Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.2020.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb.

489/2020 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

489

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 139/2020 Sb., o xxxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx v roce 2020, xx xxxxx xxxxxxxx č. 266/2020 Xx.

Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 5 xxxxxx č. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 139/2020 Sb., x poskytnutí služebního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxx 2020, xx xxxxx xxxxxxxx č. 266/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx "x roce 2020" xxxxxxx.

2. X §1 odst. 1 xx xxxxx "13" xxxxxxxxx číslem "10", xx xxxxx "do xxxxx xxxxx," xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxx" x xxxxx "při epidemii x xxxx 2020" xx nahrazují slovy "x přímé souvislosti x xxxxxxxxxxx COVID-19".

3. X §1 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxx zařízení" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx část" x xxxxx "xxx xxxxxxxx x roce 2020" xx xxxxxxxxx slovy "x xxxxx souvislosti x xxxxxxxxxxx XXXXX-19".

4. X §1 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxx xx 30. června 2020" x slova "x xxxx 2020" zrušují.

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx poskytne xxx xxx 5. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxx služebního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx řádné xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x xxxxxx uvedeného x §1 xxxxxxxx x. 139/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxxxxx služebního xxxxx poskytnutého xxxxx §2 xxxxxxxx č. 263/1999 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx službě x xxxxxx xxxxxxxxxx volna, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 489/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 30.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.