxx xxxxx nejvýše 2 týmy xxxx 2 skupiny,

iii) pro xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx nastavena xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x vnitřních xxxxxxxxxx xxx dodržování xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx mezi osobami; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xx 15 m2 xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx aktivity lze xxxxxxxxxx maximálně x xxxxx 10 osob; xxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx režimová xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx trénink xxxx xxx konán x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x trenérem,

4. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (plavecký xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), wellness xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tak, xx xx venkovních xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 50 xxxx x ve vnitřních xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx maximálně 1 xxxxx xx 15 x2 xxxxxxx plochy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx maximálně v xxxxx 10 xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

5. návštěvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxx využito xxxxxxx 25 % xxxxxxxx z maximálního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx čas, xx vnitřních prostorech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xx 15 x2 xxxxxxx plochy určené xxx veřejnost, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 osob,

6. xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, výstavních xxxxxxx xxx, že xxxx xxx využito xxxxxxx 25 % xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx počtu návštěvníků x jeden xxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek po xxxxxxxxx maximálně 10 xxxx,

7. xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, zámků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx objektů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xx mohou x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ve skupinách xxxxxxxxx xx 10 xxxxxxx,

8. xxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxx, že může xxx využito xxxxxxx 25 % kapacity x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx návštěvníků x xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx na 15 x2 vnitřní xxxxxx určené pro xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx domácnosti,

9. xxxxx xx svatbě, xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx spolu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. smuteční xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, tak, xx xxxxx na xxxxx x těchto xxxx xxxx vyšší xxx 30 xxxx,

10. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, tak, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxx (nos, xxxx), xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx, a

a) xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), xx xxxx konat xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx církví xxxx xxxxxxxxxxx společností x xxxxxxx nebo v xxxx xxxxxxxxx určené xxx náboženské xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, než xxxxxxxx obsazenosti nejvýše 30 % míst x xxxxxx, přičemž xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx sedí xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxxxx sedícími x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostoru xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpěvu,

11. provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

a) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx x xxxx xxxx 22:00 xxx. a 05:59 xxx., s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. zaměstnanecké stravování, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx nimi je xxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx sedících x xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx sedí xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx se x xxxxxx xxxx, xxx x něj xxxxxx xxxx zákazníků xxx, že xxxx xxxxxxxxx nejvýše 4 xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx domácnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákazníkovi xxxx její vnitřní xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pokrmy xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 2 xxxxx, nejde-li x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx 50 % kapacity xxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx povinen písemně xxxxxxxx celkový aktuální xxxxx míst k xxxxxx pro xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx,

12. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodejní xxxxxxx přesahující 5 000 m2 tak, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx shromažďování osob,

b) xxxx poskytována xxxxxxx xxxxxxxxxxxx připojení xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x působí xx xxxxxxxxx x další xxxxx, aby je xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx viditelné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx osobami na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x rádiu xxxxxx, infografiky x xxxxxx xx prodejen x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx místech, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx garáží, prostor xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, záchody apod.,

g) xx zakázán xxxxxx xxxxxxxx koutků,

h) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx venkovního xxxxxxx (xxxxxxx nebo klimatizace) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x objektu,

i) xxxx xxxxxxxx propagační xxxxxxxx x prodejnách, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoba zajišťující xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx umístěné x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx,

13. xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx tak, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx následující pravidla:

a) xxxxxxxx odstupy xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 4 xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxx prodejního xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nápojů určených xx konzumaci na xxxxx,

x) zakazují xx xxxxx x xxxxx x sezení,

14. xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) v xxxxxxxxxx nepřipustí přítomnost xxxx zákazníků, než xx 1 zákazník xx 15 x2 xxxxxx části xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx brání xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx x osoby xx společné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděli xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kontaktu x xxxxxxx x xxxxxx podobným xxxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dezinfekční xxxxxxxxxx, aby byly x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x dezinfekci xxxxx,

15. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx kosmetických služeb, xxxxxx, pedikúry x xxxxxxxx tak, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxx, xxx je 1 xxxxxxxx xx 15 x2 plochy xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxx xx 15 xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx nezapočítávají, x xxxx zákazníky xx xxxxxxxxxx rozestup xxxxxxx 2 metry,

16. xxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x poskytování služeb xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

1. x xxxxxxxxxx nepřipustí xxxxxxxxxx více xxxxxxxxx, xxx je 1 xxxxxxxx xx 15 x2 xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx provozovny x prodejní xxxxxxx xxxxx xxx 15 x2 se toto xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx mladší 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx doprovod xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením; x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 6 xxx xxxxxxxxxxxxx zákazníka,

2. xxxxxxx xxxxx tomu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kratších xxxxxxxxxxxxx, než xxxx 2 metry, nejde-li x osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx front xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x umístění xxxxxx xxx xxxxxxxxx rozestupy xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx nákupu,

4. umístí xxxxxxxxxxx prostředky u xxxxx dotýkaných předmětů (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx vozíky) xxx, xxx byly k xxxxxxxxx pro zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mohly xxx xxxxxxxxx x pravidelné xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx informování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plakátů u xxxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx,

6. provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cirkulaci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzduchu (větrání xxxx klimatizace) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx,

7. jsou zakázány xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zajišťující jejich xxxxxx,

8. x xxxxxxx xxxxx, xxxxx veze xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx nákup xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx v xxxxxxx xx nezapočítá xx celkového xxxxxxxxxx xxxxx osob na xxxxxxxx xxxxxx,

x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx část xxxxxxxxxx, která je xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx. celková plocha, xxx zákazníci xxxx xxxxxxx, xxxxxx zkušebních xxxxxxxxx, plocha zabraná xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx pulty, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, šatny x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx podmínkám vykonávat x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pravidelné testování xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx viru XXXX XxX-2, popř. xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx s ostatními xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 metry (např. xxx xxxxxx),

3. využívat x hygienických důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

XX. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx stanovilo xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hromadné xxxx xxxxx zakázané v xxxxxxxx xxxxxx krizového xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxxx je xxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to jedná-li xx x xxxx x důležitém xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx sportovní xxxxxx xxxx soutěže;

V. zrušuje

1. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 20. listopadu 2020 č. 1200, xxxxxxxxx xxx č. 476/2020 Sb.,

2. usnesení xxxxx xx dne 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1201, xxxxxxxxx xxx č. 477/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 498/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 3.12.2020 xx 00:00 xxx. xx 12.12.2020 do 23:59 xxx.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 498/2020 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 511/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 9.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.