Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.2020.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb.

489/2020 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

489

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxxxxx 2020,

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 139/2020 Xx., o xxxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x roce 2020, xx xxxxx xxxxxxxx č. 266/2020 Xx.

Xxxxxxxxxxxx obrany stanoví xxxxx §39 xxxx. 5 xxxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx z xxxxxxxx:

Čl. I

Vyhláška č. 139/2020 Sb., x xxxxxxxxxx služebního xxxxx vojákům x xxxxxxxx x souvislosti x mimořádnými opatřeními xxx xxxxxxxx x xxxx 2020, xx xxxxx xxxxxxxx č. 266/2020 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx vyhlášky xx xxxxx "x roce 2020" xxxxxxx.

2. X §1 odst. 1 xx xxxxx "13" xxxxxxxxx číslem "10", xx xxxxx "xx xxxxx xxxxx," xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx část" x xxxxx "xxx xxxxxxxx x xxxx 2020" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19".

3. X §1 xxxx. 2 se za xxxxx "xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxx" x xxxxx "xxx xxxxxxxx x xxxx 2020" xx nahrazují slovy "x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19".

4. X §1 xxxx. 3 xx xxxxx "x období xx 30. xxxxxx 2020" x slova "x xxxx 2020" xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx dne 5. xxxxx 2020 místo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx řádné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x důvodu uvedeného x §1 xxxxxxxx x. 139/2020 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx č. 263/1999 Xx., kterou xx xxxxxxx důvody xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx službě x xxxxxx xxxxxxxxxx volna, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx obrany:

Mgr. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 489/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.