Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.2020.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb.

489/2020 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

489

XXXXXXXX

xx xxx 25. xxxxxxxxx 2020,

kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 139/2020 Xx., x xxxxxxxxxx služebního volna xxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x roce 2020, ve xxxxx xxxxxxxx x. 266/2020 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 odst. 5 xxxxxx x. 221/1999 Xx., o xxxxxxxx x povolání:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 139/2020 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx x souvislosti x mimořádnými opatřeními xxx xxxxxxxx v xxxx 2020, xx xxxxx vyhlášky x. 266/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx "x xxxx 2020" xxxxxxx.

2. V §1 odst. 1 xx číslo "13" xxxxxxxxx číslem "10", xx xxxxx "do xxxxx chodí," se xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx část" x xxxxx "xxx epidemii x roce 2020" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxx x onemocněním XXXXX-19".

3. X §1 odst. 2 se xx xxxxx "xxxxx zařízení" xxxxxxxx slova "xxxx xxxx část" x xxxxx "xxx xxxxxxxx x roce 2020" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx souvislosti x onemocněním XXXXX-19".

4. X §1 odst. 3 se xxxxx "x xxxxxx xx 30. xxxxxx 2020" x xxxxx "v xxxx 2020" xxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Služební xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx 5. xxxxx 2020 místo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx volna, volna xxxx řádné dovolené, xxxxx byly xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §1 xxxxxxxx x. 139/2020 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 263/1999 Xx., kterou xx xxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vojákům x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx službě x xxxxxx služebního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. III

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyhlášení.

Ministr xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 489/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 30.11.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.