Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.2020.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb.

489/2020 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

489

VYHLÁŠKA

ze dne 25. xxxxxxxxx 2020,

kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 139/2020 Xx., o xxxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx x roce 2020, ve xxxxx xxxxxxxx x. 266/2020 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 odst. 5 xxxxxx č. 221/1999 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 139/2020 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vojákům x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxx 2020, xx xxxxx xxxxxxxx x. 266/2020 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx "v xxxx 2020" xxxxxxx.

2. X §1 xxxx. 1 xx číslo "13" xxxxxxxxx xxxxxx "10", xx xxxxx "xx xxxxx chodí," xx xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxx část" x xxxxx "xxx epidemii x roce 2020" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19".

3. X §1 xxxx. 2 xx za xxxxx "pokud xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx část" x xxxxx "xxx xxxxxxxx x xxxx 2020" xx xxxxxxxxx slovy "x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx COVID-19".

4. X §1 odst. 3 se xxxxx "x xxxxxx xx 30. xxxxxx 2020" x xxxxx "x xxxx 2020" xxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx se poskytne xxx xxx 5. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxx služebního xxxxx, xxxxxxxxxx volna, xxxxx xxxx řádné dovolené, xxxxx xxxx xxxxxxx x důvodu uvedeného x §1 xxxxxxxx x. 139/2020 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 263/1999 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx službě a xxxxxx služebního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx obrany:

Mgr. Xxxxxx v. x.

Informace

Právní předpis č. 489/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.